Nostrae aetate je najkratší a najheretickejší dokument II. vatikánskeho koncilu. Tento dokument kacírstva je najhustejším koncetrátom kacírstva a odpadlíctva II. vatikánskeho koncilu. Z piatich častí Nostra aetate niet jedinej, ktorá by nebola heretická (možno s výnimkou úvodnej časti). Nižšie uvádzam najjasnejšiu herézu v Nostra aetate a tiež aj najjasnejšiu herézu z celého II. vatikánskeho …More
Nostrae aetate je najkratší a najheretickejší dokument II. vatikánskeho koncilu. Tento dokument kacírstva je najhustejším koncetrátom kacírstva a odpadlíctva II. vatikánskeho koncilu. Z piatich častí Nostra aetate niet jedinej, ktorá by nebola heretická (možno s výnimkou úvodnej časti). Nižšie uvádzam najjasnejšiu herézu v Nostra aetate a tiež aj najjasnejšiu herézu z celého II. vatikánskeho koncilu (II. vatikánsky koncil používa to isté slovo, to isté latinské slovo [reprobo] ako Florentský koncil, aby učil pravý opak).

Nostra aetate #4: "A hoci Cirkev je novým Božím ľudom, predsa neslobodno Židov predstavovať ani ako Bohom zavrhnutých [reprobati], ani ako prekliatych, akoby to vyplývalo zo Svätého písma."

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantate Domino, 1442, ex cathedra

„Ona [Svätá Rímska Cirkev] odsudzuje, zavrhuje [reprobat] a uvaľuje kliatbu na všetkých, ktorí sú protikladných a opačných názorov, a vyhlasuje, že sú cudzincami pre telo Krista, ktorým je Cirkev.“

Ďalšia heréza o židoch je nižšie:

Nostra aetate #4: "Ale podľa apoštola Pavla Židia sú napriek tomu ešte stále veľmi milí Bohu..."

Ďalšie herézy z Nostra aetate nájdete článku, na ktorý odkazujem. Nostra aetate je bohorúhačský a kacírsky dokument. A všetky herézy, ktoré obsahuje, boli slávnostne schválené Pavlom VI., čo na základe učenia o pápežskej neomylnosti a na základe učenia o jednote Cirkvi a ipso facto exkomunikácii za herézu dokazuje, že nebol pápežom.

Schválenie heretickej deklarácie Nostra aetate: "Všetko, čo je v celku i v jednotlivostiach ustanovené v tejto deklarácii, odobrili otcovia posvätného koncilu. A my to apoštolskou mocou, ktorú sme dostali od Krista, spolu s ctihodnými otcami v Duchu Svätom schvaľujeme, nariaďujeme a ustanovujeme. A prikazujeme, aby sa toto koncilové ustanovenie uverejnilo na Božiu slávu.
V Ríme pri Svätom Petrovi 28. októbra 1965
Pavol, biskup Katolíckej cirkvi"

Nostra aetate – druhovatikánska deklarácia o nekresťanských náboženstvách

Dokument II. vatikánskeho koncilu, Nostra aetate #3: „Cirkev sa s úctou pozerá i na moslimov, klaňajúcich sa jedinému, živému, jestvujúcemu, milos…