Chcel by som Čulena uistiť, že kresťania na celom svete neuctievaju Jana Pavla II., ale Pána Ježiša Krista a nie jeho sochu, ale v duchu a pravde.
Ako sa možno v článku dočítať, JPII nenávidel Slovákov a dokonca ich exkomunikoval.
Bol to len politik. Nič viac.
štefan161

Karol Wojtyła nás preklial, hovoria Slováci za hranicami s Poľskom

1.12. 2013 7:00 Akoby nestačilo, že Slováci sa dvakrát ocitli v Poľsku a nikto sa ich na nič nepýtal, ešte ich zatratil aj pápež. Stále sa sem, k …
Dana22
Títo Slováci v Poľsku,alebo priamo Poliaci,mali svoje námietky vzniesť už vtedy,keď pápež Ján PavolI mal byť blahorečený.
Komisia veci mohla prešetriť.
Toto je teraz iba ohováranie.
Mŕtvy sa nemôže brániť.
My však bráňme svojich kňazov.
Ich česť často špinia zločinci.
Pedofilní globalistickí elitári v USA si zaplatia médiá.

Toto už kedysi použil proti kňazom Goebbels.

www.euportal.cz/Articles/…More
Títo Slováci v Poľsku,alebo priamo Poliaci,mali svoje námietky vzniesť už vtedy,keď pápež Ján PavolI mal byť blahorečený.
Komisia veci mohla prešetriť.
Toto je teraz iba ohováranie.
Mŕtvy sa nemôže brániť.
My však bráňme svojich kňazov.
Ich česť často špinia zločinci.
Pedofilní globalistickí elitári v USA si zaplatia médiá.

Toto už kedysi použil proti kňazom Goebbels.

www.euportal.cz/Articles/7026-boj-nacism…

Boj nacismu proti Církvi. Goebbels a akcia "pedofilní kňazi"
Autor: Massimo Introvigne

V roku 1937 ako odpoveď na encykliku „Mit brennender Sorge“ nacistický minister propagandy zorganizoval kampaň na diskreditáciu katolíckej Cirkvi. Šéf nemeckej vojenskej kontrarozviedky Wilhelm Canaris dal poslať dokumenty tohto plánu pápežovi Piovi XII.

„Denne sa objavujú nové prípady sexuálneho zneužívania detí veľkým počtom členov katolíckeho kléru. Bohužiaľ nedá sa hovoriť o jednotlivých prípadoch, ale o kolektívnej morálnej kríze, ktorú kultúrna história ľudstva nikdy predtým nepoznala v takej desivej a znepokojujúcej dimenzii. Mnohí kňazi a rehoľníci sa priznali. Niet pochýb o tom, že tisíce prípadov, ktoré boli oznámené spravodlivosti, predstavujú len malý zlomok skutočnosti, pretože mnohí páchatelia boli chránení a ich prípady ututlané hierarchou.“

Ide o úvodník nejakého veľkého denníka z roku 2010? Nie: je to prejav zo dňa 28. mája 1937 od Josepha Goebbelsa (1897-1945), ministra propagandy Tretej ríše. Tento prejav, ktorý mal veľký ohlas v zahraničí, bol vyvrcholením kampane, ktorú začal nacistický režim s cieľom zdiskreditovať katolícku Cirkev. V roku 1937 bolo zatknutých 276 rehoľníkov a 49 kňazov. Zatknutia sa konali vo všetkých nemeckých diecézach postupne, aby sa o škandáloch denne písalo na titulných stránkach denníkov.

10. marca 1937 pápež Pius XI. (1857-1939) v encyklike Mit brenneder Sorge odsúdil nacistickú ideológiu. Na konci toho istého mesiaca Ministerstvo propagandy, na čele ktorého stál Goebbels, spustilo kampaň proti sexuálnemu zneužívaniu detí kňazmi. Plánovanie a riadenie kampane je známe vďaka dokumentom, ktorých čítanie je na úrovni najlepších špionážnych románov.
Roku 1937 šéfom nemeckej kontrarozviedky bol admirál Wilhem Canaris (1887-1945). Tento sa postupne stal anti-nacistom a dozrelo v ňom presvedčenie, ktoré ho priviedlo k zorganizovaniu neúspešného atentátu na Hitlera v roku 1944; po ňom bol roku 1945 obesený. Canaris nesúhlasil s Goebbelsovou aktivitou proti katolíckej Cirkvi a poveril právnika Josefa Mullera (1878-1979), aby do Ríma zaniesol prísne tajné dokumenty na túto tému.
Muller - predtým ako bol zatknutý a internovaný vo vyhladzovacom koncentračnom tábore Dachau, ktorý prežil a po vojne sa stal ministrom spravodlivosti Bavorska – po častiach doručil tajné dokumenty Piovi XII. (1876-1958), ktorý požiadal Spoločnosť Ježišovu o ich preštudovanie.
So súhlasom Štátneho sekretariátu bol vyšetrovaním nacistického sprisahania proti Cirkvi poverený nemecký jezuita Walter Mariaux (1894-1963), ktorý po tom, ako v Nemecku zorganizoval protinacistickú organizáciu Paulus-kreis, bol prezieravo poslaný ako misionár do Brazílie a Argentíny. Tu ako riaditeľ Mariánskej kongregácie mal vplyv na celé generácie laikov, vrátane známeho brazílskeho katolíckeho mysliteľa Plinia Correa de Oliviera (1908-1995), ktorý patril do jeho skupiny v San Paule. Mariaux publikoval v Londýne v roku 1940 po anglicky a v roku 1941 v Buenos Aires po španielsky pod pseudonymom Testis Fidelis – Verní svedkovia dve knihy o prenasledovaní katolíkov v Tretej ríši; bolo to vyše sedemsto strán komentovaných dokumentov, ktoré v celom svete vyvolali veľké emócie.

