vi.news
26

Các nhà thờ đang cháy: Tại sao Đốt cháy nhà thờ Công giáo không phải "Tội thù ghét"?

Quá nhiều nhà thờ bị phá hủy bởi lửa trong những ngày này. Đức mẹ Hòa bình ở Ocala, Florida, được điều hành bởi Huynh đệ đoàn của Saint Peter (FSSP), đã bị đốt cháy vào Thứ Bảy. Một người đàn ông …