Warszawska Kuria przeprasza za kontrowersyjny pokaz mody w kościele. "Księża pracujący w parafii św. Augustyna wraz z Kurią Warszawską wyrażają ubolewanie, iż doszło do tego rodzaju wydarzenia, …More
Warszawska Kuria przeprasza za kontrowersyjny pokaz mody w kościele.

"Księża pracujący w parafii św. Augustyna wraz z Kurią Warszawską wyrażają ubolewanie, iż doszło do tego rodzaju wydarzenia, przepraszają wszystkich, którzy mieli prawo poczuć się tym wydarzeniem urażeni" - brzmi komunikat kurii warszawskiej po pokazie mody w kościele.

Krótkie sukienki modelek, muzyka z satanistycznego horroru i i o homoseksualnej miłości (muzyka z filmu "Dziecko Rosemary" "Tajemnice Brokeback Mountain). Tak wyglądał pokaz mody Macieja Zienia, jaki 8 listopada br. w kościele św. Augustyna w Warszawie. Pokaz wywołał wiele kontrowersji i komentarzy. Padają oskarżenia o profanację. Wideo

"Kuria Archidiecezji Warszawskiej oświadcza, iż Ks. Proboszcz parafii wyraził zgodę na powyższą prezentację w dobrej wierze i z zapewnieniem, że będzie to zamknięty pokaz strojów ślubnych. W rzeczywistości odbył się typowy pokaz mody, co stanowi nadużycie zarówno w stosunku do sakralności miejsca, jakim jest świątynia, jak również wobec zaufania, jakie wykazał Ks. Proboszcz odpowiedzialny za tę świątynię" - czytamy w oświadczeniu.
- Byliśmy zaskoczeni. Ale przyjęliśmy, że proboszcz w dobrej wierze postanowił wydać na to zgodę, biorąc pod uwagę dobro, jakie może z takiej prezentacji wynikać. Taka rzecz odbyła się jednak po raz pierwszy - mówi w portalu "wiara.pl" biskup nominat Rafał Markowski, zastrzegając, że przestrzeń sakralna nie jest miejscem nie tylko na pokaz mody, ale nawet sukni pierwszokomunijnych czy ślubnych. - Takie prezentacje mogłyby się odbywać jedynie w domach parafialnych. Sam kościół nie może być wybiegiem - komentuje sprawę.
BAH
przekupnie i bankierzy nie pozwolili się wyrzucić i unikają odpowiedzialności.
("Bóg mi przebaczy, bo to Jego zawód")
W kościele św. Augustyna w Warszawie na Nowolipkach odprawiona była 15 listopada 2013 roku Msza święta koncelebrowana przez sześciu kapłanów – trzech miejscowych wikariuszy związanych z neokatechumenatem i trzech gości. Proboszcz okazał się nieobecny, z pielgrzymki do Ziemi …More
przekupnie i bankierzy nie pozwolili się wyrzucić i unikają odpowiedzialności.
("Bóg mi przebaczy, bo to Jego zawód")

W kościele św. Augustyna w Warszawie na Nowolipkach odprawiona była 15 listopada 2013 roku Msza święta koncelebrowana przez sześciu kapłanów – trzech miejscowych wikariuszy związanych z neokatechumenatem i trzech gości. Proboszcz okazał się nieobecny, z pielgrzymki do Ziemi Świętej wrócił dwa dni później. Głównym celebransem i kaznodzieją byli dwaj księża cudzoziemcy.

Msza św. miała być wynagrodzeniem za bluźnierczą profanację kościoła dokonaną tydzień wcześniej za zgodą księży parafialnych i podobno bez wiedzy kurii. Proboszcz był nieświadomy intencji i wykonania satanistycznego pokazu mody w świątyni. Kiedyś już w tym kościele urządzono stajnię (w czasie okupacji niemieckiej), ale zgody księży nie było.

Ksiądz przewodniczący koncelebrze wspomniał na początku o „przykrym wydarzeniu”. Kazanie, mówione podniesionym głosem, było mową oskarżycielską wobec tych, którzy teraz przyszli do kościoła, mając „nieczyste intencje”. Zło intencji miałoby polegać na fałszywej wierze w ludzką sprawiedliwość przeciwstawioną ufności w bezwarunkowe Boże miłosierdzie. Pierwszą postawę nazwał kapłan postawą Judasza, a drugą – postawą św. Piotra.

Wg kaznodziei Judasz zdradził Jezusa po to, aby sprowokować i zmusić Mistrza do skutecznych działań we własnej obronie. Natomiast św. Piotr swoją zdradę, zaparcie się Jezusa powierzył z miłością Jezusowemu przebaczeniu i miłosierdziu.
Zapytał kaznodzieja – kto jest z Judaszem, a kto z Piotrem. Msza święta według formularza o Bożym miłosierdziu miała przykryć jak płaszczem grzeszność wszystkich w duchu słów Marcina Lutra: „pecca fortiter, crede fortius” (mocno grzesz, mocniej wierz).

Domyślnym dopełnieniem ceremonii „wynagradzającej” byłoby teraz wręczenie proboszczowi brytyjskiego orderu Podwiązki z hasłem Honi soit qui mal y pense (Hańba temu, kto źle o tym myśli).

Ideową podstawą rozumowania kaznodziei jest protestancka teologia usprawiedliwienia jako zakrycia ludzkiej nieusuwalnej grzeszności. Kto zaś grzeszność chce usunąć, staje się podobny do Judasza, a już samo „oskarżanie jest funkcją diabła”.

Nie ci są naprawdę winni, którzy sprofanowali kościół oraz ci, którzy wyrazili na to zgodę, ale ci, którzy żądają sprawiedliwości i ekspiacji za dokonane zło. Lepiej więc w ogóle nie nazywać zła po imieniu i żyć w błogim przekonaniu o skuteczności Bożego bezwarunkowego przebaczenia.

Kaznodzieja – Białorusin – wspomniał o swoim nawróceniu w Związku Sowieckim jako o powierzeniu własnej grzeszności Bogu, gdy zbudowany właśnie kościół, modlitwa wiernych i Msza Święta nie robiły na nim jako przestępcy wrażenia.

Po co więc prawo kanoniczne, które przewiduje sposób oczyszczenia, re-konsekracji sprofanowanej świątyni, podczas gdy wystarczy bić się w cudze piersi – tych, którzy oczekują pojednania z Bogiem i Kościołem na zwykłych warunkach. Nie ma przecież żadnych warunków, które trzeba byłoby spełnić w celu pojednania. Wystarczy ukryć się pod płaszczem łaski (w myśl słów Lutra – sola gratia, sola fides” – tylko łaska, tylko wiara).

Zuchwała ufność w Boże miłosierdzie w przekonaniu, że Bóg z góry wszystko przebacza, a więc i ludzie powinni, jest jedną z postaci grzechu przeciwko Duchowi Świętemu.

Pewien oświeceniowy francuski filozof powiedział: „Bóg mi przebaczy, bo to Jego zawód”. W ten sposób miłosierdzie utożsamia się z tolerancją, a ta rozumiana jest jako zamazanie różnicy między dobrem a złem, między świętością a zbezczeszczeniem. Święty Augustyn nawrócił się do Boga, porzucając uzależnienie od grzechu oraz sekciarskich i heretyckich przekonań. A teraz w kościele, którego jest Patronem, proponuje się drogę na skróty.

Katechizmowe warunki otrzymania rozgrzeszenia: rachunek sumienia, szczera spowiedź, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu zostały publicznie w kościele, w czasie Mszy świętej „ekspiacyjnej” odrzucone.

W znaczeniu moralnym przekupnie i bankierzy nie pozwolili się wyrzucić i unikają odpowiedzialności.

Rzecznik archidiecezji warszawskiej ks. biskup nominat Rafał Markowski informuje, że pokaz mody w kościele nie był ani nie musiał być w kurii zgłoszony. Są jednak informacje, że wicekanclerz kurii był w czasie pokazu w kościele. Kto więc jest stroną obrony wiary i świętości, jeżeli nie księża parafialni i kurialni?

Pan Jezus umierając na krzyżu pomiędzy dwoma łotrami – złym i dobrym, nie potraktował obu jednakowo. Zły bluźnił, natomiast dobry wyznał swoją grzeszność, uznał sprawiedliwość i powierzył się miłosiernej władzy Chrystusa Króla, który ma swe Królestwo, chociaż właśnie umiera.

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego czcimy szczególnie Chrystusa Króla i wyznajemy naszą wierność w kończącym się roku wiary. 24 listopada usłyszymy Ewangelię o nawróceniu Dobrego Łotra (Łk 23, 35-43).
To nie szyderca był wynagrodzony słowami „dziś ze Mną będziesz w raju”. Zanim jednak Dobry Łotr dostąpił Jezusowego miłosierdzia, uznał sprawiedliwość.

Warunkiem przyjęcia Bożego miłosierdzia w życiu doczesnym i wiecznym jest poddanie się sprawiedliwości w znaczeniu osobistym i społecznym. Jest to droga ku intronizacji Jezusa Króla Polski, Króla narodów. To stało się na Golgocie.

