Rafał_Ovile

Dlaczego samokontrola to nie to samo co cnota? – Edukacja-Klasyczna.PL

Cnota jest stałą dyspozycją do dobrego działania. Wielu myślicieli wiąże ją z jednością myśli i uczuć. Chodzi zatem o takie udysponowanie człowieka, …