Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
TerezaK
11113

Zjevení podle Jána

♥️ 🌷 SLOVA OD KRÁLE IZRAELE, TÝKAJÍCÍ SE PROROCTVÍ:
(Gwendolen Song - před dvěma lety)
"DUCH ANTIKRISTA je duch, který SE VYSMÍVÁ BIBLICKÝM PROROCTVÍM. Antikrist sám nechce, aby kdokoli jiný věřil, že bych poslal MODERNÍ PROROKY, aby přinesli VÍCE PODROBNOSTÍ o tom, CO PŘIJDE. Rychle zaútočí a řeknou, že vše, co potřebují vědět, je obsaženo v Mém psaném Slovu. I když některé z těchto argumentů jsou platné, tak nejsou důkazem Mé plné lásky k Mým dětem. CHCI ZACHRÁNIT VŠECHNY z jámy pekla, nejdražší. Chci ušetřit všechny, aby šli tam, kam je vede Lucifer. Musím a BUDU POKRAČOVAT i nadále v používání moderních proroků a proroctví, abych objasnil to, co se má stát na vaší zemi.

Není snadné padnout do rukou Stvořitele, zvláště když PŘICHÁZÍ ČAS, v němž budu VYLÉVAT SVŮJ HNĚV v plném rozsahu. Snažím se posílat VAROVÁNÍ ZA VAROVÁNÍM, aby se Moje děti napřímily! Jsem Bohem velkých očekávání a očekávám, že Mé děti budou ČINIT POKÁNÍ a NÁSLEDOVAT PŘÍKLADY SVATOSTI v Mém svatém slově. Čas je vyčerpán, nejdražší. Už jste v zapůjčeném čase! "

Láska, Král Ježíš

...................................

WORDS FROM THE KING OF ISRAEL REGARDING PROPHECY:
"The spirit of the Antichrist is the spirit that mocks biblical prophecy. The Antichrist himself doesn’t want anyone else to believe that I would send modern day prophets to give more details of what is to come. They will quickly attack and say that everything that they need to know is contained within My Written Word. While some of this argument is valid, it is also not showing the fullness of My love for My children. I want to rescue everyone from the pits of hell, dearest one. I want to spare everyone from going to where Lucifer is headed. I must and I will continue to use modern day prophets and prophetesses to bring clarity to what is about to happen upon your earth.

It is not an easy thing to fall into the hands of the Creator, especially when it is time for Me to pour out My wrath full measure. I am trying to send warning after warning to get My children to straighten up! I am a God of great expectations and I expect My children to repent and follow the examples of holiness within My Holy Word. Time is running out too, dearest one. They are on borrowed time as it is! "

Love, King Yeshua

(Words received by Gwendolen Song)
TerezaK
POselství OD BOHA VŠEMOHUCÍHO OTCE K NADĚJI 24. LISTOPADU 2022
„Moje děti mě znají; Praví mě následují. Má nevěsta je dobře živená mannou z nebe. Dnes je den vděčnosti a mnoha zázraků. Vzhlédni na svého Stvořitele, protože všechno dobré pochází od Něho.“
~Bůh
Zdroj:
I messaggi della Madonna nel MondoMore
POselství OD BOHA VŠEMOHUCÍHO OTCE K NADĚJI 24. LISTOPADU 2022

„Moje děti mě znají; Praví mě následují. Má nevěsta je dobře živená mannou z nebe. Dnes je den vděčnosti a mnoha zázraků. Vzhlédni na svého Stvořitele, protože všechno dobré pochází od Něho.“

~Bůh

Zdroj:
I messaggi della Madonna nel Mondo
TerezaK
ZPRÁVA OD BOHA VŠEMOHUCÍHO OTCE K NADĚJI 25. LISTOPADU 2022
„Obracejte se k sobě o pomoc, když vás nasměruji. Přijďte ke Mně se všemi svými břemeny a já je za vás ponesu. Posílám pomoc různými směry. Někdo od přátel, někdo od rodiny, někdo i od cizích lidí. Ale všichni ke Mně přijdou, když se zeptáš. Nejsem dobrý otec? Snažím se chránit to, co je Moje, a Mé děti jsou moje“.
~DolůMore
ZPRÁVA OD BOHA VŠEMOHUCÍHO OTCE K NADĚJI 25. LISTOPADU 2022

„Obracejte se k sobě o pomoc, když vás nasměruji. Přijďte ke Mně se všemi svými břemeny a já je za vás ponesu. Posílám pomoc různými směry. Někdo od přátel, někdo od rodiny, někdo i od cizích lidí. Ale všichni ke Mně přijdou, když se zeptáš. Nejsem dobrý otec? Snažím se chránit to, co je Moje, a Mé děti jsou moje“.

~Dolů
TerezaK
💞 ZBYTKU POZOR!!
Frances Sturgill, 7.prosince 2022
Log in or sign up to view
"Přivádím tě na MÍSTO HOJNOSTI, ale MUSÍŠ MĚ HLEDAT k tomu, JAK JE TŘEBA S TÍM NALOŽIT, protože mám plán."
Iz 60:8
"Jakkoli bylo těžké dosáhnout této úrovně, pár z vás nebude schopno ZVLÁDNOUT SVŮJ NOVĚ NALEZENÝ STAV a použije ho pro sebe. To způsobí, že ztratíte své postavení."
Abba
12-7-22 fsMore
💞 ZBYTKU POZOR!!
Frances Sturgill, 7.prosince 2022
Log in or sign up to view
"Přivádím tě na MÍSTO HOJNOSTI, ale MUSÍŠ MĚ HLEDAT k tomu, JAK JE TŘEBA S TÍM NALOŽIT, protože mám plán."
Iz 60:8

"Jakkoli bylo těžké dosáhnout této úrovně, pár z vás nebude schopno ZVLÁDNOUT SVŮJ NOVĚ NALEZENÝ STAV a použije ho pro sebe. To způsobí, že ztratíte své postavení."
Abba
12-7-22 fs
TerezaK
🔔 🔔 🔔 VÝKLAD PROROCTVÍ O PROSINCI zdroj:Zjevení podle Jána
Přátelé, BRATŘI A SESTRY V KRISTU,
mám zato, že k tomuto proroctví ze 4.prosince 2020 jsem dostala od Pána VÝKLAD. Je zde řeč o OTŘÁSÁNÍ NESMÍRNÝCH ROZMĚRŮ, což se zatím nestalo. V proroctví Je řečeno:
"Jednou, dvakrát, potřetí; na POTŘETÍ: ne poprvé, ne podruhé, ale POTŘETÍ: překvapení, nepředvídané události"
To znamená, že …More
🔔 🔔 🔔 VÝKLAD PROROCTVÍ O PROSINCI zdroj:Zjevení podle Jána
Přátelé, BRATŘI A SESTRY V KRISTU,
mám zato, že k tomuto proroctví ze 4.prosince 2020 jsem dostala od Pána VÝKLAD. Je zde řeč o OTŘÁSÁNÍ NESMÍRNÝCH ROZMĚRŮ, což se zatím nestalo. V proroctví Je řečeno:
"Jednou, dvakrát, potřetí; na POTŘETÍ: ne poprvé, ne podruhé, ale POTŘETÍ: překvapení, nepředvídané události"
To znamená, že napoprvé a napodruhé se to nestane - čili nestane a nestalo se to v roce 2020, kdy proroctví vyšlo, ani v roce 2021. Ale NAPOTŘETÍ V ROCE 2022 SE TO STANE. To je ten rok a měsíc, o kterém Pán říká, že ZMĚNÍ ZEMI a čas, který NAVŠTÍVÍ KALAMITOU:
"Prosinec je měsíc, ve kterém pohnu touto zemí. Prosinec je čas, který NAVŠTÍVÍM KALAMITOU."
PŘIPRAVME SE!!!
MARANATHA!!!
TerezaK
💧 🔥 PROSINEC
Edward Umling, 4.prosince 2020
PROROCKÁ SLOVA
December - Edward Umling - 444 Prophecy News
(2. prosince 2020)
Připrav se dítě. V prosinci bude OTŘÁSÁNÍ NESMÍRNÝCH ROZMĚRŮ. Jednou, dvakrát, potřetí; na POTŘETÍ: ne poprvé, ne podruhé, ale POTŘETÍ: překvapení, nepředvídané události; na tento lid čekají VÝZVY. Varuj Mé lidi. Varuj Mé lidi, říká Pán. Výzvy, výzvy, mnoho výzev /…More
💧 🔥 PROSINEC
Edward Umling, 4.prosince 2020
PROROCKÁ SLOVA
December - Edward Umling - 444 Prophecy News
(2. prosince 2020)
Připrav se dítě. V prosinci bude OTŘÁSÁNÍ NESMÍRNÝCH ROZMĚRŮ. Jednou, dvakrát, potřetí; na POTŘETÍ: ne poprvé, ne podruhé, ale POTŘETÍ: překvapení, nepředvídané události; na tento lid čekají VÝZVY. Varuj Mé lidi. Varuj Mé lidi, říká Pán. Výzvy, výzvy, mnoho výzev /náročných úkolů, říká Pán.

(3. listopadu 2020)
Můj synu, toto budou poslední volby. Tento král poklesne. To umožní Mým ohnivým vyjít vpřed. Prosinec bude mít KATASTROFU TAK VELKOU, že tento LID BUDE V ŠOKU A NEVĚŘE.

(5. září 2020)
Můj synu, slyš Slovo PÁNA.
Prosinec je měsíc, kdy ZMĚNÍM ZEMI.
Prosinec je měsíc, ve kterém pohnu touto zemí. Prosinec je čas, který NAVŠTÍVÍM KALAMITOU.
Řekni to znovu, Můj synu. PROSINEC, PROSINEC, PROSINEC, říká Pán.

(19. července 2020)
Označ svůj kalendář! 25.prosince to bude v Americe NEPOZNATELNÉ. Slova samotných písní, která zpívají, budou slova nářku a pláče.

(29. listopadu 2020)
Prosinec; SMUTEK nahradí radost (nastoupí po radosti atd.); ZMATEK nahradí pořádek; ROZDĚLENÍ nahradí pokoj; ROZUM nahradí víru.

PŘÍCHOD PÁNA je blízko.
Hodina je velmi pozdní.
Ježíš přichází velmi brzy.
Až přijde Syn člověka, najde skutečné víru na zemi?

Dávejte pozor a modlete se, nebyli jste oklamáni. Nechte se opásat a VAŠE LAMPY AŤ HOŘÍ; a buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána při jeho návratu.
Závěrečná.
TerezaK
nerozumím, ale sdílím: zdroj:Zjevení podle Jána ♥️ 🌷 ♥️ 🌷 JAK JE TO S VYTRŽENÍM CÍRKVE - ♥️ 🌷 NYNÍ ČEKEJTE PROMĚNU A SKLIZEŇ!!!!
Dnes již můžeme vědět, že "VYTRŽENÍ" NEZNAMENÁ PROMĚNU A UCHVÁCENÍ DO NEBE SOUČASNĚ V JEDNOM OKAMŽIKU, jak si spousta křesťanů myslí, když následuje LIDSKÁ UČENÍ mnohých dnešních POPULÁRNÍCH UČITELŮ.
To, čemu většina křesťanů pod vlivem lidských učení říká …More
nerozumím, ale sdílím: zdroj:Zjevení podle Jána ♥️ 🌷 ♥️ 🌷 JAK JE TO S VYTRŽENÍM CÍRKVE - ♥️ 🌷 NYNÍ ČEKEJTE PROMĚNU A SKLIZEŇ!!!!
Dnes již můžeme vědět, že "VYTRŽENÍ" NEZNAMENÁ PROMĚNU A UCHVÁCENÍ DO NEBE SOUČASNĚ V JEDNOM OKAMŽIKU, jak si spousta křesťanů myslí, když následuje LIDSKÁ UČENÍ mnohých dnešních POPULÁRNÍCH UČITELŮ.

To, čemu většina křesťanů pod vlivem lidských učení říká "VYTRŽENÍ", JE ve skutečnosti AŽ DRUHÝ OKAMŽIK PO PROMĚNĚ VĚŘÍCÍCH.

Podle Bible - 📍 OKAMŽIK PROMĚNY SE NEZTOTOŽŇUJE S OKAMŽIKEM UCHVÁCENÍ... Lidi, přestaňte věřit učitelům a jejich starým doktrínám a 📍 VĚŘTE BIBLI!!!!

Neboť podle Bible JSOU TU 📍 DVA OKAMŽIKY - první se stane NEJDŘÍVE (1.Tes 4,16) a druhý se stane POTOM (1.Tes 4,17).
📘 1.Tes 4,16: "Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, 📍 VSTANOU NEJDŘÍVE; 17 📍 POTOM my živí, kteří se toho dočkáme, budeme SPOLU 📍 S NIMI UCHVÁCENI v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem."

📍 NEJDŘÍVE ve stejnou chvíli jako probíhá vzkříšení svatých 📍 NASTANE PROMĚNA fyzických těl ŽIJÍCÍCH věřících (1.Kor 15,51). Ta nastane VLIVEM POSLEDNÍHO DEŠTĚ, KTERÝ BUDE VYLIT NA PŘIPRAVENÉ ŽIJÍCÍ KŘESŤANY SKRZE DUCHA SVATÉHO. Neboť vzkříšení a proměna těl žijících věřících probíhá "NEJDŘÍVE" (1.Kor 15,51-52).