👍 Ks. Stanisław Małkowski
Warszawska Gazeta 22 – 28 listopada 2013 r.
BAH
Tyszka o pokazie Zienia: Co Kościół zrobi z pieniędzmi?
... Teraz wypowiedział się jasno i dość obszernie. ...
Rzeczpospolita zrobiła materiał o pokazie Maćka Zienia i nie opublikowała mojej całej wypowiedzi... oto ona...
Nie byłem zachywcony tą imprezą ani pokazem- coś tam nie zagrało , kolekcja dużo lepiej wyglądała na pokazie w Zurychu kilka dni temu -w innym anturażu, ale kompletnie nie …More
Tyszka o pokazie Zienia: Co Kościół zrobi z pieniędzmi?

... Teraz wypowiedział się jasno i dość obszernie. ...

Rzeczpospolita zrobiła materiał o pokazie Maćka Zienia i nie opublikowała mojej całej wypowiedzi... oto ona...

Nie byłem zachywcony tą imprezą ani pokazem- coś tam nie zagrało , kolekcja dużo lepiej wyglądała na pokazie w Zurychu kilka dni temu -w innym anturażu, ale kompletnie nie o to mediom chodzi

NIKT nie mówi o ubraniach , tylko szuka skandalu nie tam gdzie trzeba…


Maciek miał kontrowersyjny pomysł, zapytał, dostał zgodę koscioła i nikogo niczym nie zaskoczył w ostatniej chwili...
Próby do takiej imprezy trwają długo, budowa wielkich konstrukcji przed głównym wejściem - po to by postawić na nich rozświetlone, ekskluzywne samochody sponsora - pewnie jeszcze dłużej - widać je było w całej okolicy - gdy wychodzilismy z imprezy zaskoczeni taksówkarze pytali czy proboszcz handlował w nocy samochodami...

Scenografia, dyskotekowe kule w podziemiach rownież nie pojawily sie nagle , same ...przygotowania trwały wiele dni...
Więc niech nikt z kościola nie odkręca kota ogonem, nie ściemnia , że nie wiedzieli... ktoś na tym zarobił... widzieli co się działo - modelki próbowały długo przed pokazem do tej samej muzyki- jeśli się nie podobało- mogli odwolać pokaz - Maciek z pewnością by to uszanował i znalazł inne miejsce.


Jesli modelki mialy problem moralny pokazu w kościele i przebierania się pod krzyżem- mogły wyjść z proby - nikt ich nie zmuszał a honorarium wzięły...

Proboszcz nie odbierał telefonu od tygodnia... podobno wyjechał z kraju ... stać go na wyjazd , nie stać na roaming w telefonie i szczerą rozmowę z prasą? ciekawe dlaczego?... czemu dziennikarz piszący do Rzeczpospolitej to pominął ?

Organizacja przebłagalnej mszy w intencji odkupienia grzechu....
to absurd i czysta hipokryzja kościoła...
pomodlimy się , na tacę zapłacimy , zapomnimy ,
a proboszcz za parę dni wróci do kraju jak gdyby nigdy nic...


Ciekawe co kosciół zrobi z pieniędzmi z pokazu?

Świeta się zbliżają- może zamiast kolejnej mszy powinni przekazać je najbardziej potrzebującym?
Może , może , może…
szczęśliwa
Czy kapłan, stróz tej świątyni nie wie co to jest przestrzen sakralna. Zapomniał, że tam jest Najświętszy Sakrament? Mijsce by wielbić Boga. Czytam ...."przepraszają wszystkich, którzy mieli prawo poczuć się tym wydarzeniem urażeni"- ja jestem oburzona nie dotknieta, a nawet bardzo zaniepokojona. 🤬
BN
Alicja 1000 wiadmo że jesteś satanistą i to facetem
masz kłopoty z własną płcią po zmianach nicków Panie Jesien
BN
Blokujcie Alicje 1000 to jest user Jesien z nowym nickiem
One more comment from BN
BN
😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀
Trola Jesień po zmianach róznych nicków łatwo rozpoznać
Alicja 1000More
😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

Trola Jesień po zmianach róznych nicków łatwo rozpoznać
Alicja 1000
BAH
Dochodzą nowe elementy "układanki":
Maciej Zień podzielił świat mody
...a na koniec dyskoteka w katakumbach – tak wyglądał pokaz ...
Nie ma winnych? Są tylko "oszukani".
(oświadczenia o biciu się w cudze piersi).
I zostaje kwestia czy i kto zainkasował szmal?
Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli:
«Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni,
bo są zapłatą za krew».
[Mt 27, 6]More
Dochodzą nowe elementy "układanki":

Maciej Zień podzielił świat mody
...a na koniec dyskoteka w katakumbach – tak wyglądał pokaz ...

