Evanjelizacia
1K
Biskupský vikár pre nemocničnú duchovnú službu Trnavskej arcidiecézy Rudolf Kopinec približuje sviatosť pomazania chorých.
„Pre tých, ktorí by mohli byť azda sklamaní, ak neozdravejú podľa svojich predstáv, sú pozvaní pokračovať v prehlbovaní viery. Pretože v živote veriaceho nie je dôležité to, čo chceme my, ale jedine to, čo chce Boh. Vari vnútorná sila prijať chorobu a žiť s ňou nie je …More
Biskupský vikár pre nemocničnú duchovnú službu Trnavskej arcidiecézy Rudolf Kopinec približuje sviatosť pomazania chorých.

„Pre tých, ktorí by mohli byť azda sklamaní, ak neozdravejú podľa svojich predstáv, sú pozvaní pokračovať v prehlbovaní viery. Pretože v živote veriaceho nie je dôležité to, čo chceme my, ale jedine to, čo chce Boh. Vari vnútorná sila prijať chorobu a žiť s ňou nie je sama osebe tiež zázrakom?“

Sviatosť pomazania chorých / Kristus nám ukazuje, ako zvládať zdanlivo „nespravodlivé utrpenie“

Biskupský vikár pre nemocničnú duchovnú službu Trnavskej arcidiecézy Rudolf Kopinec približuje sviatosť …