📘 1.Kor 15,51: "Hle, odhalím vám TAJEMSTVÍ: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme PROMĚNĚNI, 52 📍 NARÁZ, 📍 V OKAMŽIKU, až se naposled ozve polnice. Až zazní, 📍 MRTVÍ BUDOU VZKŘÍŠENI k nepomíjitelnosti a my 📍 ŽIVÍ PROMĚNĚNI."

PO PROMĚNĚ prvních připravených věřících (moudré panny) NÁSLEDUJE POSLEDNÍ SKLIZEŇ DUŠÍ, kterou PROVÁDĚJÍ PROMĚNĚNÍ spolu s anděly a možná i ve spolupráci s těmi vzkříšenými, neboť ani tito VZKŘÍŠENÍ neodejdou do nebe dřív, ale ODEJDOU SOUČASNĚ S PROMĚNĚNÝMI. To znamená PO SKLIZNI DUŠÍ.

POSLEDNÍ DÉŠŤ Ducha na církev ještě nebyl vylit a OČEKÁVÁME ho PRÁVĚ TEĎ.

📍 "POTOM" - PO UKONČENÍ krátké a nadpřirozené SKLIZNĚ DOJDE 📍 K UCHVÁCENÍ VŠECH, JAK VZKŘÍŠENÝCH, TAK PROMĚNĚNÝCH SVATÝCH (1.Tes 4,17). K těmto budou patřit i další křesťané, kteří se během sklizně stihli obrátit.

Tímto UCHVÁCENÍM, které se stane "POTOM" (po sklizni), 📍 BUDE UKONČEN 📍 PLNÝ POČET "POHANŮ" (nežidů, křesťanů) DLE TAJEMSTVÍ O VYTRŽENÍ v Římanům 11,25. Pak započne Velké soužení pro obrácení Židů a národ Izrael.

♥️ 🌷 NYNÍ ČEKEJTE PROMĚNU DO OSLAVENÝCH TĚL A SKLIZEŇ!!!
TerezaK
🔥 🔔 1) ZÁHADY VE SVĚTĚ S ČASEM
🔔 🔥 2) PŘENESENÍ VÍROU PODLE PÍSMA
💧 Letadlo zmizelo a přistálo o 37 let později.
Letadlo zmizelo a přistálo o 37 let později. To, co se stalo potom, šokovalo celý svět...
Vybírám z komentářů pod videem:
Zuzana Planderova, před 1 měsícem:
Mne sa stalo ze napriek tomu ze som mala pred sebou este jedno mesto a v hmle som cakala ze do neho autom vojdem tak …More
🔥 🔔 1) ZÁHADY VE SVĚTĚ S ČASEM
🔔 🔥 2) PŘENESENÍ VÍROU PODLE PÍSMA

💧 Letadlo zmizelo a přistálo o 37 let později.
Letadlo zmizelo a přistálo o 37 let později. To, co se stalo potom, šokovalo celý svět...
Vybírám z komentářů pod videem:
Zuzana Planderova, před 1 měsícem:
Mne sa stalo ze napriek tomu ze som mala pred sebou este jedno mesto a v hmle som cakala ze do neho autom vojdem tak som zrazu vosla uz do nasej obce a presla okolo nasho domu lebo som to necakala. Neviem ako sa to stalo a urcite som nezaspala lebo v tom predchadzajucom meste vzdy odbocujem na krizovatke do lava do praveho uhla co by som sa v spanku tam najskor vyburala. Okrem toho som potom mala na mobile o 5 minut menej, co je prave cas za kolko by som z toho miesta akurat presla cez to mesto do nasej obce. A samozrejme mi to tiez nik neveri.

2. 💧 VIDEO O TOM, ŽE BŮH VYUČUJE KŘESŤANY O PŘENESENÍ VÍROU PODLE PÍSMA

(to všechno je před námi):
Sid Roth - To je nadprirodzené 23., Bruce Allen
Sid Roth - To je nadprirodzené 23. Bruce Allen
TerezaK
🔔 🔥 ANTI KRISTOVÉ & NIBIRU - SLOVO /SEN
Matt Reynolds, 8. prosince 2022
Anti Christ & Nibiru word/dream - Matt Reynolds - 444 Prophecy News
Včera v noci 7.prosince 2022 kolem 23:00 ke mně promluvil Pán a řekl: „Zelenski, kde je? Následuje Job 8 s důrazem na verš 8:2 KJV: „Jak dlouho budeš mluvit tyto věci? A jak dlouho budou slova tvých úst jako silný vítr.“.
Pán mi pak vysvětlil, že Zelenski …More
🔔 🔥 ANTI KRISTOVÉ & NIBIRU - SLOVO /SEN
Matt Reynolds, 8. prosince 2022
Anti Christ & Nibiru word/dream - Matt Reynolds - 444 Prophecy News
Včera v noci 7.prosince 2022 kolem 23:00 ke mně promluvil Pán a řekl: „Zelenski, kde je? Následuje Job 8 s důrazem na verš 8:2 KJV: „Jak dlouho budeš mluvit tyto věci? A jak dlouho budou slova tvých úst jako silný vítr.“.
Pán mi pak vysvětlil, že Zelenski hodně mluvil a hodně přeháněl a že jeho osud dopadne podobně jako Marie Antoinetty (byla sťata svými vlastními lidmi za velezradu).

Bůh mi pak řekl, abych se zamyslel NAD VŠEMI SVĚTOVÝMI VŮDCI, kteří spolupracovali se Zelenským a jednali na Ukrajině. Bylo mi řečeno, že až POVSTANE ANTIKRIST, ZNIČÍ TYTO ZRÁDCE, aby získal srdce a důvěru nejen Ameriky, ale celého světa. FALEŠNÍ ANTIKRISTOVÉ povstali a BUDOU POVSTÁVAT. Díky tomu se ANTIKRIST SE SNÁZE SCHOVÁ a ostatní budou pochybovat, že je ten pravý. Tito další falešní ANTIKRISTOVÉ BUDOU PŘEDVÁDĚT ZÁZRAKY stejně JAKO ČARODĚJOVÉ ZA ČASŮ MOJŽÍŠE.

Poslední věc, kterou mi Pán řekl, bylo, že JERUZALÉM NA ČAS PADNE.

Po tomto slově od Pána jsem později dostal VIDĚNÍ SKRZE SEN. Sen byl tento:
Byl jsem v autě s manželkou a byl jsem na sedadle spolujezdce. Jeli jsme po hlavní silnici. Obloha měla mléčnou barvu a měl jsem pocit, že to bylo v zimním období. Najednou kolem nás se nebe začalo mírně stmívat. Byl jsem tak zmatený tou náhlou změnou. Rychle jsem otevřel okno a vystrčil hlavu ven. Nad námi byla OBROVSKÁ RUDÁ PLANETA SE SKVRNAMI TMAVĚ PURPUROVÉ. Byla větší než cokoli, co jsem kdy předtím viděl, a přibližovala se k Zemi více a více a čím více se přibližovala, tím více osvětlovala oblohu fialovým nádechem. Ve snu jsem věděl, že ZAČÍNÁ SOUŽENÍ a řekl jsem své ženě: „Je čas. Musíme teď jít domů a modlit se za ztracené.“

Věřím, že ta obrovská planeta, kterou mi Pán ukázal ve snu, byla Nibiru známá také jako Planeta X/ NIČITEL

