Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie

Sv. Cyril Alexandrijský, obhájce Božího mateřství Panny Marie - Henri-Dominique Simonin, | Theofil …

Henri-Dominique Simonin, 1.1. 2021 Pravověří znamená nejen věřit v pravdu, ale i být věrný pravdě. …
apredsasatoci
Nestorius mi pripomína nick Otčenáš.
Je obdivuhodné ako urputne bojuje za svoju "pravdu".
Škoda len, že nevidí skutočnú Pravdu!
Martina Bohumila Lutherová
Co když mě ten Nestorius pravdu za kterou
se lidé likvidovali? Jen si představme, že po tomto zmatku
z vulemi odešlo asi 6 východních Pravoslavných
církví a to z území kde se hlásalo Evangelium hned
od začátku......tedy měli to z první ruky.....a jsou dodnes.....
Martina Bohumila Lutherová
Co my víme, co vy víte?
Křesťanství teprve nyní
oživne v Duchu a v Pravdě.....
Už se to rozbíhá na všech stra
nách nejen zde bratr Otče náš.More
Co my víme, co vy víte?
Křesťanství teprve nyní

oživne v Duchu a v Pravdě.....
Už se to rozbíhá na všech stra
nách nejen zde bratr Otče náš.
apredsasatoci
Nestorius nemal pravdu!
U.S.C.A.E.
Council of Ephesus 431 AD: "The holy synod said: As, in addition to all else, the excellent Nestorius has declined to obey our summons and has not received the holy and God-fearing bishops we sent to him, we have of necessity started upon an investigation of his impieties. We have found him out thinking and speaking in an impious fashion, from his letters, from his writings that have been read …More
Council of Ephesus 431 AD: "The holy synod said: As, in addition to all else, the excellent Nestorius has declined to obey our summons and has not received the holy and God-fearing bishops we sent to him, we have of necessity started upon an investigation of his impieties. We have found him out thinking and speaking in an impious fashion, from his letters, from his writings that have been read out, and from the things that he has recently said in this metropolis which have been witnessed to by others; and as a result we have been compelled of necessity both by the canons and by the letter of our most holy father and fellow servant Celestine, bishop of the church of the Romans, to issue this sad condemnation against him..."

