Clicks91
hr.news

Kardinal Dubije predlaže manje birača, no boljih kandidata za konklavu

Kardinal Walter Brandmüller (92) predložio je reformu konklave na web stranici Sandra Magistera (26. listopada): smanjen broj kardinala, no bolja kvaliteta kandidata koji ispunjavaju uvjete.

Primjećuje da je Franjo postavio 30 kardinala iz Azije i Oceanije, dok ogromne europske nadbiskupije poput Milana, Torina, Venecije, Napulja, Palerma, Pariza (i cijele Francuske) nemaju kardinala.

Prema Brandmülleru, to implicira da će na sljedećoj konklavi glasovati kardinali iz cijelog svijeta koji znaju malo ili ništa jedni o drugima, te stoga "nedostaje osnovni preduvjet za odgovorno glasovanje".

Stoga Brandmüller predlaže da sudionici konklave budu ograničeni na vrlo smanjen i istinski rimski zbor kardinala. Oni ne bi trebali nužno birati drugog kardinala, već bi mogli izabrati i nekardinala koji ima najmanje pet godina iskustva na vodećim pozicijama u Kuriji.

#newsQcttgfrurx