58:01
Fatima (prednáška) Téma - tretie tajomstvoMore
Fatima (prednáška)
Téma - tretie tajomstvo
ľubica
P. Kramer: Sesra Lucie v odkazu na poselství z Fátimy řekla, že nastaneďábelské zmatení v Církvi. A není nic, co by ho přivodilo víc, než liturgická revoluce, která by zavedla nepůvodní principy do zdánlivě katolické liturgie. Ve skutečnosti je více pravdy v otázce ďábelské dezorientace. Mluvím o části třetího fátimského tajemství, která ještě nebyla odhalena. Vím, že je to pravda, …More
P. Kramer: Sesra Lucie v odkazu na poselství z Fátimy řekla, že nastaneďábelské zmatení v Církvi. A není nic, co by ho přivodilo víc, než liturgická revoluce, která by zavedla nepůvodní principy do zdánlivě katolické liturgie. Ve skutečnosti je více pravdy v otázce ďábelské dezorientace. Mluvím o části třetího fátimského tajemství, která ještě nebyla odhalena. Vím, že je to pravda, protože jsem osobně mluvil s německým teologem a rektorem semináře, který je dlouholetým blízkým přítelem papeže Benedikta.
Když byl papež Benedikt ještě kardinálem, někdy kolem roku 1990 prozradil svému příteli, že ve třetím fátimském tajemství Naše Paní varuje před změnou liturgie, a doslova před tím, nemíchat vnější cizí elementy do katolické liturgie.
Což však je samozřejmě s novou mší papeže Pavla VI. přesně to, co se udělalo. Prvky protestantismu jak v symbolech, tak formulacích liturgie se vnesly a zamíchaly do katolického rámce v takovém rozsahu, že tvůrci nového ritu rozhodně prohlásili, že to již není římský ritus, ale nový výtvor.
Otec Joseph Gelineau byl pravou rukou arcibiskupa Annibale Bugniniho, který je architektem nového ritu mše. Oba, P. Gelineau a arcibiskup Bugnini, jasně prohlásili, že Novus Ordo Missae je novým výtvorem, že starý ritus mše, římský ritus, je zničen. Papež Pavel VI. v listopadu 1969 ohlásil, že to budenový ritus mše.
Není tedy žádná pochybnost ohledně nové liturgie, – Novus Ordo liturgie – že je nějak revizí a pokračováním římského ritu. Ne. Je to odtržení od katolické liturgické tradice.
Naše Paní Fátimská tedy ve třetím tajemství varovala, aby se nečinil konkrétně tento druh změny v liturgii. Přesto papež Pavel VI. šel dál a stejně tyto změny učinil.
Naše Paní také varovala, že bude v Církvi špatný koncil, který zapříčiní velké pohoršení. A samozřejmě to byly dokumenty Druhého vatikánského koncilu – konstituce o liturgii - které daly podnět papeži Pavlu VI. k reformě liturgie tak katastrofálním způsobem, který zapříčinil takovou ztrátu víry a zmatení v Církvi.
Tak tedy sám kardinál Ratzinger řekl blízkém příteli, že tato varování ve třetím fátimském tajemství dala Naše Paní, abychom neměnili mši.
Poté, co se tohle stalo, německý teolog, o kterém mluvím, se vrátil zpět do jihoamerické země, kde byl rektorem semináře, a vykládal mladému knězi, co mu kardinál Ratzinger vyprávěl. A přesně když vyprávěl, že Naše Paní varovala před změnou mše, a že přijde špatný koncil v Církvi, oba uviděli sloupec kouře stoupající od podlahy. Ale podlaha byla mramorová. Nemohl to být žádný přirozený jev. Na oba, mladého kněze a starého německého rektora, to učinilo takový dojem, že vypracovali dokument a poslali jej kardinálu Ratzingerovi.
Kardinál Ratzinger pak 26. června 2000 světu zveřejnil dokument /o třetím tajemství/, který obsahoval vizi „biskupa v bílém“ a tvrdil, že je v tomto dokumentu obsaženo celé tajemství. Přesto se dá /dokument/ chápat jen tím způsobem, kdy řekneme, že /kardinál/ používá mentální rezervaci (výhradu před druhou stranou – pozn. překl.). To, co Naše Paní vyložila slovy je už skrytě obsaženo symbolicky v té vizi.
Starý německý kněz, Ratzingerův dlouholetý osobní přítel, učinil poznámku ke skutečnosti, že když byla vize třetího tajemství zveřejněna, neobsahovala ty věci, ty části třetího fátimského tajemství, které mu kardinál Ratzinger prozradil o deset let dříve. Německý kněz – Otec Döllinger – mi řekl, že tato otázka ho pálila v mysli v den, kdy s kardinálem Ratzingerem koncelebroval mši. Otec Döllinger mi řekl: „Konfrontoval jsem s tím přímo kardinála Ratzingera.“ Samozřejmě se zeptal kardinála Ratzingera: „Jak tohle může být celé třetí tajemství? Pamatuješ, co jsi mi předtím řekl?“
Kardinál Ratzinger byl zahnán do kouta. Nevěděl, co říct, a tak na svého přítele vyhrknul německy: „Wirklich gebt das der etwas“, což znamená: „opravdu je tam něco víc“. Tím myslel, že je něco víc ve třetím tajemství. Kardinál to řekl docela jasně.
více:
vendeecz.blogspot.sk/…/tajemstvi-varov…
One more comment from ľubica
ľubica
Tajemství varovalo před Druhým vatikánským koncilem a novou mší (2009)
Exkluzivní interview Fatima Crusader s P. Paulem Kramerem.
