Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks72

"Sự rò rỉ thông tin" được tạo ra nhằm gây ảnh hưởng đến công chúng được gọi là "Thử nghiệm bóng bay"

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsFibanaeoxm