KDO JE ČLOVĚK, KTERÝ NEODPOUŠTÍ?

Poselství Ježíše ze dne 19. dubna 2020. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/…/abril.html Během modlitby ke mně promluvil náš milovaný Ježíš: JÁ JSEM BŮH NEBE A ZEMĚ! …
Peter(skala)
V tomto čase, keď chrámy su zatvorene – smutná predzvesť toho, čo má prísť - moji ľudia nesmú byť skľúčení a ztratení, ale musia byť posilnení predošlým prijímaním a trpezlivo čakať.

Potom druhé vyliatie môjho Ducha Svätého - tesne po Varovaní - bude dané mojim spravodlivým a verným, aby boli povzbudením pre svojich bratov.

🤔

Zaujímavé ako v južnej amerike a zrejme aj v iných častiach sveta …More
V tomto čase, keď chrámy su zatvorene – smutná predzvesť toho, čo má prísť - moji ľudia nesmú byť skľúčení a ztratení, ale musia byť posilnení predošlým prijímaním a trpezlivo čakať.

Potom druhé vyliatie môjho Ducha Svätého - tesne po Varovaní - bude dané mojim spravodlivým a verným, aby boli povzbudením pre svojich bratov.

🤔

Zaujímavé ako v južnej amerike a zrejme aj v iných častiach sveta maju chrámy (kostoli) zatvorene, ale najviac ma teší, že sa blíži vylietie Ducha Svätého.
🥳 😇😊😂🤗😘