Clicks55
fil.news

Francis Nahanap ang Presensya ng Diyos

Sa kanyang paglalakbay sa Bangladesh sinabi ni Papa Francis na "ang presensya ng Diyos ngayon ay tinatawag ding 'Rohingya'".

Karamihan sa Rohingya ay katutubong grupo ng mga Muslim sa Myanmar at Bangladesh. Sila ay kinokonsiderang mga refugee at hindi mamamayan ng alin mang bansa.

Sa biglaang pagsasalita tungkol sa mga Rohingya, ginamit na reperensiya ni Francis "ang Hudeo-Kristiyanong salaysay tungkol sa paglalang" - ibig niyang sabihin ay ang Biblia. Isinama niya ito sa salaysay na sinabi niya bilang "tradisyon ng iyong mga relihiyon", na sa simula ay nagtapon ang Diyos ng asin sa dagat, na ito ang kaluluwa ng lahat ng tao. Hinuha ni Francis na "bawat isa sa atin ay mayroong dalang munting banal na asin sa ating kalooban".

#newsKozexjnzns