ČASU JE MÁLO. JEŽÍŠŮV NÁVRAT JE VELMI BRZY. Bez ohledu na to, jak těžké nebo děsivé věci mohou být. Vždy pamatujte na to, že MÁTE ZŮSTAT PEVNÍ VE SVÉ VÍŘE. Bůh své děti nikdy neopustí. Budou to jedny z nejtemnějších dnů, ale také jedny z největších pro Boží Království.
3 more comments from TerezaK
TerezaK
Nejedná se pouze o Planetu X, ale o celou soustavu., viz zde: obr: ZPRÁVA Z ARABSKÉHO SVĚTA
TerezaK
Zdroj: Log in or sign up to view Some Recent Pics & Captures of Objects Close our Sun/Star ( Bazs/Andrea Pics) we can see From Mario's Pic Florida USA -Nibiru Complex Multiple Objects 8/12/2022 - nice capture by USA Team Nibiru Visibility See James Coon USA Video 8th Dec 22 same Objects - Its clear we have Multiple Objects Approaching form Recent Pics - See Dejans Recent Capture Nibiru System …More
Zdroj: Log in or sign up to view Some Recent Pics & Captures of Objects Close our Sun/Star ( Bazs/Andrea Pics) we can see From Mario's Pic Florida USA -Nibiru Complex Multiple Objects 8/12/2022 - nice capture by USA Team Nibiru Visibility See James Coon USA Video 8th Dec 22 same Objects - Its clear we have Multiple Objects Approaching form Recent Pics - See Dejans Recent Capture Nibiru System Behind Venus - Its Clear we have Objects Approaching Dark Star Nemesis- Nibiru Complex Systems -Multiple objects Planets/Comets -its High Mass/Velocity & Electromagnetic Objects that real Danger to Planet Earth - The Outer Planet Of Nemesis System thats Real Danger for Geographic Plate Shift - Massive Mega Plate Shifts & Volcanoes Earthquakes -The Real Danger is on Our Planet - Cosmic Bodies will all Pass By no Impacts - the only danger is Asteroids/Meteorites that could Impact 1/3 Erath's Surface Peter UK ( Best to have Plan & Safe Locations for Each Different Event -High Ground For Tidal Surges/Waves & Structural Shelter below Ground for Meteorites & Safe Place After Events Water/Food/Meds & Survival Group & Protected Location 7/14 Cosmic Earth Multiple Events over period of Time 7/14/21yrs 23/2024/2025/26 to 30/2031/2033 to 2040-44/2050)
TerezaK
🔔 🔔 🔔 ZNOVU ZVEŘEJŇUJI TOTO PROROCTVÍ PRO JEHO AKTUÁLNOST.
Věrohodnost proroctví je tím větší, že bylo dáno před 7 lety a mnohé věci se mezitím staly. Moje vstupy v závorkách, označené jako "pozn.překl." jsou z října 2019, kdy bylo proroctví opětovně zveřejněno. Pohled k současnosti si musí každý poopravit sám. Den 17kislev, o němž je v proroctví zmínka připadá letos na 11.prosince …More
🔔 🔔 🔔 ZNOVU ZVEŘEJŇUJI TOTO PROROCTVÍ PRO JEHO AKTUÁLNOST.
Věrohodnost proroctví je tím větší, že bylo dáno před 7 lety a mnohé věci se mezitím staly. Moje vstupy v závorkách, označené jako "pozn.překl." jsou z října 2019, kdy bylo proroctví opětovně zveřejněno. Pohled k současnosti si musí každý poopravit sám. Den 17kislev, o němž je v proroctví zmínka připadá letos na 11.prosince - podle židovského kalendáře však začíná tento den již v sobotu večer.

Správce

+ 1

· ·

🔔 🔥 PROROCTVÍ, KTERÉ SE MŮŽE VZTAHOVAT ►K TOMUTO ROKU!!!

ZNIČENÍ AMERIKY (počátek dominového efektu)

Log in or sign up to view

Janice Sharp, 19 října 2017

... Zveřejňuji po pořádku SLOVA, která jsem dostala OD OTCE a je naprosto neuvěřitelné, že se týkají událostí, které jsou odhaleny v našem světě. Jindy jsem psala o tajných společnostech a rituálech, týkajících se dětí, jako odhalení PizzaGate, ale ta slova mi byla dána asi 6 týdnů před tím, než se toto všechno objevilo ve zprávách. Bůh mi dal povzbuzení pro mou chůzi, ale také mnoho varování pro každého, kdo to uslyší. Nemůžu se starat o to, kdo bude číst tato slova, protože věřím, že PÁN POVEDE TOHO, KDO TO POTŘEBUJE SLYŠET. Zde budu psát KONKRÉTNÍ ZMÍNKY o Americe a o tom, co doposud PŘICHÁZÍ JAKO SESTAVA. BŮH MLUVÍ KE VŠEM LIDEM NA SVĚTĚ, ale měla jsem pocit, že dnes chtěl, aby příspěvek byl konkrétně o Americe. Raději bych všem řekla, že je Ježíš miluje a všechno bude v pořádku, ale nebude. ►BIBLICKÉ PROROCTVÍ SE ODVÍJÍ PŘÍMO PŘED NAŠIMA OČIMA a pokud se znovu nenarodíte a nebudete skryti v Kristu, bude to velmi NEBEZPEČNÝ ČAS. Očividně mi nemusíte věřit, ale naléhavě bych vás povzbudila, abyste také hledali Ježíše, zatímco stále máte dech. Pokud uvidíte, že některé z těchto událostí se blíží, tak prosím BĚŽTE NA KOLENA, ČIŇTE POKÁNÍ, poproste Boha, aby vám odpustil ve Jménu Ježíše a požádejte ho, aby vás od té doby vedl. Věř svým srdcem a přiznej svými ústy, že Ježíš Kristus je Pán a budeš zachráněn. Následující slova byla dána v říjnu a listopadu (2016), ale dávám je dohromady jako jeden celek. Čas se krátí.

BŮH MLUVÍ O ZNIČENÍ AMERIKY

Tornádové cesty budou narušené jejich STROJI NA POČASÍ, stejně jako mnoho dalších oblastí na severu. Je to MŮJ SOUD nad obyvateli země. Dívejte se a modlete se a já vás vysvobodím. Jakmile se otřesy dotknou středu té země, která je ovládána ďábly, zvedne se proti vám ruka utlačovatele. Do Ameriky se blíží totální destrukce. Její falešní proroci budou umlčeni ve svých kazatelnách a všichni mudrci budou odříznuti.

