Clicks59

"Sự rò rỉ thông tin" được tạo ra nhằm gây ảnh hưởng đến công chúng được gọi là "Thử nghiệm bóng bay"

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsFibanaeoxm