Clicks36

Francis phát minh giáo lý của mình còn nhanh hơn các nhà xuất bản

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsCsaftlhgfx