Clicks42
lt.news

Pranciškus patvirtina: „Novus Ordo“ NĖRA Romos apeigos

Benediktas XVI 2007 m. Išleido „Summorum Pontificum“ „tiems, kurie nesijaučia patogiai su dabartine liturgija ir kuriems kilo tam tikra nostalgija“ - Pranciškus sakė „Cope.es“, Ispanijos vyskupų radijui, užkimusiu ir silpnu balsu.

Būdamas sentimentalus, Pranciškus sentimentaliai interpretuoja liturgiją („nesijaučia patogiai“, „nostalgija“), o Benediktas ne kartą atsisakė šios sentimentalistinės interpretacijos.

Pranciškus sumažina „Summorum Pontificum“ ketinimą Benedikto XVI „išskirtiniam žmogiškumui“ ir „pastoraciniams“ (= praktiniams) dalykams, nesuprasdamas jo turinio.

Kovodamas su savo šešėliu, jis savo liturginį nelankstumą pateisina 2020 m. Romos Mišių vertinimu, kurio rezultatai buvo laikomi paslaptyje, sakydamas, kad yra susirūpinęs, jog katalikai Benedikto sielovadinę pagalbą pavertė „ideologija“. Pranciškus yra daugybės antikrikščioniškų ideologijų, kurias jis įveda į Bažnyčią, čempionas.

Jis atskleidžia savo ketinimą kovoti su Romos mišiomis „aiškiomis normomis“, kurias kitomis aplinkybėmis jis pavadintų „nelanksčiomis“. Ne be veidmainystės Pranciškus tvirtina norėjęs „paremti ir įtvirtinti„ Summorum Pontificum “, nors ir jį panaikino.

Pranciškaus įsitikinimu, kunigas, norintis švęsti Romos apeigas, „turi prašyti Romos leidimo“, tačiau tai nėra tiesa, kaip aiškina „Summorum Pontificum“.

Įdomu tai, kad Pranciškus tai vadina „dviejų ritualų leidimu“. Šis žodžių pasirinkimas („bi-ritualizmas“) reiškia, kad Pranciškui Novus Ordo yra ne Romos apeigos, o naujas išradimas ir todėl turi abejotiną teisėtumą.

Rorate-caeli.blogspot.com komentuoja Pranciškaus interviu: "Melas yra tiesiog didžiulis. Piktybė".

#newsLnceayjycp