Edward7
71.3K

Francisco: Pierwszy od wieków antypapież?

Sprawa jest niepodważalna - i głupia - że tak powiem. Wiadomo, że ortodoksyjnie myślący katolicy odczuwali sporą konsternację w związku z Jorge …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Izabela Sylwia
Mundra ,,babo- chłopko'', tu nie chodzi o popełnianie błędów, tylko o antypapieża, którym jest Bergoglio!!!
Znowu wypowiadasz swoje ,,mundrości''? A od błędów Papieży tobie wara!!! Zajmij się swoimi! I nie błędami, ale śmiertelnymi grzechami!
Izabela Sylwia
Niestety, z posoborowych papieży nie tylko Franciszek popełnia błędy w prowadzeniu Kościoła. Wypominanie błędów jednego papieża, a pomijanie błędów innych jest niesprawiedliwością.
Edward7
A słowa Pana Jezusa dotyczące prawdziwego wikariusza - Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie...
Obecnie jest zupełnie inna sytuacja gdyż oficjalnie jest dwóch papieży (papież emeryty to tez papież) - zgodnie z Ewangelią może być tylko jeden którego dotyczą te słowa powyżej ... wynika że wszystko co czyni Bergoglio …More
A słowa Pana Jezusa dotyczące prawdziwego wikariusza - Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie...

Obecnie jest zupełnie inna sytuacja gdyż oficjalnie jest dwóch papieży (papież emeryty to tez papież) - zgodnie z Ewangelią może być tylko jeden którego dotyczą te słowa powyżej ... wynika że wszystko co czyni Bergoglio jest nieważne , a wszyscy co idą z nim, idą w schizmę, prawdziwy Kościół jest z Prawdziwym Papieżem Benedyktem XVI ...

Nawet Nowa Msza która nie podobała się tam w niebie (pisało w "Ostrzeżeniu za światów" - jedyna dozwolona zmiana mogły być języki ojczyste) musiała być uzna w niebie tylko przez te słowa Chrystusa do następców Piotra ... Czyli Prawdziwy Papież może nawet narzucać pewne sprawy niebu ...
Maczek5
okreslic kogos antypapiezem moze tylko sobor powszechny....
Edward7
Jak może określić jak większość jest wybrana przez antypapieża ... chyba tylko ci wybrani przez Papieża BenedyktaXVI
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Jednak słuszne i sprawiedliwe jest, aby katolicy zmierzyli się z dowodami, że Bergolio jest antypapieżem. Fakty i argumenty są, a sprawa jest dość solidna, "fool-proof", moim skromnym zdaniem. Nie jest to arbitralny lub kierowany przez program osobisty osąd, ale wynik uczciwej lektury i sumiennego zastosowania odpowiedniego prawa kanonicznego, które samo dyktuje werdykt.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Implikacje są ogromne dla przyszłości, i to nie tylko dla katolików. Jeśli sytuacja nie zostanie naprawiona, następne konklawe (niezależnie od tego, kto umrze pierwszy) byłoby nieważnie ukonstytuowane, a więc mielibyśmy kolejnego antypapieża, po którym nastąpiliby jeszcze kolejni antypapieże - którzy, podobnie jak Bergoglio, prawdopodobnie nie zaoferowaliby silnego i niezbędnego moralnego i …More
,,Implikacje są ogromne dla przyszłości, i to nie tylko dla katolików. Jeśli sytuacja nie zostanie naprawiona, następne konklawe (niezależnie od tego, kto umrze pierwszy) byłoby nieważnie ukonstytuowane, a więc mielibyśmy kolejnego antypapieża, po którym nastąpiliby jeszcze kolejni antypapieże - którzy, podobnie jak Bergoglio, prawdopodobnie nie zaoferowaliby silnego i niezbędnego moralnego i duchowego oporu wobec różnych nieludzkich agend, które zagrażają naszemu horyzontowi.''
*****************************************
Żyjemy w czasach ostatecznych JB jest fałszywym prorokiem, który przygotowuje miejsce w Kościele dla antychrysta. Nie będzie żadnego innego konklawe. Benedykt XVI jest ostatnim ważnym Papieżem. Po Jego śmierci Kościołem zacznie rządzić antychryst 3,5 roku. czeka nas jeszcze Ostrzeżenie i 3 dni ciemności. Po tym oczyszczeniu i ucisku jakiego nie było, Przyjdzie w Swojej Chwale Jezus Chrystus Król z wojskiem swoich Aniołów i nastanie 1000- letnie Królestwo Boże. Osądzi wszystkich sprawiedliwie ...

..Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą ze sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.

Zła czynić nie będą ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które wypełniają morze.''

Z Księgi proroka Izajasza

11,