Clicks3.1K

Komunia na rękę Veto! [Tuba Cordis 29 IX AD 2013].

henryk33
510
Komunia na rękę Veto! [Tuba Cordis 29 IX AD 2013].More
Komunia na rękę Veto! [Tuba Cordis 29 IX AD 2013].
mistrzo and 2 more users like this.
mistrzo likes this.
ritzbtw likes this.
masada likes this.
....na stojąco kolejne ; VETO !
petitjour and 2 more users like this.
petitjour likes this.
masada likes this.
mkatana likes this.
Królowanie Chrystusa na wieki likes this.
Bogusława41
Wielu kapłanów tego nie rozumie i udziela, a wręcz wrzeszczą ,że mamy na stojąco przyjmować.
Bogusława41 and 4 more users like this.
Bogusława41 likes this.
olo13jcb likes this.
1Józefina1 likes this.
Teresa45 likes this.
kubaxp2 likes this.
Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”

(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii)
Wynagradzajmy Panu Jezusowi za straszliwe profanacje Najświętszego Sakramentu!

Sacerdos Hyacinthus

+

De Sanctissimo Sacramento numquam satis!

O Najświętszym Sakramencie nigdy dosyć!

Św. o. Pio modlił się: "O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w …More
Wynagradzajmy Panu Jezusowi za straszliwe profanacje Najświętszego Sakramentu!

Sacerdos Hyacinthus

+

De Sanctissimo Sacramento numquam satis!

O Najświętszym Sakramencie nigdy dosyć!

Św. o. Pio modlił się: "O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?".

Kto stanie w obronie?

Wszystkie grupy, ruchy, środowiska, wspólnoty, trzeba badać pod kątem katolickości i wiarygodności, wychodząc od elementarnego kryterium, to znaczy od elementarnego pytania:
Jak tam jest traktowany Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie?

Raz na zawsze zerwijmy z profanacyjną praktyką Komunii na rękę!
Trzymajmy się z daleka od środowisk, w których stosuje się profanacyjną praktykę Komunii na rękę!

Tylko jeden argument wystarczy!
Tylko ten jeden fakt utraty, spadania na podłogę i deptania partykuł Eucharystycznych jest wystarczający jako obiektywne kryterium negatywne.


Nie miejmy z tymi środowiskami nic wspólnego.
Z troską przestrzegajmy innych!

Jeśli ktoś wszedł w te środowiska w dobrej wierze,
niechże się jak najszybciej stamtąd ewakuuje!

Chodzi o sprawę najświętszą: o sposób traktowania Najświętszego Sakramentu.
I chodzi o sprawę zbawienia bądź potępienia dusz ludzkich.

Uważajmy!
"Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu" (1 J 3, 7)!

- - -

Podejmujmy inicjatywy wynagradzające Panu Jezusowi za straszliwe i akceptowane w niektórych środowiskach praktyki Komunii na rękę, podczas których dochodzi do upadania na podłogę i deptania cząstek Najświętszego Sakramentu:
- zamawiajmy Msze Święte wynagradzające,
- organizujmy adoracje i modlitwy wynagradzające,
- ofiarujmy Panu Jezusowi nasze prywatne modlitwy i umartwienia w intencji ekspiacyjnej.

- - -


Wierzący rzymskokatolicki biskup Athanasius Schneider współczesną praktykę Komunii na rękę nazywa najgłębszą raną na Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa w naszych czasach.

Mówi w wywiadzie:

"Ekscelencjo, często słyszymy jako uzasadnienie przyjmowania Komunii świętej na rękę argument powrotu do źródła. Czy jest on uzasadniony?

- Ten argument jest mitem, czy też być może celowym wprowadzeniem w błąd, ponieważ rzeczywistość jest inna. Prawda jest taka, że rytuał Komunii na rękę praktykowany obecnie pochodzi ze wspólnot kalwinistycznych i nie ma nic wspólnego z obyczajami pierwszych wieków chrześcijaństwa (...).

Tymczasem trzeba by częściej dawać dzieciom i dorosłym katechezę oraz pełne i dokładne nauki o Eucharystii, zwłaszcza o wielkości i wzniosłości Komunii świętej. Później należałoby konkretnie wyjaśnić rzeczywiste i częste ryzyko, niebezpieczeństwo utraty czy też ukradzenia partykuł eucharystycznych,uzmysławiając wiernym bolesny i straszny fakt, że Nasz Pan obecny w Świętej Eucharystii, w niezliczonej liczbie kościołów jest po prostu rozdeptywany. Później należy wiernym wyjaśnić, że Komunia święta na rękę jest wyjątkiem w prawie liturgicznym, zwanym indultem, podkreślając tym samym, że regułą jest Komunia święta na klęcząco i do ust. To z kolei tłumaczy logicznie konieczność ustawienia klęcznika, ławki komunijnej lub – jeszcze lepiej – balasek do dyspozycji wiernych, aby nie dyskryminować tych, którzy przecież mają prawo otrzymywać Komunię świętą do ust i na kolanach.

Innym użytecznym środkiem byłaby publikacja przez ordynariusza diecezji listu pasterskiego poświęconego Eucharystii i Komunii świętej stanowiącego jednocześnie dobrze argumentowane zaproszenie wiernych do przyjmowania naszego Pana do ust i na kolanach. Stolica Apostolska powinna także to uczynić, mając na uwadze wszystkich biskupów i wszystkie diecezje świata. Ostatnim krokiem takiej procedury byłby formalny zakaz udzielania Komunii świętej na rękę".

Całość WYWIADU TUTAJ - koniecznie PRZECZYTAJMY i polećmy innym:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/rozmowa-z-bp-at…
2 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Synod w Saragossie (380 r.) ekskomunikował podających Komunię na rękę.

Podobne ustalenia przyniósł Synod w Toledo (400 r.) i w Rouen (650 r.) oraz Sobór w Konstantynopolu (692 r.).
...--