Clicks758
Legenda o kopí osudu. Americký dokument (2010)More
Legenda o kopí osudu. Americký dokument (2010)
TerezaK
Moc krásné, děkuji, jen bych ráda uvedla, jestli můžu, že křesťané povětšinou ví, ale i z lékařského hlediska je zřejmé, že Pán Ježíš nezemřel probodnutím kopí, ale těžko je mi to psát, ale vlastně na infarkt, puknutím srdce, v důsledku naprosto nepředstavitelného utrpení a z Lásky.
Můj andělíček strážný je tak moc laskavý, že mi pomohl docela rychle dohledat studii TURÍNSKÉHO PLÁTNA, uveřejněnou…More
Moc krásné, děkuji, jen bych ráda uvedla, jestli můžu, že křesťané povětšinou ví, ale i z lékařského hlediska je zřejmé, že Pán Ježíš nezemřel probodnutím kopí, ale těžko je mi to psát, ale vlastně na infarkt, puknutím srdce, v důsledku naprosto nepředstavitelného utrpení a z Lásky.
Můj andělíček strážný je tak moc laskavý, že mi pomohl docela rychle dohledat studii TURÍNSKÉHO PLÁTNA, uveřejněnou v časopise Světlo, roku 09, zde se uvádí: "Muž z plátna byl proboden do pravého boku hrudníku. Okraje rány jsou rozšířeny, přesně vykresleny, to je typické pro ránu vzniklou až po smrti. Za nejpravděpodobnější příčinu smrti se pokládá infarkt. Městnání krve v myokardu v konečné fázi je způsobeno křečemi v koronárních větvích v důsledku psychologického stresu. Na smrt z městnání krve v myokardu poukazuje skvrna krve, která vytéká z rány. Jsou v ní husté chuchvalce oddělené od map po séru. To je možné u člověka, který zemřel v důsledku značného nahromadění krve v oblasti hrudníku. Toto hromadění můžeme vysvětlit puknutím srdce, odkud se krev vylila mezi srdce a osrdí. V evangeliu čteme, že Ježíš, než vydechl, vydal výkřik (Mt 27,50; Mk 15,37; Lk 23,46; Ž 69,21; 22,15). Rána způsobená kopím po určitém čase dovolila vytéct krvi, která se už oddělila od séra (Jan 19,34; Iz 53,5; Zach 12,10; 1 Jan 5,6; Ez 47,1)."
TerezaK
Světlo č. 14-2009.pdf zde: maticecm.cz/index.php?act=periodika&per=1&id=1&rok=2009&pact=3
Číslo 14, rok 2009, Nezodpovězené otázky Prof. Emanuela Marinelli hovoří o vědeckém zkoumání Turínského plátna – strana 4 –
TerezaK
Jednoduše řečeno, jak jsem pochopila: probodnutím srdce by nebylo možné, aby vytekla i voda, pokud by to byla pravá příčina smrti. Příčina smrti byla již dříve, sv. Longin, nezabil Pána, jen se musel ujistit, že Pán byl již mrtev. Tím svaté kopí ztrácí moc, ale získává na posvátnosti. Moc má jenom Bůh, moc spočívá v Boží Lásce a Milosrdenství.