Peter(skala)
1.1K

Sv.ruženec za duše v Očistci zjavené Kráľovnou Pomoci cez viz.Luciu v Dechticiach

KAUZA: "Lucia Hricišáková (rod.Vadíková)" ::

Ruženec za duše v Očistci

Modlí sa ako klasický ruženec, ale s týmito tajomstvami:

1. Pane Ježišu, pre tvoje veľké milosrdenstvo dovoľ dušiam v Očistci prekročiť tvoju nebeskú bránu.
2. Pane Ježišu, ty si milostivý, dovoľ im uvidieť tvoju svätú tvár.
3. Pane Ježišu, prijmi ich a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených.
4. Pane Ježišu, keď už budú v tvojom príbytku, daj, aby sa tam tešili so všetkými tvojimi archanjelmi.
5. Pane Ježišu, keď sa budú pri tebe tešiť, naplň ich svojou milosrdnou láskou.


Po každom Sláva Otcu nasleduje ešte:

"Odpočinutie večné daj im, Pane a svetlo večné nech im svieti.
Nech odpočívajú v pokoji. Amen."


Kráľovná pomoci, Dechtice

(na obr. Lucia - 1.zľava)

15.10.2022 - prostredníctvom Martina

"Moje milované deti!
Modlite sa aj naďalej vytrvalo denne modlitbu svätého ruženca.
Nech vás ku svätej vytrvalosti povzbudzuje príklad všetkých svätých, ktorí túto mne tak milovanú modlitbu sa denne modlili, pretože ma ctili a milovali. Vedeli, že pravá láska a úcta ku mne ich navždy zjednotí s milovaným Trojjediným Bohom.
Modlite sa aj za duše v Očistci, ktoré prosia o modlitby, aby ste im modlitbou otvorili bránu Neba.
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca."