Clicks40
vi.news

Francis bổ nhiệm người kế nhiệm Hồng y Pell

Francis đã bổ nhiệm (ngày 14 tháng 11) Giáo sĩ Dòng Tên người Tây Ban Nha, Juan Antonio Guerrero Alves, làm Trưởng ban mới của Ban Thư ký Kinh tế của Vatican. Ông sẽ lấp vào vị trí của Hồng y George Pell, người bị kết án sai lầm tại Úc.

Guerrero học kinh tế ở Madrid và giữ vai trò lãnh đạo với các tu sĩ Dòng Tên.

Cha Arturo Sosa, vị tổng thượng cấp của Dòng Tên, đã yêu cầu Francis rằng việc đề cử không liên quan đến chức giám mục, để sau nhiệm vụ, Guerrero có thể trở lại đời sống cũ với tư cách là một tu sĩ Dòng Tên.

#newsJdfzvtswut