KATAKLYZMA PŘINÁŠÍ LIDÉ LIDEM a Obama bude na svém trůnu, dokud nebude katastrofa kompletní. Kouzelníci a čarodějové se svěřili a přemluvili všechny, kteří mohou rozhodnout o osudu tohoto národa, a démoni a satyrové budou tančit v zemi, která byla kdysi svobodná. Řekněte všem, kdo uslyší o této nadcházející destrukci, aby činili POKÁNÍ. Sláva je Moje, říká Pán. A já se o ni nebudu dělit s nikým jiným. Časoměřič zmrazí ruce času, dokud se neobjeví tajemství nepravosti. FALEŠNÝ PROROK (římský PAPEŽ) se postará o to, že tolik lidí, kteří uctívají tuto šelmu, bude NA OKRAJI CESTY PRO SVOU HRDOST / PÝCHU.

Mocenské struktury se dožadují toho, aby mohly uvolnit své poslední PLÁNY DO POHYBU shodně s plánovanou destrukcí. Ano, budou používat svůj RUSKÝ PROTĚJŠEK K OBVINĚNÍ za oheň a kouř, který vychází z moře. ►KISLEV 17 (tomu by odpovídal ►15.PROSINEC v roce 2019 - pozn. překl.) bude ►DEN, KTERÝ SI BUDETE PAMATOVAT s vodou tak vysokou jako stěny Jeruzaléma, jak pronesl Jonathan. Voda pokryje všechny trasy měst u moře. To velké město už NEBUDE.

TŘI DNY TEMNOTY

Sledujte ZNAMENÍ JONÁŠE, který byl skrytý po dobu 3 dnů. Podobně to bude s těmi, kteří žijí na zemi, kteří uvidí na zemi temnotu, ale zůstanou SKRYTI VE MNĚ. Tři dny v břiše, i když se to bude zdát špatné, budu tam s vámi a VY SE VYNOŘÍTE V MÉM SLAVNÉM SVĚTLE. Energetická síť bude napadena zevnitř, ale obviněni budou ti z venku. Nepřátelé jsou uvnitř brány a všichni jsou vůči tomuto plíživému útoku zranitelní. Ano, NEW YORK BUDE ZASAŽEN UPROSTŘED NOCI. Celosvětový WEB BUDE VYPNUT, protože nedovolí světu navzájem si pomáhat komunikací. ULOŽTE SI ZÁSOBY PRO TENTO ČAS, ke kterému dojde, když Saturn učiní obrat na eliptické oběžné dráze systému číslo devět. (?) Uchopte židle a pevně se držte, aniž byste se pustili Mé ruky.

** Tady jsem slyšel slovo ►SOBOTA, takže toto by mohl být čas, kdy se tyto události stanou. Jaká sobota to není známo. (►15. PROSINEC 2019 JE V SOBOTU - pozn. překl.) Zde si myslím, že jsem se ptal, protože jsem slyšel Boha, jak řekl: Nepochybuj o Mých slovech, ale spíše Mi důvěřuj. Stane se to a nebude žádný nový prezident, jak jste si mysleli**. (Donald John Trump se stal prezidentem USA 20. ledna 2017, takže má zřejmě na mysli prezidenta, který by měl přijít po něm - pozn. překl.)

Oni se snaží skrýt své skutečné plány až do doby, kdy VSTOUPÍ DO SVÝCH ARCH, ale ano, ZNIČÍM JE TAM, kde stojí. Skály, určené k zadržení nebezpečí z venku, slouží pouze k udržení skutečného nebezpečí uvnitř.

DONALD TRUMP VYHRAJE (toto píše v roce 2016 - pozn. překl.), ale NEBUDE MU DOVOLENO ZŮSTAT VLÁDNOUT tomuto národu pro Můj přicházející soud. (Může být myšleno PŘEDČASNÉ UKONČENÍ jeho vlády - pozn.překl.) Všem, kteří jsou zaslepeni touto fraškou spravedlnosti, říkám, že jsem dovolil, aby muž hříchu zůstal, abych mohl soudit Ameriku. Lidé jsou v hlubokém spánku, ale budou probuzeni. ►BOUŘE ZAČNOU 12. (LISTOPADU), kdy se otevřou dveře, aby zůstal chaos. (Chaos nastal, protože chtějí odstranit Trumpa a hrozí občanská válka - pozn. překl.)