Výraz „morálna panika“ bol vytvorený sociológmi iba v sedemdesiatych rokoch na identifikáciu umelo vyvolaného socálneho poplachu, pričom sa využívajú metódy ako preháňanie faktov a čísel, pomocou neserióznych štatistík „objavujúc“ a prezentujúc ako „nové“, v skutočnosti už dávno známe udalosti. Základ je tvorený skutočnými udalosťami, ale ich počet je systematicky deformovaný.
Ako je obvyklé pri morálnej panike, fakty nie sú úplne vymyslené. Ešte pred vydaním encykliky existovali v Nemecku určité prípady zneužívania detí. Rovnako Mariaux pokladá za vinného rehoľníka v škole v Bad reichenhall, laického profesora, záhradníka a školníka, ktorí boli odsúdení v roku 1936, pričom konštatuje, že sankcia uložená bavorským ministerstvom školstva a mládeže – odňatie povolenia na prevádzkovanie škôl štyrom mníšskym rádom – bola úplne neprimeraná a nadväzuje na snahu režimu zlikvidovať katolícke školy. Dokonca aj v prípade niektorých františkánov z Waldbrietbachu v spolkovej krajine Porýnie Mariaux necháva otvorenú hypotézu o vine obvinených, hoci historici neskôr nevylučujú nacistické zveličovanie.

Tieto prípady – ale tých skutočných bolo len veľmi málo – viedli k vytrvalým reakciám biskupov. 2. júna 1936 munsterský biskup, blahoslavený Clemens August von Galen (1878-1946) – duša katolíckeho odporu proti nacizmu, blahorečený v roku 2005 Benediktom XVI. – dal čítať počas nedeľných bohoslužieb vyhlásenie, v ktorom sa vyjadruje „bolesť a smútok“ nad „odporným zločinom“, ktorý „pokrýva hanbou našu svätú Cirkev“. 20. augusta 1936 po udalostiach vo Waldbreitbachu nemecký episkopát uverejnil spoločný pastiersky list, v ktorom „dôrazne odsudzuje“ páchateľov a zdôrazňuje nutnosť spolupráce so štátnymi súdmi.
Na konci roku 1936 nemeckí biskupi prijímajú prísne opatrenia – aj keď len vo veľmi málo prípadoch, niektoré z nich boli aj pochybné -, ktoré, zdá sa, že vyriešili reálne problémy. Biskupi – síce nie veľmi hlasito – tiež poznamenali, že medzi učiteľmi štátnych škôl a v mládežníckej organizácii Hitlerjugend prípady odsúdených za sexuálne zneužívanie detí sú oveľa častejšie ako u katolíckeho duchovenstva.

Bola to encyklika Pia XI. proti nacizmu, ktorá bola determinujúca pre veľkú kampaň z roku 1937. Mariaux to dokazuje publikovaním veľmi podrobných pokynov zaslaných Goebbelsom Gestapu, politickej polícii Tretej ríše, niekoľko dní po zverejnení Mit brennender Sorge, a najmä novinárom, ktorí boli vyzvaní, aby „objavili“ prípady z roku 1936 a dokonca aj epizódy staršieho dáta, a aby ich neustále ponúkali verejnosti.
(Súčasťou národno socialistickej propagandy boli aj "vtipné" proticirkevné karikatúri v časopise Der Sturmer, ako napr. táto. Pozn. red.)
Goebbels nariadil Gestapu hľadať svedkov, ktorí by obviňovali kňazov a ktorým sa vyhrážali okamžitým zatknutím ak nebudú spolupracovať, aj keby to boli len deti. Príslovečná veta „v Berlíne je sudca“, ktorá v nemeckej tradícii poukazuje na dôveru v nezávisloť súdnictva od tých, čo sú aktuálne pri moci, však platí – v určitých medziach – a to aj v Tretej ríši. Z 325 kňazov a rehoľníkov, ktorí boli zatknutí po tom, ako vyšla encyklika, iba 21 bolo odsúdených. Je takmer isté, že i medzi nimi boli nespravodlivo obvinení. Takmer všetci skončili vo vyhladzovacích táboroch, kde mnohí z nich umreli.

Pokus o diskreditáciu katolíckej Cirkvi na medzinárodnej úrovni prostredníctvom obvinení z nemorálnosti a pedofílie kňazov však zlyhal. Vďaka odvahe Canarisa a jeho priateľov a vytrvalosti jezuitského detektíva Mariauxa pravde vyšla najavo ešte počas vojny. Vierolomnosť Goebbelsovej kampane vyvolala viac rozhorčenia ako akékoľvek zavinenia predstaviteľov Cirkvi.

