Bos016
1377
stacja7.pl

Chrystus Królem | Stacja7.pl

A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z …
Bos016
Tyle jest królestwa Bożego pośród nas jest, ile pierwszeństwa dajemy jego Królowi. Kluczem do królestwa Bożego pośród nas i w nas, jest pierwszeństwo tego Króla, we wszystkim i wszędzie.