Clicks345
Stano Kobella
1

Musíme byť v Pokoji - 2. decembra 2021

Musíme byť v Pokoji. Ak sme v Pokoji S Ježišom, Princom Pokoja, potom budeme mať a zažívať Jeho Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, Nezávisle od našich okolností, ani od toho, čo sa deje vo svete. Budeme v Pokoji, dokonca aj uprostred virvaru. Prečo? Pretože Vieme, že Ježiš Úplne Riadi a my Patríme Jemu. Varoval nás, že budeme mať skúšky a súženia, ale On je vždy S nami. Nikdy od nás Neodíde Ani nás Neopustí. Jeho Prisľúbenia Nezlyhávajú. Ježiš Sa Nemení. My sa meníme, svet sa mení, ale Nebude v ňom Žiadny Pokoj Bez Ježiša, Princa Pokoja, iba virvar. Záleží to na nás.

Preto musíme byť Uzmierení a v Pokoji S Ježišom, S Tým, O Ktorom to všetko je. Ježiš je naša Nádej. On je náš Záchranca a Mesiáš. On je jediná Cesta, Pravda a Život a okrem Neho Nie je Žiaden iný a ani nikdy nebude.

Mnohí Nie sú v Pokoji, pretože Nie sú v Pokoji S Ježišom. Tiež im Chýba Osobný Vzťah Lásky S Ježišom. V Dokonalej Láske Nie je Žiadny Strach. Ježiš je Láska. Dokonalá Láska Vyháňa Von všetok Strach. Ak Ježiš je naša Prvá Láska a my Ho Poslúchame, tak budeme vždy Mať a Zažívať Jeho Pokoj. Všetka naša Nádej a Dôvera bude v Ježišovi, pretože Ho Poznáme Reálne, to Kto Naozaj je a to, Čo Dokáže Urobiť. Sme v Pokoji, pretože Poznáme Ježiša, Toho, V Ktorého Veríme a Uctievame, Reálne. On je náš Abba Otec. On je Emanuel, Boh S nami. Je vždy Verný a Dôveryhodný. Môžeme byť v Pokoji.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.
(Kristína Boshoffová.)

„Pokoj vám Zanechávam, Môj Pokoj vám Dávam; Nie ako dáva svet, Ja vám Dávam. Nestrachujte sa vo vašom srdci, Ani sa nebojte.“ Ján 14:27.

„Netrápte sa kvôli ničomu, ale vo všetkom pri modlitbe a prosbe, oznamujte s Ďakovaním vaše Prosby Bohu. 7 A Boží Pokoj, ktorý presahuje každé chápanie, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle Cez Krista Ježiša.“ Filipanpom 4:6-7.


youtube.com/watch?v=reEW1QlP-EI
Public domain
Martina Bohumila Lutherová
Martin Luther, ještě než byl zbaven řeholního slibu
svým duchovním otcem, volával při depresích :
Ježíši jsem tvůj - spas mě!
AŽ POCHOPÍ Ř.KATOLÍCI MARTINA LUTEHRA - - POCHOPÍ KRISTOVU CÍRKEV.