Nie ma winnych? Są tylko "oszukani".
(oświadczenia o biciu się w cudze piersi).

I zostaje kwestia czy i kto zainkasował szmal?

Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli:
«Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni,
bo są zapłatą za krew».
[Mt 27, 6]
czciciel
Stało się niewątpliwie źle i wszystkie dowody ekspiacji są bardzo potrzebne a Ci
" przeklęci niech będą wszyscy którzy Cię burzą i wywracają mury Twoje
i ci którzy wieże Twoje obalają i palą Twoje domostwa!
Błogosławieni niech będą na wieki Ci wszyscy , Którzy czczą Ciebie."
księga Tobiasza 13;14
jerzy1
Boga trzeba przeprosić !!! i to na kolanach .
BAH
Nabożeństwo przebłagalne w piątek 15 listopada br.
W związku z pokazem mody w naszym kościele i zgorszeniem spowodowanym poprzez to wydarzenie zapraszamy Parafian do udziału w piątek 15 listopada br. we Mszy Św. o godz. 18.30 oraz w nabożeństwie przebłagalnym do godz. 21.00.
Ks. Proboszcz i księża pracujący w parafii

🙏 🙏 🙏More
Nabożeństwo przebłagalne w piątek 15 listopada br.

W związku z pokazem mody w naszym kościele i zgorszeniem spowodowanym poprzez to wydarzenie zapraszamy Parafian do udziału w piątek 15 listopada br. we Mszy Św. o godz. 18.30 oraz w nabożeństwie przebłagalnym do godz. 21.00.

Ks. Proboszcz i księża pracujący w parafii

🙏 🙏 🙏
modernistae prohibere
boguchwal 2013-11-12 12:10:45 - spam. Takie oświadczenie już tu wklejono
czciciel
Do Piotra2000 myślę że nie odkryłeś Ameryki . Nic się nie zmieniło przez 2000 lat.
alanowa
alanowa
Modelki prezentowały się na "wybiegu" przed ołtarzem w rytm muzyki do utworu o narodzinach antychrysta a tytuł kolekcji-JESTEM .
stanislawp
Jeden z internautów sugeruje bojkot towarów i usług firm sponsorująch pokaz Zienia, a są to: T-mobile, Tubądzin, Citroen, Siemens, Apart, Cisowianka, Marlboro, Chivas, Davines, Vitamin Shots, Ekopak, Konsalnet, Floral Concept Story. Podajcie więc dalej na inne portale. Może będzie tak skutecznie, jak z bojkotem piwa "Lech" reklamowanego po tragedii smoleńskiej jako "zimny Lech".
stanislawp
Pytanie jest na kogo liczą zdradzający wiernych biskupi?
Kto ich obroni przed szatanem i jego ludźmi?
Na kogo liczą proboszczowie parafii zdradzając nauki Papieża JPII i zabraniając wiernym klękać?
Wszyscy biskupi moderniści, wpuszczający sługi szatana i samego szatana do owczarni jeszcze mają szansę się nawrócić.
Jezus ich kocha i czeka na ich nawrócenie.
Piotr2000
KONTROWERSYJNY .... HA, HA... HAA
A MOZE ODWAZNY ?
WYNIKLY Z NIESWIADOMOSCI, NIEWIEDZY, NIEOBECNOSCI... HA, HA, HA....
DIABEL W ORNAT SIE UBRAL
I NA MSZE OGONEM DZWONI...
More
KONTROWERSYJNY .... HA, HA... HAA

A MOZE ODWAZNY ?

WYNIKLY Z NIESWIADOMOSCI, NIEWIEDZY, NIEOBECNOSCI... HA, HA, HA....

DIABEL W ORNAT SIE UBRAL
I NA MSZE OGONEM DZWONI...
Piotr2000
BIEDNI CI MOI BRACIA I SIOSTRY!
BO NABIJANI W BUTELKE PRZEZ CWANIAKOW
CZERWONYCH,
ROZOWYCH I
NIEBIESKICH;
PILSUDSKICH,
KWASNIEWSKICH
TUSKOW i
KACZYNSKICH
NIKT, O DZIWO NIE WSPOMINA DZIS PRAWDZIWYCH POLAKOW
I MIEJSCA BOGA I MATKI NAJSWIETSZEJ , MARYI W ODZYSKANIU WOLNOSCI
OBUDZCIE SIE BRACIA RODACY!
NIE DAJCIE SIE OSZUKIWAC TEMU SLUGUSOWI MASONERII.
ON SIE NAWET NIE ZACZEWIENI
MOWIAC O POLSCE, TAK …
More
BIEDNI CI MOI BRACIA I SIOSTRY!
BO NABIJANI W BUTELKE PRZEZ CWANIAKOW
CZERWONYCH,
ROZOWYCH I
NIEBIESKICH;

PILSUDSKICH,
KWASNIEWSKICH
TUSKOW i
KACZYNSKICH

NIKT, O DZIWO NIE WSPOMINA DZIS PRAWDZIWYCH POLAKOW
I MIEJSCA BOGA I MATKI NAJSWIETSZEJ , MARYI W ODZYSKANIU WOLNOSCI

OBUDZCIE SIE BRACIA RODACY!
NIE DAJCIE SIE OSZUKIWAC TEMU SLUGUSOWI MASONERII.
ON SIE NAWET NIE ZACZEWIENI
MOWIAC O POLSCE, TAK ZRESZTA
JAK JEGO SP BRACISZEK

DO POKUTY BRACIA I SIOSTRY POLACY,
UPADNIJ NA KOLANA POLSKI NARODZIE
PRAWDZIWA WOLNOSC NIE OD CWANIAKOW |
ALE OD BOGA.

NASZA OJCZYZNA NIE JEST GODNA PRAWDZIWEJ WOLNOSCI BEZ POKUTY I GORACEJ MODLITWY

SWIECCY I KAPLANI,
BISKUPI i KARDYNALOWIE SPRZEDAJA BOGA,
ZA JUDASZOWE, MASONSKIE SREBRNIKI.
DAJA BLUZNIC PRZECIW BOGU W PSEUDO SZTUKACH
/TWARZ CHRYSTUSA, KRZYZ W MOCZU ARTYSTY, JADRA NA KRZYZU/
RZUCAJA MATCE NASZEJ KROLOWEJ W TWARZ NITROGLICERYNA,
DRA PISMO SWIETE NA SCENACH,
TWORZA I PREZENTUJA FILMY "PIESZCZENIE CHRYSTUSA UKRZYZOWANEGO" MESKIMI GENITALIAMI/AKTUALNA PREZENTACJA W MUZEUM SZTUKI WSPOLCZESNEJ W WARSZAWIE/
OTWIERAJA DRZWI KOSCIOLOW NA BLUZNIERCZE POKAZY MODY PRZED NAJSWIETRZYM SAKRAMENTEM....
WIECEJ ???? MOZNA MNOZYC I MNOZYC...

ZDRADA BOGA
APOSTAZJA POLSKA !!!
stanislawp
Bo kto śmie widzieć, słyszeć i wyciągać wnioski
- ten zasługuje tylko na kpinę i szyderstwo.

BAH
---------------
własnie
a już Ci co twierdza że widzą niewidzialne to są natychmiast cepowani...
Cepownicy twierdzą, w kościele św Augustyna nic się takiego nie stało, nikt nie połamał ławek, nikt nie rozwalił śmieci....
modelki skrycie zmieniały stroje i staniki w bocznych nawach, światła były …More
Bo kto śmie widzieć, słyszeć i wyciągać wnioski
- ten zasługuje tylko na kpinę i szyderstwo.


BAH
---------------
własnie
a już Ci co twierdza że widzą niewidzialne to są natychmiast cepowani...
Cepownicy twierdzą, w kościele św Augustyna nic się takiego nie stało, nikt nie połamał ławek, nikt nie rozwalił śmieci....
modelki skrycie zmieniały stroje i staniki w bocznych nawach, światła były przyciemnione i dyskretnie czerwonawe... jak .. w bajce o Czerwonym Kapturku a muzyka nastrajała do relaxu... ( z filmów satanistycznych typu Dziecko szatana)
Po całej imprezie nie pozostało nic widzialnego... ale co pozostało z tych niewidzialnych, bo duchowych profanacji?
Z całą świadomością stwierdzam, skończmy dyskutować czy się co złego stało, bo to oczywiste że szatan wlazł do przybytku Pana wprowadzony przez projektanta Mody Zienia...za zezwoleniem proboszcza i okazuje się za wiedzą kurii...
a forsa miała wystarczyć na remont dzwonnicy!
Jak teraz go stamtąd wykurzyć? tego Złego...
Nie wiem czy sama woda święcona wystarczy, czy kadzidło wystarczy, czy zwykła modlitwa wystarczy...
czasem zwykła modlitwa nie wystarczy! czasem potrzebny Post i Pokuta!
czciciel
Bahu dlaczego mnie bijesz? Jeżeli coś źle powiedziałem to udowodnij mi że nie Jesteś w ZOMO.