Otázka: Kdo je kardinál Ottaviani, a co řekl o třetím fátimském tajemství?
P. Kramer: Kardinál Alfredo Ottaviani byl prefektem Svatého oficia v době, kdy Svaté oficium bylo nejdůležitějším dikasteriem Římské kurie. On byl tím, kdo se vyjadřoval k pravověrnosti …More
Tajemství varovalo před Druhým vatikánským koncilem a novou mší (2009)
Exkluzivní interview Fatima Crusader s P. Paulem Kramerem.
Otázka: Kdo je kardinál Ottaviani, a co řekl o třetím fátimském tajemství?
P. Kramer: Kardinál Alfredo Ottaviani byl prefektem Svatého oficia v době, kdy Svaté oficium bylo nejdůležitějším dikasteriem Římské kurie. On byl tím, kdo se vyjadřoval k pravověrnosti. Také měl jurisdikci nad konečným vyslovením souhlasu nebo nesouhlasu se zjeveními. V proslovu v Antonianu v roce 1967 prohlásil, že třetí fátimské tajemství je podáno na jednom listu papíru.
Otázka: Kdo je kardinál Ciappi, a co řekl o třetím tajemství?
P. Kramer: Kardinál Mario Luigi Ciappi byl dominikánský kněz, který byl papežem Pavlem VI. jmenován kardinálem. Byl papežským teologem za Pavla VI., Jana Pavla I. a na počátku vlády Jana Pavla II. Kardinál Ciappi prohlásil ve svém dopise profesoru Baumgartnerovi, že ve třetím tajemství je odhaleno, mimo jiné věci to, že velká apostaze v Církvi začne od vrchu.
Otázka: Mohl kardinál Ciappi říkat pravdu? Není „apostaze“ příliš silné slovo?
P. Kramer: Vím, že jsou lidé, kteří mají jistou obtíž s tím, že by v Církvi došlo k apostazi nebo velkéapostazi. Někteří lidé si mohou myslet, že to slovo je poněkud silné. Nebylo však příliš silné pro sv. Pavla, když použil ten termín, protože on byl tím, kdo předpověděl, že před příchodem člověka hříchu, Antikrista, nastane tento velký odpad od víry, velká apostaze.
Není tedy překvapivé, že Naše Paní Fátimská nás varovala ohledně této apostaze v Církvi, protože je to učení uchovávané již v Písmu svatém samotným velkým apoštolem sv. Pavlem.
Otázka: Jak odpovídáte těm, kteří říkají, že Panna Maria by nikdy neučinila takové prohlášení, že sama Církev by vstoupila do období apostaze?
P. Kramer: Těm, kteří mají potíže s touto myšlenkou, že Církev by kdy mohla vstoupit do období apostaze odpovídám, že Náš Pán Ježíš Kristus řekl: „Hle, řekl jsem vám to předem.“ Jak můžeme zpochybňovat slovo Boží? Utrpení, které Církev, jako Mystické Tělo Kristovo, musí podstoupit, je prorocky popsáno například v Knize Pláč. Znovu je popsáno prorocky v Knize proroka Daniela a v Apokalypse, kde vidíme, že nastane velká apostaze a velké pronásledování zbytku věřících, takže jen vyvolení se udrží.
Otázka: Vidíte spojitost mezi třetím fátimským tajemstvím a zavedením nové mše?
P. Kramer: Sesra Lucie v odkazu na poselství z Fátimy řekla, že nastane ďábelské zmatení v Církvi. A není nic, co by ho přivodilo víc, než liturgická revoluce, která by zavedla nepůvodní principy do zdánlivě katolické liturgie. Ve skutečnosti je více pravdy v otázce ďábelské dezorientace. Mluvím o části třetího fátimského tajemství, která ještě nebyla odhalena. Vím, že je to pravda, protože jsem osobně mluvil s německým teologem a rektorem semináře, který je dlouholetým blízkým přítelem papeže Benedikta.
Když byl papež Benedikt ještě kardinálem, někdy kolem roku 1990 prozradil svému příteli, že ve třetím fátimském tajemství Naše Paní varuje před změnou liturgie, a doslova před tím, nemíchat vnější cizí elementy do katolické liturgie.
Což však je samozřejmě s novou mší papeže Pavla VI. přesně to, co se udělalo. Prvky protestantismu jak v symbolech, tak formulacích liturgie se vnesly a zamíchaly do katolického rámce v takovém rozsahu, že tvůrci nového ritu rozhodně prohlásili, že to již není římský ritus, ale nový výtvor.
