Clicks22
Ign Koh

Az Oltáriszentség mártírjai III. – Boldog Brenner János

Brenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen. Gimnáziumi tanulmányai befejezése után, 1950-ben jelentkezett a ciszterci rendbe. Néhány hét múlva azonban az ateista kommunista diktatúra megszüntette a szerzetesrendet. János ennek ellenére titokban tovább végezte a novíciusi éveit, és ez évvel később le is tette az első fogadalmat. Utána felvették papnövendéknek, s 1955. június 19-én fel is szentelték Szombathelyen.
Rábakethelyen, mint káplán különösen a fiatalok lelkigondozásával foglalkozott, amely kiváltotta a kommunista hatalom ellenszenvét, mely a sikertelen áthelyezési kísérlet után keményebb eszközökhöz folyamodott.
1957. december 14-éről 15-ére virradó éjjelén Brenner Jánost egy nem létező beteghez hívatták. Nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, melyben az Oltáriszentséget vitte. A ház közelében a koromsötétben megbújva ismeretlenek támadtak rá. Ütötték, rúgták, s végül 32 késszúrással végeztek vele. Az Oltáriszentséget azonban az utolsó leheletéig védte.