dielnasj.blogspot.com
štefan161
Je to v tom článku.
Urobili to a nikto im neodpovedal.
Dana22
TruePeter
Ad)Coburg..jak můžete srovnavat Sv.Pavla s heretikem Wojtylou,který nazval liberální koncil,tj.II.V.k. Letnicemi Ducha Sv.a sloužil v Africe mše s nahými ženami..a o tom je možné zveřejnit důkazy.!A rovněž si nasadil hinduistickou korunu Sivý na hlavu a miliony dalších urážlivých věci!!!!.Probud'te se ze spánku...!!!!nebo se probudíte v pekle!!!
Kallistratos
Chce to víc vykřičníků, peklo si to zaslouží. 😈😁
Coburg
Darmo sa tu búrite, Ján Pavol je svätý, ja to VIEM.
ekans
svatý rohatý aj s tebou
ekans
povedala mu to v Medju, Dechticách a Litmanovej Gospa,
Peter(skala)
neruhaj sa, ty hade a spomen si na to, až sa ti privodí nešťastie. Nebude to nahoda, ale Božie znamenie, aby si sa spamätal so svojho zvrateneho života, tak ako Šavol ktorý si namyšľal že prenasledovanie Krista je jeho vyznamenaním pre vyššie dobro.
Kallistratos
Z mé strany to byla ironie na expresivní reakci No-truePeter. 🧐 A kdo je vlastně svatý? Inu, vezmeme-li si statistiku světců tak by byla značně hrbolata a v různých obdobích by procentuální poměr světců neodpovídal realitě či očekávané konstantě platné pro jakýkoli populační výzkum. Do jisté míry se na tom podílí i organizační procesní opatření, například popření takzvaného ďáblova advokáta.
A …More
Z mé strany to byla ironie na expresivní reakci No-truePeter. 🧐 A kdo je vlastně svatý? Inu, vezmeme-li si statistiku světců tak by byla značně hrbolata a v různých obdobích by procentuální poměr světců neodpovídal realitě či očekávané konstantě platné pro jakýkoli populační výzkum. Do jisté míry se na tom podílí i organizační procesní opatření, například popření takzvaného ďáblova advokáta.
A proto si myslím že tu hlavní svatost může lidem udělit především a pouze Bůh sám.😇
Svätý Malachiáš(prorok)
Goburg píše citujem ,, Darmo sa tu búrite, Ján Pavol je svätý, ja to VIEM.,, To už je pýcha a namyslenosť niečo také napísať. Ty to vieš a skadze ? 😁 Sa tebe zjavil a povedal,že je svätý a je v nebi ? V histórii je zaznamenané,že aj ten najsvätejší človek alebo pápež čo naozaj bolo viacero počas histórie ľudstva nepočítam samozrejme od 2 VK lebo od neho a od vtedy nebol ani jeden svätý pápež,ale …More
Goburg píše citujem ,, Darmo sa tu búrite, Ján Pavol je svätý, ja to VIEM.,, To už je pýcha a namyslenosť niečo také napísať. Ty to vieš a skadze ? 😁 Sa tebe zjavil a povedal,že je svätý a je v nebi ? V histórii je zaznamenané,že aj ten najsvätejší človek alebo pápež čo naozaj bolo viacero počas histórie ľudstva nepočítam samozrejme od 2 VK lebo od neho a od vtedy nebol ani jeden svätý pápež,ale pred 2 VK,že bolo zjavené museli prejsť cez očistec aj keď nie na dlhú dobu a čo Ján Pavol 2 urobil veľa rozkoly a zle pohanské veci vrátane najväčšie čo bolo v asisi a tak pochybujem,že on je svätý.
Peter(skala)
Proroku.. to ty nepochopiš, lebo si žiješ vo svojom svete, kde nepustiš žiadneho Božieho proroka. Tak ako dnes neuznávaš žiadnych Božícvh prorokov, tak by si neuznával ani za čias opísaných v Biblii a to rovnako ako zakonici.

Vy totiž máte toho isteho ducha, ktorý sice hovorí že uznáva Božích prorokov, ale v skutočnosti ani jedneho neprijmate.

Preto neuveriš aj keby niekto zmrtvych vstal.
. a …More
Proroku.. to ty nepochopiš, lebo si žiješ vo svojom svete, kde nepustiš žiadneho Božieho proroka. Tak ako dnes neuznávaš žiadnych Božícvh prorokov, tak by si neuznával ani za čias opísaných v Biblii a to rovnako ako zakonici.

Vy totiž máte toho isteho ducha, ktorý sice hovorí že uznáva Božích prorokov, ale v skutočnosti ani jedneho neprijmate.

Preto neuveriš aj keby niekto zmrtvych vstal.
. a že sv.JPII je v Nebi?

tak to už ho tam videl vizionar z Medjugorja a další iní...
Ja viem, že ich neuznávaš a preto ani ich zjavenia, ale Ty máš väčší problem, lebo neuznávaš ani Magisterium Cirkvi, ktoré kanonizuje svätých skrze pp.Františka.

Tvoja schizma ťa prezradza že neuveriš ani keby niekto zmrtvych vstal.
Takže darmo poukazuješ na Coburga, mal by si si najprv poupratovať vo vlastnej viere
ekans
to neštěstí v mém životě jsou tací, jako ty, kteří svádějí duše do pekla skrze falešná zjevení, stbáku
Svätý Malachiáš(prorok)
Peter(skala)
Peterskala ty si totálne,ale fakt extrémne mimo aj falošné veriaci človek najprv sa pozri do zrkadla a potom niečo píš lebo ty pravú vieru určite nemáš keď veríš a šíriš falošné veci aj zjavenia,ale aj prorokov a veríš na heretika bergolia. Daj si facku.
Peter(skala)
daj si facku, bo ti hovorím, že ja som TU najlepší... všetkých prekonam, všetkých dám dole aj Skalu, len ja najsvätejší prežijem :) 🤪
ekans
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 trolle
Dana22
Musíme sa brániť proti očierňovaniu .
Robia to dedičia fašizmu,dnešní liberáli.

www.euportal.cz/Articles/837-biskup-von-…

Biskup von Galen – statečný „lev z Münsteru“

„Netušil jsem, že žijí i takoví Němci“, tak reagoval Winston Churchill, když se obeznámil s obsahem kázání a projevů münsterského biskupa Clemense Augusta von Galena, ztělesňujícího velkou postavu představitele „starého Německa“ …More
Musíme sa brániť proti očierňovaniu .
Robia to dedičia fašizmu,dnešní liberáli.

www.euportal.cz/Articles/837-biskup-von-…

Biskup von Galen – statečný „lev z Münsteru“

„Netušil jsem, že žijí i takoví Němci“, tak reagoval Winston Churchill, když se obeznámil s obsahem kázání a projevů münsterského biskupa Clemense Augusta von Galena, ztělesňujícího velkou postavu představitele „starého Německa“ kritizujícího Hitlerův režim z konzervativně křesťanských pozic.

V dnešní době toho mediální aréna o von Galenovi příliš nesděluje. Jeho životní příběh se nehodí do vylhaných teorií levicových progresivistů, kteří nám sem tam „dokazují“ spolupráci křesťanských duchovních s nacismem. V souvislosti s výročím konání von Galenova nejznámějšího kázání proti nacistickému euthanáznímu a eugenickému programu jsem si proto dovolil připravit stručný medailon tohoto odvážného člověka.

