Sláva Otcu, ktorý ma stvoril na Boží obraz a podobu. Sláva Synovi, ktorý cez svoje umučenie a kríž zvíťazil nad peklom a ukázal mi cestu do neba. Sláva Duchu Svätému, ktorý ma pri krste očistil od …More
Sláva Otcu, ktorý ma stvoril na Boží obraz a podobu.
Sláva Synovi, ktorý cez svoje umučenie a kríž zvíťazil nad peklom a ukázal mi cestu do neba.
Sláva Duchu Svätému, ktorý ma pri krste očistil od môjho prvotného hriechu a každý deň ma žehná milosťami.
Sláva Najsvätejšej Trojici!
Ó, Najsvätejšia Trojica, požehnaj ma darmi Ducha Svätého. Prosím, daj mi silu, aby som mal odvahu robiť to, čo je v Tvojich očiach správne.


Strieborný svit