Clicks671

Bergoglio pretvára Cirkev na svoju Cirkev

Laudetur Jesus Christus

Bergoglio pretvára Cirkev na svoju Cirkev..Novú Cirkev v ktorej už nie je prítomný Božský Spasiteľ.Boh Vám dal slobodnú vôľu,no nabádam duše neostávajte v Cirkvi,ktorá ide za falošným pápežom neostávajte v Cirkvi zjednocujúcej sa s Bergogliom.Pravá Katolícka Cirkev na čele s právoplatným Svätým Otcom BENEDIKTOM XVI.nastupuje krížovú cestu konca časov za svojím Spasiteľom na Golgotu.Cirkev bola znesvätená,môj Pán odňal kľúče Vatikánu,môj Pán už od znesvätenia jeho oltárov v Ríme nie je prítomný v sviatostiach a na omšiach zjednotených s heretikom Bergogliom.Kňazi a veriaci,ktorý sa s ním zjednocujú páchajú hriech a urážajú Boha.Pán môj Božský Spasiteľ mi mocou Ducha Svätého zveril mne nehodnému Vám odkrývať Pravdu.Óooo duše...Všemohúci Stvoriteľ Už začal očisťovať zem.Toto nevďačné ľudstvo sa zabudlo kajať..Nebeský Otec bude dopúšťať na zem tresty,aké toto pokolenie ešte nezažilo.Kameň z hlbín vesmíru sa približuje.Toto desaťročie bude desaťročie vojny,utrpenia očisťovania zeme...bude Vám predstavená šelma..Antikrist v čase chaosu,a bude sa vydávať za môjho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a mnohý pôjdu slepo za ním pretože nevedia a nepoznajú Písmo...Varovanie môjho Pána Ježiša Krista je už blízko...kajajte sa duše a poroste,aby Pán odpustil urážok,ktoré sa dostávajú jemu a Nebeskej Matke iba modlitba hlavne ruženca zmierni dopad utrpenia na toto pokolenie.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
Petrvs-Asi ti ušlo ,že Bergoglio a Ratzinger sú v tej istej pokoncilovej "cirkvi" neviestke.
Najprv sa zorientuj ty a potom môžeš ukazovať cestu iným.
PetraB likes this.