Clemens August von Galen pocházel z konzervativních vrstev německé šlechty vlastnící starý hrad Dinklage a rozhodl se pro církevní dráhu. Po působení v kněžské a kaplanské funkci byl roku 1933 vysvěcen na biskupa münsterské diecéze. Stalo se tak necelý rok poté, kdy se vlády nad Německem zmocnili nacionální socialisté, jimž novopečený biskup velmi brzy ukázal jak o nich smýšlí. Už roku 1934 pastýřským listem věřícím důrazně odsoudil nacistický „bestseller“ „Mýtus dvacátého století“ z pera „rasovědce“ Rosenberga a to byl teprve začátek.

Když pak o tři léta později vydal papež Pius XI svou protinacistickou encykliku „S palčivou starostí“ (Ano, jde o toho papeže, kterého kulturní levičáci hodnotí jako prohitlerovského), jíž nacistické úřady označili za velezrádnou, von Galen obratně zařídil, aby jen v jeho diecézi bylo vytištěno kolem sto dvaceti tisíc kusů tohoto textu. Po takzvané křišťálové noci z prosince 1938, kdy zfanatizované oddíly SA rozpoutaly nevídané protižidovské násilnosti, pomohl biskup von Galen ukrýt několik desítek židů před běsnícími nacisty. Krátce poté nacisté v Německu realizovali svůj program eugeniky a euthanázie. Kulturní revolucionář Adolf Hitler – stejně jako mnoho dnešních kulturních revolucionářů – se domníval, že „neplnohodnotně žijící osoby“ by měly být, koneckonců i ve svém vlastním zájmu, zbaveny života a z ušetřených prostředků by tak mohl být financován rozvoj „nového člověka“ a navíc by se ještě uskutečnilo „konečné řešení otázky stáří“. Vraždění bezbranných se rozjelo na plné obrátky.

Mnozí slušní lékaři a členové zdravotnického personálu se proto obrátili na von Galena, aby z pozice morální autority učinil kroky proti těmto zvěrstvům. A lev z Münsteru je nezklamal. Třetího srpna 1940 zazněla z kazatelny kostela Svatého Lammberta následující slova : „Nevinní a bezbranní budou nyní vražděni, barbarsky vražděni, i osoby jiné rasy, jiné příslušnosti budou zabíjeny…S těmito vrahy, kteří si osobují právo rozhodovat o životě a smrti bližních, nemůžeme mít nic společného.“

Gestapo se chystalo bezprostředně po mši von Galena zatknout, ovšem velmi početný dav shromážděných připravil biskupovi natolik triumfální ovace, že si gestapáci netroufli zatčení provést a rozhodli se počkat. Von Galenova kázání nadto vyvolala obrovskou vlnu odezvy, takže nacisté začali euthanázii provádět tajně, čímž se samozřejmě velmi snížil počet usmrcených. Obsah kázání se navíc dostal i na západ, kde sehrál pozitivní roli v oblasti propagandy.

Nacistický režim přirozeně biskupa evidoval jako jednoho z největších vnitřních nepřátel Martin Bormann několikrát prosazoval pro von Galena trest smrti, mládežníci z Hitlerjugend a esesáčtí fanatici pak biskupa zuřivě nenáviděli. Münsterský lev měl ovšem velké štěstí, že jeho autorita zasahovala také do složek, které si Hitler nemohl dovolit příliš rozhněvat. Ministr propagandy Goebbels protigalenovské jestřáby několikrát upozornil, že o von Galenův osud se zajímá mnoho důstojníků wehrmachtu, zejména těch odchovaných konzervativní pruskou školou, kteří stojí na biskupově straně. Některá hlášení německé vojenské rozvědky Abwehru zase hovořila o tom, že von Galenovo zatčení by za jistých okolností mohlo vést až k revoltám v armádě a to mezi důstojníky i prostými vojáky. Za zmínku stojí i skutečnost, že ve von Galenův prospěch ostře intervenoval přímo u Hitlera idol německé mládeže a stíhací eso Luftwaffe, plukovník Werner Mölders. Tento stíhač, který dosáhl celkem sto patnácti sestřelů a vysloužil si od svých protivníků přízvisko „gentleman od řídící páky“ patřil k von Galenovým obdivovatelům a Hitlerovi osobně oznámil : „žádám vás…aby přestalo pronásledování münsterského biskupa…Před časem jsem napsal dopis…aby hrabě Galen nebyl za svou kritiku pronásledován…ale vím, že útoky proti odpovědným církevním hodnostářům pokračují.“

Vedle stojící Göring se snažil situaci okolo von Galena označit za malichernost, ovšem elitní stíhač Mölders jej hlasitě okřikl : „Nepovažuji za malichernost, když münsterskému biskupovi někdo posílá výhružné dopisy a když gestapo ruší při bohoslužbách a vyslýchá návštěvníky kostela…Není snad pravda, že se řada duchovních obou vyznání ocitla v žaláři ?“ Pod tlakem všech těchto okolností Hitler zkrátka nemohl nechat populárního duchovního zavřít, udělil mu tedy alespoň tajný úřední dozor. To však neznamená, že by na von Galena zapomněl. Nepohodlný biskup měl být definitivně potrestán teprve po vítězném skončení války, k němuž naštěstí nedošlo.

Nacisté museli zkousnout i to, když von Galen roku 1941 navštívil velení Gestapa, kde tvrdě vystoupil proti zabavování majetku církevním řádům a nazval iniciátory tohoto kroku „obyčejnými lupiči“ Prováděné konfiskace odsoudil i v dalším ze svých kázání : „Pozvedám jménem právotvorného německého národa, jménem majestátu spravedlnosti a v zájmu míru svůj hlas, proto hlasitě volám jakožto počestný občan, zástupce křesťanského náboženství a katolický biskup : Žádáme spravedlnost !“

