Clicks59
vi.news

Hồng Y Müller: Francis trao đạn dược cho những người gọi Giáo hoàng là kẻ phản chúa

Buổi trình diễn Pachamama của Francis "xác nhận với nhiều giáo phái chống Công giáo hung hăng ở Nam Mỹ và các nơi khác về chính luận của họ rằng người Công giáo là những người thờ hình tượng và rằng Giáo hoàng, người mà họ tuân theo, là kẻ phản chúa," Hồng y Müller nói với Die-Tagespost.de (ngày 15 tháng 11) .

Ông không loại trừ rằng "bi kịch" Pachamama có thể dẫn đến một cuộc di cư hàng loạt của những người Công giáo Nam Mỹ khỏi Giáo hội.

Thanh niên Nam Mỹ không quan tâm đến Pachamama, mà là máy tính xách tay và iPad, Müller giải thích: "Sự hiện đại của các những kẻ tạo nên Thượng hội đồng cũng chỉ đến vậy, những kẻ mà ý tưởng của họ bị mắc kẹt ở những năm 70."

"Toàn bộ sự hối hả - được tài trợ bởi nhiều đồng Euro - không thể bị tầm thường hóa thành sự hội nhập văn hóa hoặc bị tẩy trắng thành cử chỉ tôn các nền văn hóa khác, và người ta không thể coi các hình tượng sinh sản là biểu tượng cho sự sống.

Phần sau là một lời chỉ trích về cách giải thích được cung cấp bởi Hồng Y Schönborn của Vienna.

#newsXjhsdzvsaj