Clicks490

Video: Na 80. výročie voľby prvého prezidenta Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisu vzniklo spoločenstvo Slovenskí katolíci

Video: Na 80. výročie voľby prvého prezidenta Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisu vzniklo spoločenstvo Slovenskí katolíci. Na 80. výročie voľby prvého prezidenta Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisu…More
Video: Na 80. výročie voľby prvého prezidenta Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisu vzniklo spoločenstvo Slovenskí katolíci.

Na 80. výročie voľby prvého prezidenta Slovenskej republiky Dr. Jozefa Tisu tvoriace sa spoločenstvo Slovenskí katolíci usporiadalo v kláštore Milosrdných bratov v Bratislave stretnutie na tému „Vyznanie viery v Boha vo verejnom a politickom živote.

Udialo sa tak v deň 80. výročia voľby prvého slovenského prezidenta 26. októbra 1939, kedy prezident predniesol ústavou predpísanú prísahu:

„Prisahám na Boha Všemohúceho a Vševedúceho, že ako prezident Slovenskej republiky budem verným strážcom ústavy a zákonov, že budem mať vždy pred očami mravné a hmotné povznesenie ľudu a povediem štát tak, aby sa v ňom uplatňoval duch kresťanskej lásky a spravodlivosti. Tak mi Pán Boh pomáhaj!“

Z historických fotografií a záberov dokumentárneho filmu si účastníci mohli všimnúť davy občanov Slovenskej republiky nadšene pozdravujúcich novozvoleného prezidenta Dr. J. Tisu.

Prítomní vyjadrili aj protest proti zneužívaniu Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska a jej syna Ježiša Krista na plagáte propagujúcom „divoký žúr“ pod názvom Helloqueen v Novej cvernovke 31. októbra 2019. Ide o jednoznačné hanobenie symbolov Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska, ktorú si uctievame aj štátnym sviatkom 15. septembra.
Novovzniknuté združenie Slovenskí katolíci sa budú pravidelne stretávať každý mesiac.

Pripravil M. Vetrík

alianciazanedelu.sk/archiv/4502
ľubica likes this.
Prečo nekoná polícia, na to hanobenie kresťanských symbolov? Veď keby takto niekto zhanobil Mohameda, alebo Dávidovú hviezdu, už by u neho boli kukláči.
Caesar
Lola123456
Kto vladne, toho nesmieme kritizovat.
Slobodomurárstvo je SATANIZMUS. encyklika papeza Leva XIII o slobodomurárstve: Humanum Genus
Lola123456 likes this.
ľubica likes this.