Po skončení války byl von Galen chápán jako jedna z největších morálních autorit v Německu. Nedlouho po pádu nacismu rozpoznal také hrozbu komunistického nebezpečí a nezakrytě před ním varoval. Faktem ovšem je, že na von Galena si v těsně poválečné době stěžovali důstojníci britské okupační správy, neboť v některých případech nerespektoval jejich příkazy. To Britům dělalo těžkou hlavu, protože sami nechtěli příliš vstupovat do sporů s takovou osobností. Rovněž kancléř Adenauer přál von Galenovi sluch a nechal se inspirovat jeho plánem na ekonomickou obnovu Německa, vycházejícího ze sociálního konzervatismu. Papež Pius XII ( připomínám, že i tohoto papeže kulturní levice označuje za pronacistického) po dobu války von Galenovu činnost opakovaně podporoval a vysoce cenil. To se projevilo i v lednu 1946, kdy jmenoval münsterského lva do úřadu kardinála. Von Galen se však z titulu příliš dlouho netěšil. Dvacátého března 1946 zemřel následkem protržení slepého střeva. Osoba biskupa von Galena, podporovaného ve svých činech i tehdejším papežem Piem XII je důkazem toho, že postmodernistické pohádky o spojení křesťanství s nacismem patří do říše bajek ( snad jediným státem, kde by se tato symbióza dala částečně připustit bylo pouze ustašovské Chorvatsko). Mnoho badatelů již nade vší pochybnost prokázalo, že tyto lživé diskreditační zvěsti mají kořeny v poválečných provokacích sovětské NKVD ( pozdější KGB) a to zejména poté, kdy se křesťanští duchovní v Itálii významně angažovali při protikomunistické kampani.

Přesto však stále vznikají nehorázná „umělecká díla“ jako například film Amen, která se nás opět snaží přesvědčit o příbuznosti obou směrů. Tyto nesmysly jsou pochopitelně u liberálních levičáků přijímány s potleskem, avšak pravdivého na nich není zhola nic. Pokud se dobře pamatuji, podobně lživý dvoudílný film běžel – za peníze daňových poplatníků - i na druhém programu České televize. Nikdy jsem nebyl příznivcem privatizace ČT, ovšem po letmém shlédnutí prvního dílu zmiňovaného paskvilu už vůči ní nejsem tolik odmítavý. Pevně věřím, že myslící člověk pozná, kdo má v této věci pravdu. Jistě i díky odkazu Clemense von Galena…

Marek Skřipský

Goebbels a akcia "pedofilní kňazi"

Goebbels a akcia "pedofilní kňazi"

Goebbels a akcia „pedofilní kňazi“
V roku 1937 ako odpoveď na encykliku "Mit brennender Sorge“ nacistický minister
propagandy zorganizoval kampaň na diskreditáciu Katolíckej cirkvi. Šéf nemeckej vojenskej
kontrarozviedky Wilhelm Canaris dal poslať dokumenty tohto plánu pápežovi Piovi XII.

Je to prejav zo dňa 28. mája 1937
od Josepha Goebbelsa (1897 - 1945), ministra propagandy Tretej ríše. Tento prejav, ktorý mal
veľký ohlas v zahraničí, bol vyvrcholením kampane, ktorú začal nacistický režim s cieľom
zdiskreditovať Katolícku cirkev.
V roku 1937 bolo zatknutých 276 rehoľníkov a 49 kňazov. Zatknutia sa konali vo všetkých
nemeckých diecézach postupne, aby sa o škandáloch denne písalo na titulných stranách
denníkov.
10. marca 1937 pápež Pius XI (1857-1939) v encyklike Mit brennender Sorge odsúdil
nacistickú ideológiu. Na konci toho istého mesiaca Ministerstvo propagandy na čele ktorého stál
Goebbels spustilo kampaň proti sexuálnemu zneužívaniu detí kňazmi. Plánovanie a riadenie
tejto kampane je známe vďaka dokumentom, ktorých čítanie je na úrovni najlepších
špionážnych románov.
V roku 1937 šéfom nemeckej vojenskej kontrarozviedky služba bol admirál Wilhelm Canaris
(1887-1945). Tento sa postupne stal antinacistom a dozrelo v ňom presvedčenie, ktoré ho
priviedlo k zorganizovanie neúspešného atentátu na Hitlera v roku 1944, po ktorom bol v roku
1945 obesený. Canaris nesúhlasil Goebbelsovou aktivitou proti Katolíckej cirkvi a poveril
právnika Josefa Müllera (1878-1979), aby do Ríma zaniesol prísne tajné dokumenty na túto
tému.
Kallistratos
Barikády staví především ten, kdo o nich mluví. Ďábel vždy nutí k rozdělení, Bůh učí, že překonávat překážky má smysl a hledat společnou cestu je vznešený a nelehký cíl.🙂
štefan161
Kallistrat... mohol by si dať súradnice, kde takéto niečo Boh učí?
Asi sme každý čítali iné Písmo.
Ja som čítal v Písme, že Boh národy rozdelil, svoj ľud Izrael oddelil a priniesol meč rozdelenia.
To diabol chce všetko spájať, vymýšľa rôzne ekumeny, únie a cojaviemčo ešte.
Kallistratos
Štefko, súradnice dám velmi rád. 😊 Myslím si, že věřící člověk, křesťan by měl v srdci mít doslova pokojíček, pokoj pro Boha... A být zdrojem toho co má v srdci. Pokud někdo nemá pokoj v srdci, jistou stabilitu a směr Cesty, pak se zabodává svým ukazováčkem stále do druhých, přísně je posuzuje a nekonečně řeší externí záležitosti, místo aby "pohl sebou". Je to do jisté míry útěk od sebe, …More
Štefko, súradnice dám velmi rád. 😊 Myslím si, že věřící člověk, křesťan by měl v srdci mít doslova pokojíček, pokoj pro Boha... A být zdrojem toho co má v srdci. Pokud někdo nemá pokoj v srdci, jistou stabilitu a směr Cesty, pak se zabodává svým ukazováčkem stále do druhých, přísně je posuzuje a nekonečně řeší externí záležitosti, místo aby "pohl sebou". Je to do jisté míry útěk od sebe, neschopnost se změnit a tak se dotyčný domnívá, že když změní druhé, tak si vytvoří alibismus pro svou lidskou i duchovní lenost. A níže jen z Písma pár slov a pár slov navíc...

"Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám;
ne jako dává svět, já vám dávám.
Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!"


