POLSKÁ ARMÁDA MÁ ZA ÚKOL ZATÁHNOUT NATO DO VÁLKY S RUSKEM!

INFORMAČNÍ BOMBA! BIG PHARMA – PFIZER, MODERNA, MERCK A GILEAD FINANCUJE VOLEBNÍ KAMPANĚ DEMOKRATICKÉ STRANY V USA SKRZE ZISKY Z …
Marieta Ria shares this
229
POĽSKÁ ARMÁDA MÁ ZA ÚLOHU ZATIAHNUŤ NATO DO VOJNY S RUSKOM!
Jericho 3
Papež František Rusko zasvětil Panně Marii. Z Ruska se šíří bludy a zlo.
Prosme Pannu Marii o přímluvu
Jericho 3
Nezapomínejme, že polský šlechtic vedl vojsko proti Osmanům k Vídni a zvítězil.
Vojáci volali jméno Panny Marie a Osmani se dali na úprk.
Od té doby v září slavíme jméno Panny Marie.

U Vídně se stal zázrak.
Martina Bohumila Lutherová
Naštěstí, proti všem předpovědím.
Rusko neporazíte je řízeno samotným Bohem