CÓRKA MARYI
21.4K

JEZUS: Jeżeli oddzielicie się od Mnie, zajmując się politycznymi kampaniami, które stawiają sobie za …

JESUS: Separate yourselves from Me in pursuits of political campaigns, which strive to promote human rights and social justice as a substitute for the Word, then you will deny Me KSIĘGA PRAWDY/ THE …More
JESUS: Separate yourselves from Me in pursuits of political campaigns, which strive to promote human rights and social justice as a substitute for the Word, then you will deny Me
KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
środa, 25 grudnia 2013, godz. 21.50
Moja wielce umiłowana córko, Ja Jestem Słowem, które stało się Ciałem. Moje Ciało otula dzisiejszy świat, ale świat, chociaż obchodzi Boże Narodzenie, jest obojętny na Mój Plan Zbawienia.
Podczas Bożego Narodzenia nie obchodzi się już Moich Narodzin, lecz pogański substytut, gdzie wszystko, co było wyrazem czci, stało się pogonią za fałszem. O, jak słaba stała się wiara chrześcijan! Jak zapomnieli o wszystkim, czego w świecie nauczałem. Jak bardzo dbają o wygody materialne — które obrócą się w proch — lekceważąc przy tym kompletnie stan swoich dusz.
Nastały czasy, kiedy wiara większości chrześcijan stała się tak słaba, że nie prowadzi się niemal dyskusji czy nie robi uwag na temat Mojej Chwalebnej Boskości. Moje Nauki nie posiadają żadnego …More