Clicks1K
grafix
Zbawiciel vs. dewianci i synowie szatana. Zbawiciel w Swoich Relikwiach Drzewa Świętego z Cząstka Zbawczej Krwi spotkał się z dewiantami i synami szatana na Swoim Placu (Plac Zbawiciela) i przed …More
Zbawiciel vs. dewianci i synowie szatana.

Zbawiciel w Swoich Relikwiach Drzewa Świętego z Cząstka Zbawczej Krwi spotkał się z dewiantami i synami szatana na Swoim Placu (Plac Zbawiciela) i przed Swoją Świątynią.