Pro biblické hebrejské slovo šálóm („pokoj“) nemají jiné jazyky přesný překlad. Slovo šálóm totiž neznamená jen to, co my označujeme slovem mír, tedy opak války. Šálóm znamená daleko více. Hebrejský kořen slova "šlm" značí „plnost, celistvost“, neporušenost, celost, něco dokončeného, úplného. Může mít i význam hmotného blahobytu, štěstí, zdraví, síly a zabezpečenosti, ale i odpočinku, dlouhého života, úspěchu, vítězství ve válce, souladu a harmonie ve vztazích. Šálóm označuje také to, co je dobré, v protikladu ke zlému. Šálóm je souhrnem všeho dobra. Šálóm tedy není jen stav bez války, ale znamená plnost všeho dobra a štěstí. Znamená život v souladu mezi člověkem a jeho okolím, ale také mezi Bohem a sebou samým.
Barbarin
Hoki-Hooki je patologický lhář. Bůh neučí hlouposti. Hoki-hooki skončí v ohnivém jezeře, jako všichni lháři.
Kallistratos
Barbarine co to píšeš? Tvé evangelium je - ohnivé jezero - o kterém tak často píšeš? Jenže evangelium je radostná zpráva...🌝✝️
Segal
Pro nás je to radostná zpráva. Pro tebe ne. 👿👹👺💀☠️👻👽👾💩
Pavol IV
Kallistratos Moj mily Kalli, opet iba zavadzas a zahmlievas, vytrhavas z kontextu. Ano, Jezis tieto slova povedal, ale kedy a komu. Tebou citovane verse su z Janovho Evaniela 14;27, je to pri poslednej veceri a tieto slova hovori apostolom. Teda su urcene v podstate vsetkym tym, kto uveril v neho a ostavaju v jeho Pravde.
Naopak, pre tych vo svete su urcene celkom ine slova. V Matusovom evanieliu…More
Kallistratos Moj mily Kalli, opet iba zavadzas a zahmlievas, vytrhavas z kontextu. Ano, Jezis tieto slova povedal, ale kedy a komu. Tebou citovane verse su z Janovho Evaniela 14;27, je to pri poslednej veceri a tieto slova hovori apostolom. Teda su urcene v podstate vsetkym tym, kto uveril v neho a ostavaju v jeho Pravde.
Naopak, pre tych vo svete su urcene celkom ine slova. V Matusovom evanieliu, po vyvoleni dvanastich, ich posiela medzi stratene ovce Izraela a okrem ineho im hovori: 34 Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. 35 Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, a dcéru proti matke a nevestu proti svokre 36 a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. 37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 Kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. 40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. Mt.10;
V Lukasovom Evanieliu, 12.kap. Jezis hovori niekolkotisicovemu davu okrem ineho aj tieto slova: 49 Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len aby už vzbĺkol! 50 Krstom mám byť pokrstený a ako je mi úzko, kým sa to nestane! 51 Myslíte si, že som prišiel darovať na zemi pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“
Teda, Jezisov pokoj ostava iba na tych, ktri ostavaju v jeho Pravde a su jeho Pravdou oslobodeni, teda slobodni. 31 Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: „Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, 32 poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ 33 Odpovedali mu: „Sme potomkovia Abraháma a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš: ‚Stanete sa slobodnými‘?“ 34 Ježiš im odpovedal: „Amen, amen, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. 35 A otrok nezostáva v dome natrvalo. Syn zostáva navždy. 36 Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Jn.8;
Teda mily Kallistratos, tu nejde o nijaky "salom", ale o nelutostny boj PRAVDY so LZOU!
Kallistratos
Mám jiný názor Pavol, výklad Písma s temnotou samozřejmě počítá, ale vše přikrývá poselstvím pokoje, naděje a radosti. Podle lásky poznají že jste Kristovi... Pokoj vám zanechávám svůj pokoj vám dávám...To vše máš také v Písmu.❤️📜
Kallistratos
Ach ty diverzante nečesťo, vážně to stálo za ty tři komentáře cos spáchal s očividnou snahou neporozumět, ale jen hnípat? Přesně tvé reakce ukazují postoje ne-křesťana.🥴
Strážce
Kalisráte, píšeš kraviny. A víš co? Hnípat znamená dřímat, ne rýpat, ty pako. 🥱
Strážce
Čestmír, dobře jsi ho setřel, trotla. 😂
Kallistratos
Tys Strážče moc vtipné kaše nepobral, skoro jako Burnstein, který právě na stránkách Gloria vzývá satana. Buďte v klidu zdejší pisatelé a hlavně hodně korektní, tohle je Gloria a více agresorů, než skutečných křesťanů.🧐
Kallistratos
Těch sběračů vtipné kaše se teda sešlo. 😁 A po pár měsících si své komentáře zase hrdinsky odmažou, tak se za ně stydí ...
Barbarin
Hoki-hooki, třeba vysvětlíš, proč jsi smazal tento komentář.

Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy …More
Hoki-hooki, třeba vysvětlíš, proč jsi smazal tento komentář.

Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁 Chtělo to asi čas pochopit k čemu to zde směřuje a kdo to diriguje. Pokojné dny a zvláště v modlitbě myslím na ty zde, kteří svůj život žiji upřímně a hodnotně. Přeji každému z vás dobrý život a život požehnaný. +M
Kallistratos
Mažeš zpětně své komentáře sám, pán Barbarín. 😉 A dost výrazně. Komentáře, která naprosto za nic nestojí a jsou k ničemu, podobně jako všechny tvé zbabělé vedlejší registrace trolle obecný. Možná by to tak mohlo posloužit akorát k psychologickému profilování osobnosti. Mne to netrápí, své jsem vysvětlil už dávno a jsem koneckonců rád, že je někdo natolik všímavý, že zaregistroval, že jsem stále …More
Mažeš zpětně své komentáře sám, pán Barbarín. 😉 A dost výrazně. Komentáře, která naprosto za nic nestojí a jsou k ničemu, podobně jako všechny tvé zbabělé vedlejší registrace trolle obecný. Možná by to tak mohlo posloužit akorát k psychologickému profilování osobnosti. Mne to netrápí, své jsem vysvětlil už dávno a jsem koneckonců rád, že je někdo natolik všímavý, že zaregistroval, že jsem stále zde. 😂 Krásný nedělní podvečer přeji a netrap se hloupostmi.
Barbarin
Hoki-Hooki, dnes například Kallistratos, je služebníkem toho Lháře od počátku, Ďábla. Nemůže psát pravdu. Musí stále jen lhát. Všichni lháři skončí v ohnivém jezeře. Hoki-Hooki tomu nevěří, Božímu Slovu se vysmívá.
Kallistratos
Takže znovu: Mažeš zpětně své komentáře sám, pán Barbarín. 😉 A dost výrazně. Komentáře, která naprosto za nic nestojí a jsou k ničemu, podobně jako všechny tvé zbabělé vedlejší registrace trolle obecný. Možná by to tak mohlo posloužit akorát k psychologickému profilování osobnosti. Mne to netrápí, své jsem vysvětlil už dávno a jsem koneckonců rád, že je někdo natolik všímavý, že zaregistroval, …More
Takže znovu: Mažeš zpětně své komentáře sám, pán Barbarín. 😉 A dost výrazně. Komentáře, která naprosto za nic nestojí a jsou k ničemu, podobně jako všechny tvé zbabělé vedlejší registrace trolle obecný. Možná by to tak mohlo posloužit akorát k psychologickému profilování osobnosti. Mne to netrápí, své jsem vysvětlil už dávno a jsem koneckonců rád, že je někdo natolik všímavý, že zaregistroval, že jsem stále zde. 😂 Krásný nedělní podvečer přeji a netrap se hloupostmi.
Coburg
Vieš že ohováraš svätého? Určite vieš. To potom aj na sv. Pavla môžeš nadávať, že prenasledoval kresťanov a odsúdiť preto jeho apoštolské listy....
Coburg
Štefan 161 - to chceš ospravedlniť homosexuálov alebo ako? Alebo si myslíš, že im šlo o vyzdvihnutie Jána Pavla II. ? Keby tam bola socha Ježiša Krista, tak tú vlajku dajú jemu. A potom čo by si napísal? Nechápeš pointu tej ich akcie? Primrznutý alebo čo?
štefan161
Nejde o homosexuálov. Tí si žiaľ svoje vydobyju a neurobíš s tým nič.
Mne ide o ovocie pôsobenia tohto pápeža. Bol to modlar a vyznávač pohanských kultov.
Kto zaviedol bezvýhradné milovanie homosexuálov v katechizme?
A bez evanjelia
A modlenie sa k jednému bohu v asisi?
Atď.....
Kallistratos
Štefane co to piješ? Pošli vzorek, je vidět že je to silné.😁
Dana22
kontakt na Observatórium intolerancie voči kresťanom v EÚ:

Observatory on Intolerance & Discrimination
<observatory@intoleranceagainstchristians.eu>
Dana22
Máme možnosť informovať o prípadoch ničenia cirkevných objektov,urážania kresťanov,prípady fyzického útoku na kresťanov pre ich vieru,...
TU:

www.intoleranceagainstchristians.eu/footer/report-a-case/
One more comment from Dana22
Dana22
Sú tu viacerí,ktorí sem prišli provokovať.
Aj tento.
Peter(skala)
nenavidel slovakov?
... si zabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 🤪🤪🤪
jediný papež, ktorý navštivil slovakov a posvätil
štefan161
Petrík... Ten článok je hoax?
Chlapík, ktorý bol predsedom Spolku Čechov a Slovákov v Poľsku 25 rokov je pre teba slabá sarza?
Pravda sa ti nepozdáva?
Dana22
Môže to byť aj komunista.
Peter(skala)
Štefan... vieč čo mi to pripomína?

Poznáš tu staru otrepanu frazu: kto bol prvý ... v Amerike?!
Indiáni, bieli, alebo slováci?:)

.. jedni tvrdia, že indiáni, druhí že bieli a najdu sa aj takí, že slováci:)
ale ked si odmyslíme srandičky, tak vynecháme slovákov.
...ked sa pozrieme do čias pred Kolumbusom, dokonca aj čias, kedy wikingovia zabludili do Ameriky, tak priznáme, že tam predsa len už …More
Štefan... vieč čo mi to pripomína?

Poznáš tu staru otrepanu frazu: kto bol prvý ... v Amerike?!
Indiáni, bieli, alebo slováci?:)

.. jedni tvrdia, že indiáni, druhí že bieli a najdu sa aj takí, že slováci:)
ale ked si odmyslíme srandičky, tak vynecháme slovákov.
...ked sa pozrieme do čias pred Kolumbusom, dokonca aj čias, kedy wikingovia zabludili do Ameriky, tak priznáme, že tam predsa len už boli indiáni, čiže nie bieli alebo čierni, ale niečo medzi tým.

... a čo myslíš, že to končí len pritom alebo tam najdeš pôvodneho obyvatela Ameriky?
Nie, nie... kámo, to je ako zisťovať stvorenie Zeme alebo vesmíra a pritom sa zastaviť pri 1.dni stvorenia človeka. Zistiš síce ktorý človek bol na zemi ako prvý (Adam) ale nezistíš tak prvý deň stvorenia Zeme a už vôbec nie vesmiru.

.. aby si zistil, ktorý človek bol prvý v Amerike, musel by si najprv zistiť, kedy sa kontinent oddelil od zvyšnej časti vtedajšej zeme resp.zemskeho povrchu-nakolko Boh nestvoril 5 kontinenty ale jeden ak to tak môžem nazvať, takže ked sa oddelil kontinent (Amerika) neprišli tam indiáni a ani ich tam nestvoril Boh ako Adama v Raji.

Prišli tam z tej krajiny, ktoru dnes poznáme ako krajinu egyptsku. Pyramidy, kultura, naboženstva... to všetko maju spoločne, takže opäť ak hladaš právo na prvenstvo, tak nemôžeš sa pozerať len na to, kto bol prvý, kto sa tam narodil a čo všetko vybudoval... to všetko môže byť izma-nacionalizmu, proti ktorej bojoval sv.Pavol, ked povedal: už niet greka, či rimana... ale v Kristovi sme si rovní.

