Clicks2.9K
Norain
Mládež sa pýta exorcistu V.časť. Odpovedá: Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v NitreMore
Mládež sa pýta exorcistu V.časť.

Odpovedá: Mons.Peter Brodek,špirituál Kň.seminára Sv. Gorazda v Nitre