Otec Joseph Gelineau byl pravou rukou arcibiskupa Annibale Bugniniho, který je architektem nového ritu mše. Oba, P. Gelineau a arcibiskup Bugnini, jasně prohlásili, že Novus Ordo Missae je novým výtvorem, že starý ritus mše, římský ritus, je zničen. Papež Pavel VI. v listopadu 1969 ohlásil, že to bude nový ritus mše.
Není tedy žádná pochybnost ohledně nové liturgie, – Novus Ordo liturgie – že je nějak revizí a pokračováním římského ritu. Ne. Je to odtržení od katolické liturgické tradice.
Naše Paní Fátimská tedy ve třetím tajemství varovala, aby se nečinil konkrétně tento druh změny v liturgii. Přesto papež Pavel VI. šel dál a stejně tyto změny učinil.
Naše Paní také varovala, že bude v Církvi špatný koncil, který zapříčiní velké pohoršení. A samozřejmě to byly dokumenty Druhého vatikánského koncilu – konstituce o liturgii - které daly podnět papeži Pavlu VI. k reformě liturgie tak katastrofálním způsobem, který zapříčinil takovou ztrátu víry a zmatení v Církvi.
Tak tedy sám kardinál Ratzinger řekl blízkém příteli, že tato varování ve třetím fátimském tajemství dala Naše Paní, abychom neměnili mši.
Poté, co se tohle stalo, německý teolog, o kterém mluvím, se vrátil zpět do jihoamerické země, kde byl rektorem semináře, a vykládal mladému knězi, co mu kardinál Ratzinger vyprávěl. A přesně když vyprávěl, že Naše Paní varovala před změnou mše, a že přijde špatný koncil v Církvi, oba uviděli sloupec kouře stoupající od podlahy. Ale podlaha byla mramorová. Nemohl to být žádný přirozený jev. Na oba, mladého kněze a starého německého rektora, to učinilo takový dojem, že vypracovali dokument a poslali jej kardinálu Ratzingerovi.
Kardinál Ratzinger pak 26. června 2000 světu zveřejnil dokument /o třetím tajemství/, který obsahoval vizi „biskupa v bílém“ a tvrdil, že je v tomto dokumentu obsaženo celé tajemství. Přesto se dá /dokument/ chápat jen tím způsobem, kdy řekneme, že /kardinál/ používá mentální rezervaci (výhradu před druhou stranou – pozn. překl.). To, co Naše Paní vyložila slovy je už skrytě obsaženo symbolicky v té vizi.
Starý německý kněz, Ratzingerův dlouholetý osobní přítel, učinil poznámku ke skutečnosti, že když byla vize třetího tajemství zveřejněna, neobsahovala ty věci, ty části třetího fátimského tajemství, které mu kardinál Ratzinger prozradil o deset let dříve. Německý kněz – Otec Döllinger – mi řekl, že tato otázka ho pálila v mysli v den, kdy s kardinálem Ratzingerem koncelebroval mši. Otec Döllinger mi řekl: „Konfrontoval jsem s tím přímo kardinála Ratzingera.“ Samozřejmě se zeptal kardinála Ratzingera: „Jak tohle může být celé třetí tajemství? Pamatuješ, co jsi mi předtím řekl?“
Kardinál Ratzinger byl zahnán do kouta. Nevěděl, co říct, a tak na svého přítele vyhrknul německy: „Wirklich gebt das der etwas“, což znamená: „opravdu je tam něco víc“. Tím myslel, že je něco víc ve třetím tajemství. Kardinál to řekl docela jasně.
Otázka: To je ohromující příběh. Je Otec Döllinger věrohodný svědek?
P. Kramer: Mohu říct asi tolik: mluvíme o letitém knězi, dlouholetém osobním příteli papeže Benedikta, muži, který byl dlouholetým osobním známým sv. Pia z Pietrelciny (Padre Pia). Vlastně mi řekl, že byl u Padre Pia 58 krát u zpovědi. Je to muž, který byl mnoho let rektorem semináře v Jižní Americe, člověk, který je vysoce vážený, který má skvělou pověst v Církvi.
Také bych poukázal na to, že v diecézi, kde pracoval, bylo to, co jsem řekl o třetím tajemství, to, co mu kardinál Ratzinger prozradil, obecně známé mezi mladými knězi, kteří byli seminaristy a diákony v době, kdy byl tento muž rektorem. Oni všichni znají příběh, který mu vyprávěl kardinál Ratzinger.
Jak jsem zmínil, dokonce sepsali dokument a zaslali jej kardinálu Ratzingerovi. Je tedy mužem vysoké důvěryhodnosti, kterému lze věřit, mužem velké vážnosti, který nevytváří pohádkové příběhy nebo nezveličuje vlastní důležitost. Ten muž nemá žádnou potřebu takových věcí, je mužem nejvyšší možné věrohodnosti.
Zdroj: The Fatima Crusader, č. 92, květen 2009
Překlad: D. Grof