olo13jcb
1415
Nemo potest duobus dominis servire !
Autor "Biblii Szatana" Anton Lavey stwierdził, że Halloween jest największym świętem luceferycznym.