Efezský koncil 431 n. l.: "Svätá synoda povedala: Keďže vynikajúci Nestórius odmietol poslúchnuť našu výzvu a neprijal svätých a bohabojných biskupov, ktorých sme k nemu poslali, museli sme nevyhnutne začať vyšetrovanie jeho bezbožnosti. Z jeho listov, z jeho spisov, ktoré boli prečítané, a z toho, čo nedávno povedal v tejto metropole a čo dosvedčili iní, sme zistili, že zmýšľa a hovorí bezbožne, a v dôsledku toho sme boli nútení z nevyhnutnosti tak podľa kánonov, ako aj podľa listu nášho najsvätejšieho otca a spoluslužobníka Celestína, biskupa rímskej cirkvi, vyniesť nad ním toto smutné odsúdenie..."
Stylita
Cyril zastával proti Nestoriovi jednotu Slova s lidstvím a hájil, že tato tajemná jednota je podstatná. V Kristu není vedle Božího Slova člověk, kterému bychom mohli přisuzovat jako další osobě úkony vlastní lidské přirozenosti, zrození, utrpení a smrt. V Kristu je jen jedna bytost, člověk a Bůh zároveň, vtělený Bůh, jehož se týká všechno, co Kristus vykonal a vytrpěl za pozemského života. …More
Cyril zastával proti Nestoriovi jednotu Slova s lidstvím a hájil, že tato tajemná jednota je podstatná. V Kristu není vedle Božího Slova člověk, kterému bychom mohli přisuzovat jako další osobě úkony vlastní lidské přirozenosti, zrození, utrpení a smrt. V Kristu je jen jedna bytost, člověk a Bůh zároveň, vtělený Bůh, jehož se týká všechno, co Kristus vykonal a vytrpěl za pozemského života. Nestorius se chtěl vyhnout pojmenování „Matka Boží" a proto rozšiřoval dvojznačný název „Matka Kristova", ale Cyril nechce přijmout tuto polovičatost. Je-li v Kristu jen jedna osoba, osoba božská, pak trpěl a za nás zemřel Bůh, jakož i Bůh se narodil z Marie Panny, a Maria je tak opravdu Matkou Boží. Zdá se, že Cyril, unesen horlivostí pro víru a proniknut vlastními teologickými názory, asi sám překročil zdravé učení a některá slova později potřebovala přesnějšího vysvětlení[2]; ale přinejmenším ve smyslu útoku a v úmyslu, který k nim Cyrila pobízel, odpovídala požadavkům víry. Ostatně Řím promluvil a Antiochie nemeškala postavit se po bok Cyrilovi.
Stylita
Nemá cenu odpovídat, poslední dobou vždy smažeš naši diskusi (pokud je pod tvým komentářem) či alespoň svoje komentáře.
Učeník Pánov
Naozaj mal pravdu sv.apoštol Pavol, že s heretikom, keď ani po druhom napomenutí sa nedvráti od bludnej cesty, netreba diskutovať. Iba sa za neho pomodliť. Heretici popierajúci zjavnú pravdu o Božstve Krista sú absolútne mimo spásy.
Stylita
Jeho víra byla obdivuhodná. Nikdy se nestýkal s rozvraceči-meletiány, protože znal z dřívějška jejich špatnost a odpadlictví. Přátelsky nebesedoval ani s manichejci nebo jinými heretiky, snad jen pro poučení, aby se obrátili k pravé zbožnosti. Sám tak smýšlel a také druhé učil, že přátelství a rozhovor s kacíři škodí a ničí duši. Štítil se také ariánské hereze a každému zakazoval sbližovat se s …More
Jeho víra byla obdivuhodná. Nikdy se nestýkal s rozvraceči-meletiány, protože znal z dřívějška jejich špatnost a odpadlictví. Přátelsky nebesedoval ani s manichejci nebo jinými heretiky, snad jen pro poučení, aby se obrátili k pravé zbožnosti. Sám tak smýšlel a také druhé učil, že přátelství a rozhovor s kacíři škodí a ničí duši. Štítil se také ariánské hereze a každému zakazoval sbližovat se s ariány, aby od nich nechytil jejich nepravou víru. Když k němu přišli někteří z ariánů, vyptával se jich , a když se dozvěděl, že jsou bezbožní, vyhnal je z hory, říkaje, že jejich řeči jsou horší než hadí jed.
Z knihy Svatý Atanáš: Život sv. Antonína Poustevníka
apredsasatoci
Aj vyvolena synagoga sa stala synagógou satanovou.
Čím to je? Čím to je?
Stylita
Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře:
„Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.
Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a …More
Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře:
„Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.
Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.
Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.
Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze.
Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.
Zjevení Janovo 3, 7-12
apredsasatoci
To znamená, že Židia nie sú vyvolený národ?
Múdro píšeš: ....zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.
Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy (z rkc); říkají si židé (kresťania) a nejsou, ale lžou (ekumenizmus). Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.
Protože jsi zachoval mé slovo (Magisterium Cirkvi)a vytrval, zachovám tě …More
To znamená, že Židia nie sú vyvolený národ?
Múdro píšeš: ....zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.
Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy (z rkc); říkají si židé (kresťania) a nejsou, ale lžou (ekumenizmus). Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.
Protože jsi zachoval mé slovo (Magisterium Cirkvi)a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země.
Stylita
ne to bych nikdy nenapsal, ty antiekumenistko se slabostí pro orthodoxní světce
apredsasatoci
Nenapísal, lebo nerozumieš tomu.
Stylita
ale jo, ono to není složité k pochopení ta konstrukce
apredsasatoci
To ma teší, že to chápeš.
Len mi chýba argument.
Môžem sa aj ja mýliť.
Stylita
Katolická církev není ona satanova synagoga ze Zjevení ani není nevěstka Boží. Asi ti to přijde divný, ale věřím v církev katolickou a apoštolskou.
Credo: Věřím v jednu, svatou, všeobecnou (katolickou), apoštolskou Církev.More
Katolická církev není ona satanova synagoga ze Zjevení ani není nevěstka Boží. Asi ti to přijde divný, ale věřím v církev katolickou a apoštolskou.

Credo: Věřím v jednu, svatou, všeobecnou (katolickou), apoštolskou Církev.
apredsasatoci
Múdro píšeš. Súhlasim s tebou.
Posledná otázka: Hlása a dodržiava dneska rkc Božie Slovo apoštolskej cirkvi?
Stylita
Katolická církev je apoštolská, to jen nejsi schopna zřejmě připustit, že je tvořena hříšníky. Pokud někdo hlásá blud, i kdyby byl papež, pak nejsi povinna ho v tom bludu následovat.
Milosrdenství chci, ne oběť. Nikdo nemusí být superman, aby byl spasen.