08:21
Video, jak 23.5.2022 elitář 99 letý Henry Kissinger v Davosu zavelel proti Ukrajině a varoval před zahnáním Ruska do náruče Číny (české titulky). Kissinger je nejvyšším emisarem amerických neoconů…More
Video, jak 23.5.2022 elitář 99 letý Henry Kissinger v Davosu zavelel proti Ukrajině a varoval před zahnáním Ruska do náruče Číny (české titulky). Kissinger je nejvyšším emisarem amerických neoconů, kteří sice nesnáší Rusko, ale nejvíc se děsí spojenectví 2 největších nepřátel Ameriky do jednoho svazku, tedy těsného spojenectví Ruska a Číny. Cituji: "Dovolte mi nastínit problémy. Nejživější je v tuto chvíli válka na Ukrajině, jejíž výsledek ve vojenském i politickém smyslu ovlivní vztahy mezi seskupeními zemí, o nichž se zmíním za chvíli. A výsledek případné války a mírové urovnání a povaha tohoto mírového urovnání – to určí, zda bojující strany zůstanou trvalými protivníky, nebo zda je možné je vměstnat do mezinárodního rámce.

Asi před osmi lety, když se objevila myšlenka členství Ukrajiny v NATO, jsem napsal článek, v němž jsem uvedl, že ideálním výsledkem by bylo, kdyby se Ukrajina mohla konstituovat jako neutrální druh státu, jako most mezi Ruskem a Evropou. Spíše než, že by byla přední linií uskupení v rámci Evropy. Myslím, že tato příležitost nyní – nyní neexistuje stejným způsobem, ale stále by mohla být pojata jako konečný cíl. Podle mého názoru je třeba v příštích dvou měsících zahájit pohyb směrem k jednání a vyjednávání o míru, aby se nastínil výsledek války. Předtím by však mohlo dojít k otřesům a napětí, které bude stále těžší překonat, zejména mezi případným vztahem Ruska, Gruzie a Ukrajiny k Evropě.

V ideálním případě by se dělící čára měla vrátit do původního stavu. Domnívám se, že zapojení se do války za hranicemi Polska by ji zkreslilo – změnilo ve válku a ne o svobodu Ukrajiny, kterou podniklo s velkou soudržností NATO, ale ve válku proti samotnému Rusku, a tak se mi zdá, že to je dělící čára, kterou prostě nelze definovat. To bude těžké pro kohokoli z toho odhadnout. K modifikacím toho může dojít během jednání, která samozřejmě ještě nebyla navázána, ale která by měla začít být návratem hlavních účastníků, jak se bude vyvíjet válka, a já jsem uvedl nástin možného vojenského výsledku.

Ale chtěl bych mít na paměti, že jakékoliv modifikace tohoto by mohly zkomplikovat jednání, v nichž má Ukrajina právo být významným účastníkem, ale v nichž je třeba doufat, že hrdinství, které prokázala ve válce, sladí s moudrostí pro rovnováhu v Evropě a ve světě vůbec – vztah, který se bude vyvíjet jako výsledek této války, mezi Ukrajinou – která bude pravděpodobně nejsilnější konvenční mocností na kontinentu – a zbytkem Evropy se bude vyvíjet po určitou dobu.

Je však třeba se dívat jak na vztah Evropy k Rusku v delším časovém období, tak i odděleně od stávajícího vedení, jehož postavení však bude po určitou dobu vnitřně ovlivněno jeho vystupováním v tomto v tomto období. Podíváme-li se na to z dlouhodobého hlediska, je Rusko již 400 let podstatnou součástí Evropy a evropská politika byla po tuto dobu zásadně ovlivněna evropským hodnocením role Ruska. Někdy jen pozorovatelským způsobem, ale v řadě případů jako garanta nebo nástroje, jímž lze obnovit evropskou rovnováhu. Současná politika by měla mít na paměti, že obnovení této role je důležité rozvíjet, aby Rusko nebylo zahnáno do trvalého spojenectví s Čínou."

Překlad pro AERONET.NEWS: -VK- aeronet.news/…vi-s-cinou-situace-by-se-mela-vratit-pred-24-unor/

Anglicky na: In conversation with Henry Kissinger
Public domain