Clicks1.6K
csk.news
3

Covid-19: Žena Přijme Proměněnou Hostii a Pokouší Se Ji Vyhodit Do Koše

V kostele v italském Bari se žena pokusila vyhodit vysvěcenou hostii do koše poté, co spadla na zem, když ji přijímala na ruku.

Podle LaFedeQuotidiana.it (10. ledna) se žena sklonila, zvedla hostii a odnesla ji, aniž by ji konzumovala.

Pomocník při Přijímání se jí ptal co dělá. Žena upřímně odpověděla, "hledám koš, do kterého bych ji hodila, spadla na zem a kvůli Covid-19 musíme být opatrní."

Nevšední duchovní hostii vzal a před zmatenou ženou ji spolkl.

#newsWxlexazuoz

ľubica
Len slepí a hluchí nevedia, že tzv sanitárna totalita je tu nato, aby odstránila Eucharistiu jej znehodnocovaním, potupovaním, urážkami, ľahostajnosťou , svätokrádežami, blasfémiami všetkého druhu počnúc hierarchiou a končiac laikmi!!!
...............................
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo a Krv, Dušu a Božstvo …More
Len slepí a hluchí nevedia, že tzv sanitárna totalita je tu nato, aby odstránila Eucharistiu jej znehodnocovaním, potupovaním, urážkami, ľahostajnosťou , svätokrádežami, blasfémiami všetkého druhu počnúc hierarchiou a končiac laikmi!!!
...............................
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo a Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta. Obetujem ti to ako uzmierenie za potupovanie, znesvätenie, podávanie SP na ruku zasvätenými i laikmi, prijímanie SP na ruku laikmi, blasfémiu všetkého druhu, svätokrádeže a ľahostajnosť, ktorými je Ježiš urážaný. Pre nekonečné zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Ta prosím za obrátenie úbohých hriešnikov. Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.
Dada Miluška
Som smutná a veľa krát plačem, keď vidím, ako je milovaný náš stvoriteľ, spasiteľ,brat, učteľ-Láska znovu pribíjaný na kríž našim strachom, neúctou k eucharistii.Verím, že je na svete ešte veľa verních kresťanov, ktrí plačú keď vidia, ako ľudia natrčajú dlane a Ježiša tak nehodne príjmajú.No máme slobodnú vôľu a každý sa rozhodne príjmať, alebo nepríjmať na ruku.
Laco Bajzo
Neplač,v neviestke sa už nič nepremieňa.