Clicks799
Orędzia

Jezus- Dzieci!!! Uważajcie bo izolacja powoduje więcej problemów niż wirus

Poniedziałek 4 stycznia 2021 r. - św. Elżbieta Ann Seton

Jezus: Mój synu, pokazałem ci wiele klęsk żywiołowych w Moich Wizjach, ale te dzisiejsze wizje tsunami, zarówno na wschodnim, jak i zachodnim wybrzeżu, będą wynikiem niektórych poważnych trzęsień ziemi. Te wydarzenia są kolejnymi znakami końca czasów, które macie w Ewangelii Mateusza, która mówi o głodzie, trzęsieniu ziemi i zarazie. Nie kpijcie z Moich proroctw, ponieważ kiedy te wydarzenia będą miały miejsce, nie będzie wątpliwości, że są one znakami czasów ostatecznych.

Mój synu, jesteś świadkiem znaków końca czasów, więc pozwól ludziom odpokutować i przyjść do spowiedzi, aby być przygotowanym na poważne wydarzenia, które mają wkrótce nastąpić.

Zaufaj mojej ochronie, kiedy wezmę cię do mojej schronienia.

Jezus: Moi ludzie, trudno jest zobaczyć, jak dzieci są bite, wykorzystywane seksualnie i słownie przez rodziców. Dzieci są moimi darami stworzenia i muszą być kochane i wspierane w pracy szkolnej, a nie ignorowane lub wykorzystywane. Jeszcze bardziej niefortunne jest, gdy rodzic porzuca swoje dzieci. Samotnym rodzicom bardzo trudno jest utrzymać pracę i opiekować się dziećmi.

Módlcie się za rodziców, którzy borykają się z nisko płatną pracą, aby wspierali swoje rodziny i módlcie się, aby rodzice poświęcili czas na przebywanie ze swoimi dziećmi. Módlcie się za dzieci, aby dorastały w środowisku chrześcijańskim, aby ich dusze zostały zbawione.

Jest to trudniejsze dla dzieci w czasach wirusa, kiedy trzeba ich uczyć praktycznie w domu. Wasze społeczeństwo musi być bardziej otwarte, ponieważ izolacja powoduje więcej problemów niż wirus. Módlcie się o uleczenie podziałów w waszym społeczeństwie io kochających członków rodziny.