Clicks985

ks Chmielewski BRAK WIARY

mk2017
1
marcys.td
Ależ kicz, "Harlequin", "Poczytaj mi mamo". Bierz się Księże do nalegania w porę i nie w porę, do karcenia, przypominania słów Chrystusowych, objaśniania nauczania Kościoła. Ks. Chmielewski ma taki dar oratorski, a nie potrafi go umiejętnie wykorzystać.