LITÁNIE K DUCHU SVÄTÉMU

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému... BUĎ ZVELEBENÝ (Opakuje sa za každou prosbou) 1. Duchu Svätý,zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si …
TerezaK