Zbawienie tylko w KK-Stefanek
"...mamy do czynienia z systemem wykorzystującym scenografię systemu demokratycznego - natomiast zmierzającemu ku systemowi totalitarnemu ....."
Prawda nie potrzebuje zastanowienia -prawdę wynosi Duch Święty poprzez serce , umysł i usta człowieka.