Clicks13
lv.news

Vācija: Ekumēniskā konference izmanto Kristus miesu kā rotaļlietu izaicinājuma radīšanai

Ekumeniskajā kongresā Frankfurtē (15. maijā) "katoļu" un "protestantu" ziņā bija palīdzēt sev vai nu uzņemot Svēto Vakarēdienu, vai ēdot maizi protestantu Svētajā Vakarēdienā.

Abi Konventa prezidenti sāka darbu ar bērnišķīgu izaicinājumu. Vācijas katoļu Centrālās komitejas prezidents Tomass Šternbergs piedalījās protestantu dievkalpojumā un tur ēda maizi. Protestantu prezidente Bettina Limperga, Karlsrūes federālās Augstākās tiesas priekšsēdētāja, tajā pašā vakarā misē Frankfurtes katedrālē svētbildīgi paņēma Kristus miesu (attēlā).

Masu svinīgais tēvs Johannes Zueltzs, kurš ir homoseksuāls, "atvainojās" protestantiem, apvainojot baznīcu ar nepamatotu apgalvojumu, ka protestantiem no katoļu puses bija jācīnās "augstprātības" un "demarkācijas centienu dēļ": Es lūdzu to piedot un paldies par jūsu pacietību."

Vācijas bīskapu prezidents Limburgas Georgs Betzings sēdēja misē un paņēma rokās dievgaldu.

#newsDjbmhybbee