Clicks8
lv.news

Šneiders: Harizmātiskajai kustībai nepieciešama palīdzība

Protestantu harizmātiskā kustība (CM) aizsākās ASV 20. gadsimta sākumā un ir “jauna reliģijas vai kristīgās konfesijas forma”, bīskaps Šneiders saka 14. marta jautājumu/atbilžu videoklipā par Fatimas Dievmātes Konfaternāciju.

Katoļu CM sākās apmēram pirms 55 gadiem, un pēc Vatikāna II padomes pāvesti, it īpaši Jānis Pāvils II, to pieņēma. "Tas nav autentiskuma kritērijs, jo pāvesti var pieļaut nepiesardzīgas kļūdas, apstiprinot kustības, kas vēlāk atklāj defektus," skaidro Šneiders.

Viņš analizē, ka CM balstās uz subjektīvo protestantu pieeju, centrā liekot sekundārus sentimentālus aspektus, piemēram, personīgās “jūtas”, un parāda tās arī sabiedrībā: “Izstādīt sevi ir garīgs kauns”, iebilst Šneiders.

Pēc Vasarsvētkiem apustuļi „neraudāja, nedancoja un nesita plaukstas”, kā arī nekrita uz grīdas, bet Pēteris runāja racionālus, skaidrus vārdus, uzsver Šneiders.

Viņš atzīst katoļu CM labās īpašības, piemēram, dedzību lūgšanām un euharistisko pielūgšanu, bet uzsver, ka tās nav īpaši harizmātiskas, bet pieder katoļu tradīcijām. Šneideram šķiet, ka ir nepieciešams palīdzēt CM "atgriezties pie līdzsvarotākām metodēm un veidiem".

#newsFwwnjvwqbb