NOČNÍ MŮRA ZAČALA pro Ameriku a pro celý svět. DOMINO ZAČNE PADAT, až zvednu ruku z této země. Jak dlouho se budou snažit rozluštit všechny léčky, které jsou pro ně připraveny, aby se spustily všechny pasti, které jsou připraveny ke klopýtnutí. Satan se směje při své práci, protože celý svět leží v jeho rukou. ANTIKRIST si rovná kravatu a ČEKÁ V ZÁKULISÍ, ABY UDĚLAL SVŮJ VELKÝ VSTUP. Je to OBAMA, muž míru. Většina padá kvůli jeho cestám, ale Mé děti, ti, kteří slyší Můj hlas, ne.

JAKMILE NA IZRAEL ZAÚTOČÍ, na mnoha pobřežních liniích V AMERICE UVIDÍME HOUBOVÉ MRAKY, které se nedají vrátit zpět. Jejich VÁLEČNÉ STROJE jsou na místě PO CELÉ ZEMI a zatímco lidé spali, byly odeslány na každý kontinent. Mnohé byly přivezeny na břehy Floridy, když bylo obyvatelstvu řečeno, aby se rozptýlilo kvůli bouřím. Kdybyste jen viděli ty pasti, co jsou pro vás připraveny. Přijdou si pro vaše zbraně, protože je budou moci mít pouze oni. Otevřete svá srdce, abyste nyní slyšeli tuto pravdu, nebo později budete kvílet. MAJÍ PŘIPRAVENÉ TÁBORY PRO VŠECHNY, kteří nenásledují plán a dali souhlas pro jejich úplné převzetí. Oni si přijdou pro děti, protože rodiny budou odděleny.

OBAMA ZAÚTOČÍ PROTI JEHO LIDU ►DO POLOVINY PROSINCE. Jak poletí sníh, rakety budou pršet také. Tolik lidí bude zabito a rodiny budou pochodovat ze svých domovů pryč daleko od domova. HILARY JE POVĚŘENA VEDENÍM TÉTO OPERACE od svých mistrů. ►Donald Trump nebude vládnout zemi kvůli chaosu, který nastane dříve, než DOJDE KE ZMĚNĚ STRÁŽÍ. Lidé budou truchlit, když uvidí, že byli znovu oklamáni bezbožnými, kteří hledají jejich zničení. Za těch 7 let (zřejmě je myšlena doba soužení - pozn.překl.) se toho stane tolik, že mnoho nových věřících vyroste po celé zemi. Řekni tolika, kolika můžeš, aby Mě hledali, protože neví, co zítřek přinese a NIKOMU NENÍ SLÍBEN DALŠÍ DEN. ►ODDĚLTE SE OD MAS a UDRŽUJTE SVÉ ODĚVY ČISTÉ.

SLOVA PŘIJATA 19. ŘÍJNA 2017

Modlila jsem se a zeptala se Pána, jestli mám zveřejnit tato slova a jestli je ještě něco, co by chtěl říci skrze Ducha svatého, a to je to, co mi bylo dáno v mém duchu:

Napiš o těch, kteří odnesou Mé děti z jejich domovů uprostřed noci do plánovaných táborů hrůzy. Oni znecitlivěli mysli lidí skrze jejich nekonečné čarodějnictví a zjevné jedy. Oni spouštějí kapky z oblohy a pokrývají mysl všech těch, kteří nejsou posvěceni Mou milostí. Ano, zveřejni to, co jsem ti dal, a řekni jim, že TRUMP je prezident jen podle jména - on POVEDE TUTO ZEMI DO JÁMY, ze které není úniku. Jeho mistři mu říkají, co má říct a kdy to má říct. Je to LOUTKOVÝ KRÁL, který je jen ohřívačem sedadel pro pravou moc, kterou je PAPEŽ. Nenechte svá srdce v trápení, protože ►VÁS PŘED TOUTO BOUŘÍ OCHRÁNÍM a schovám vás ►NA SVÉM TAJNÉM MÍSTĚ. Kolik jich padne, bude zjištěno, až se kouř vyčistí, ale ►PAK BUDETE PRYČ Z TÉTO ZEMĚ a v Mé Svaté přítomnosti. Ano, piš hned, protože nastal čas. JDĚTE DO ARCHY, Mé spasené děti, protože PŘICHÁZÍ PŘÍLIVOVÁ VLNA NIČENÍ. Dubey promluvil. (To je jméno, které znamená PÁN PRAVDY, jak jsem již napsala dříve).

Pojďte, Mé děti na místo, které jsem pro vás připravil.

Ježíš