Dokonca tu treba myslieť aj na to, že nepatrime Petrovi, alebo Pavlovi, či Jánovi... ale Kristovi

Vieš, ja ti rozumiem, si sklamaný, zranení, tak ako všetci, ktorí sa niekde narodili, žili, budovali... a museli zmeniť životný štýl , museli sa podriadiť a ked to nedokazali niesť ako kríž, tak ho zhodili, aby sa im ulavilo. To však ranu na srdci neuzdravilo, len na pleci a na tele.

Človek musí od Krista prosiť aj uzdravenie duše a ducha.
Pozri sa, ja poznám košičanov, ktorí pod vplyvom rakusko-uhorskej vlady, čiže aj arcibiskupa museli vedieť rozprávať aj madarsky a čo mám povedať o takom arcibiskupovi, keby sa stal papežom, dokonca by bol po smrti vyhlasený za svätého?

... že nastal omyl v Cirkvi?
... že pp.František urobil chybu, lebo ho vyshlasil za svätého?
... že ten niekdajší arcibiskup nenavidel slovakov?

alebo s tým Krymom?

jední sa rozčuluju že Rusi si privlastnili Krym a kto tam bol prvý?
Rusi alebo Ukrajinci?
Znova to isté: tu neide o to, kto tam bol prvý, ale kto si zasluži tu zem a hlavne koho tam chce mať Boh. V Biblii vidíme, že ked sa ľud spreneveril Bohu, tak dal tých obyvatelov do ruk cudzincom.

Myslíš si, že tí ukrajinci sa nespreneverili Bohu, ked Krym dal Boh do ruk Rusom?
Veru, že sa spreneverili.

... a tu istu otazku si môžeš položiť v pripade tých dedín, ktore si narokovali na slovenský jazyk a boli pod vladov poliakov. Takisto slovaci pod vladou madarov, čechov, rakušanov...
štefan161
Peter..ty si ten článok asi nepochopil.
Ale najprv k nejakým tvojim argumentom. Všetky sú v podstate zlé. Akože prečo by sme nemali vedieť, kedy Boh stvoril človeka? Nebesia a zem stvoril v 1.den, človeka tuším 6.den. S čím je problém?
Kontinenty sa oddelili pri potope, Krym bol vždy Ruský. Čo do toho pletieš Ukrajincov?
K ostatnému s asi nemá význam vyjadrovať.

Príspevok je o tom, že v jednom …More
Peter..ty si ten článok asi nepochopil.
Ale najprv k nejakým tvojim argumentom. Všetky sú v podstate zlé. Akože prečo by sme nemali vedieť, kedy Boh stvoril človeka? Nebesia a zem stvoril v 1.den, človeka tuším 6.den. S čím je problém?
Kontinenty sa oddelili pri potope, Krym bol vždy Ruský. Čo do toho pletieš Ukrajincov?
K ostatnému s asi nemá význam vyjadrovať.

Príspevok je o tom, že v jednom kuse uctievate JPII, ktorý mal vraj bezmedzne milovať Slovákov a pritom ich podľa veľa svedkov nenávidel. Môj príspevok je o falošnosti katolíckej hierarchie, ktorá ho vyhlasuje za svatého a pritom to bol modlár a vyznávač pohanstva.
toť vsjo
Dana22
Podľa svedkov?
Nenávisť sa dá ťažko dokázať.
Svedkovia mali dokazovať a tvrdiť vtedy,keď žil.
Teraz je to obyčajné ohováranie.
Ty nie si svedok.Prečo to šíriš?
Peter(skala)
Štefan ... hovoriš mi ináč povedané, že môj koment akosi odbača od članku ako keby som ho nečital, ale pritom Ty sám odbáčaš od článku, nakolko članok opisuje Wojtylu resp. ho obvinuje z nenavisti voči slovakom, kdežto Ty poukazuješ na jeho udajne chyby ktore ani nie su spomenute v članku-modloslužba

Zrejme preto, lebo ti vyhovuje, že autor članku opisuje Wojtylu z nejakeho ineho hriechu a ty …More
Štefan ... hovoriš mi ináč povedané, že môj koment akosi odbača od članku ako keby som ho nečital, ale pritom Ty sám odbáčaš od článku, nakolko članok opisuje Wojtylu resp. ho obvinuje z nenavisti voči slovakom, kdežto Ty poukazuješ na jeho udajne chyby ktore ani nie su spomenute v članku-modloslužba

Zrejme preto, lebo ti vyhovuje, že autor članku opisuje Wojtylu z nejakeho ineho hriechu a ty len dodavaš modloslužbu v domnení, že presvedčiš ludí o jeho vine. Aj keby si presvedčil, nič to nemení na tom, že je svätý a to nie len kvôli dobrým skutkom a viere, ale hlavne preto, že urobil to, čo nedokaže zatratený človek: lutovať všetky ťažke hriechy.

Dôkazom su proroci ktorí papeža videli v Nebi a neomylnosť pp.Františka, ktorý kanonizaciou potvrdzuje svätosť kanonizovanej osoby, čiže jeho pritomnosť v nebeskom Kralovstve.

čo sa týka mojich prirovnaní:
Presne si vystihol to, čo som očakával. Totižto tak ako povrchne vnimaš čas stvorenia Zeme, vesmiru a stvorenie človeka, tak vnímaš povrchne aj vlastníctvo Krymu. Z toho dôvodu nemôžeš pochopiť ani vlastnictvo týách dedín, ktoré Polsko vlastnilo a dôvod prečo Wojtyla tak konal, ako konal.

Pokial nezajdeš na hlbinu a nebudeš hladať pričinu so všetkých uhlov pohladu, ale len z niektorých, tak ťažko sa budeš pozerať na problemy z Božieho pohladu. Nadalej uvidíš riešenie pre tieto pripady len rýchle ale bez trvácnosti.

Všetci idealisti rýchlo dokazali vyriešiť problemy, ale aj rýchle padli, lebo boli povrchní.