48:44
Amid
690
Śpiew o zbawieniu i potępieniu - audycja Adam Strug. 26 września, w godzinach wieczornych miała miejsce audycja Adama Struga w programie drugim PR na temat roli muzyki i śpiewu w polskich kościołach …More
Śpiew o zbawieniu i potępieniu - audycja Adam Strug.

26 września, w godzinach wieczornych miała miejsce audycja Adama Struga w programie drugim PR na temat roli muzyki i śpiewu w polskich kościołach przed reformą SWII.