Anton Selecký
13.4K
Klanovice
Záznam ma nepresvedčil, všetko len o P. Márii. Ježiš Kristus sa nespomenul ani slovom. Čo sme sa dozvedeli zo záznamu, nič nové.
Verím, že kompetentní teológovia zvážia, či sú zjavenia pravé. Zjavenia nepopieram, ale treba hľadať a zistiť od koho pochádzajú.
Ďakujem A. Seleckému, že nás informuje.