Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks607
Coburg
2

Nový dokument pro-life o súvise satanizmu s potratmi

Obhajcovia potratu sa pridŕžajú paradoxného náboženského sekularizmu. Boj proti náboženstvu sa stal náboženstvom!

USA, 8.11.2019 (LifeSiteNews) 025 731 – Prienik pro-potratového fanatizmu so satanistami je prirodzený dôsledok viery oboch skupín v „slobodu“ za každú cenu. Ukazuje to dokument skupiny ochrancov života „Created Equal“ (Stvorení ako rovní). Skupina ho vydala 7. novembra pod názvom: Abortion: A Doctrine of Demons (Potrat – doktrína démonov). Je to 22-minútové video, ktoré poskytuje jasný pohľad na potratový priemysel a aktivistov s hodnotami satanských skupín.
„Created Equal“ je stále viac sužovaná obhajcami potratov, ktorí sa označujú za satanistov! A tí, ktorí milujú smrť (obhajcovia potratov) sa veľmi rýchlo dostanú do osídiel satanistov.“ Zakladateľ „Created Equal“ Mark Harrington hovorí:
„Dúfame, že prebudíme spiacu Cirkev do duchovného boja, ktorému čelíme! Obhajcovia potratov často bojujú za slobodu, aby mohli robiť, čo len chcú. Najväčším predstaviteľom presadzovania slobody je satan. Satanizmus je preto dokonalým predstaviteľom týchto zvrátených hodnôt. My, ochrancovia života, často stretávame obhajcov potratov, ktorí uctievajú satanizmus.“
Publikum na videu zložené z ľudí podporujúcich potraty „zdraví satana“ (možno aj sarkasticky), jedna žena vážne tvrdí, že členovia Satanovej cirkvi sú dobrí aj pre kresťanov, žena pripúšťa, že potrat zabíja dieťa, no vyhlasuje, že robiť to je skvelé! A nasledujú argumenty, že ľudský život nemá významnú hodnotu!
„Keď sa žoldnieri satanistov, alebo milovníci potratov vysmievajú kresťanom, nedokazuje to doktrinálne spojenie medzi zabíjaním detí a satanizmom,“ objasňuje komentátor. „Ale tí, čo milujú smrť, často upadnú do ich osídiel. To neprekvapuje, keď Satanský chrám učí, že brániť prístup k potratu je vhodná forma uctievania.“
Dokument ukazuje vyhlásených satanistov propagujúcich potraty, vrátane predsedu Satanského chrámu Luciena Greavesa, ktorý tvrdí: „Naše telo je nedotknuteľné a disponovať ním môže iba naša vôľa.“ To odráža pro-potratovú mantru: „Moje telo, moja voľba“ a to je jedno zo siedmych hesiel Satanovho chrámu. Chrám má už svoju históriu v zapájaní sa do propagácie potratov.
Satanský chrám uvádza, že neverí v reálnu existenciu satana či iných nadprirodzených koncepcií, ale satanovo meno používa ako „symbol večného rebela v opozícii voči akejkoľvek autorite“.
Dokument ukazuje prípad podporovateľa potratov, ktorý vyhlasuje, že zažil doslovné stretnutie so satanom, ale argumentuje, že „sekulárny“ satanizmus je práve tak deštruktívny! Komentár znie:
„Kresťanstvo zakladá morálku a ľudské práva na dokonalom charaktere Boha. Naopak obhajcovia potratu, ako sa zdá, sa pridŕžajú paradoxného náboženského sekularizmu. Boj proti náboženstvu sa stal náboženstvom! Pre to niet väčšieho hrdinu ako satan samotný, ktorého rebelská povaha vyvrcholila v odpore voči Bohu, ktorý slovami podporovateľov potratov ich tyransky utláča.“
Dokument tiež uvádza svedectvo Zacharyho Kinga, bývalého satanského veľkého čarodejníka (teraz katolíka), ktorý hovorí, že sa zúčastnil aj na „rituálnych potratoch“. „Keď vykonávate potrat, krv je spájajúcim činiteľom - ako vo všetkom satanskom. Nakoniec chcete už len krv dieťatka. Pretože to je satanská obeta,“ povedal King.
V dokumente je viac príkladov vulgárnosti, násilia, či vandalizmu rozzúrených podporovateľov potratov, ktorí krížia cesty ochrancov života. Ukazuje aj zvlášť desivých potratárov ako sú smutne známi Kermit Gosnell a Ulrich Klopfer až po Roberta Santellu, ktorého prichytili ako syčaním vyrážal slová nahraté aj na pásku: „Milujem zabíjanie detičiek“, pretože ochranca života mu oponoval.
„V jadre tohto desivého správania je rebélia - rebélia voči Bohu prezentovaná satanizmom a hroziaca každému, kto im stojí v ceste ich slobody. Presadzovanie absolútnej slobody znamená prevalcovanie všetkých, čo stoja v ceste.“ Dokument posudzuje pro-potratový fanatizmus ako duchovného nástupcu infanticídy a ľudských obetí v histórii a uvádza, že zatiaľ čo minulé kultúry obetovali bohom v nádeji napr. na lepšie počasie, moderní potratári ako Sen. Bernie Sanders (I-Vt.) hodnotia potrat ako riešenie klimatických zmien!
Po odhalení neúprosnej pravdy dokument končí vyjadrením nádeje a pripomína, že kresťanstvo zohralo kľúčovú úlohu v odstránení barbarských praktík v histórii ľudstva:
„Bolo tu svetlo, ktoré žiarilo do tmy, aby ukončilo zlo. To ukončilo obetovanie detí v storočiach nasledujúcich po Kristovom vzkriesení. A toto svetlo ich ukončí aj dnes. Tým svetlo je sám Boh, zjavený v osobe Ježiša. To je Boh, ktorý nám prikazuje milovať naše deti, byť láskavý a milosrdný voči blížnym a ukázal nám definitívny akt lásky svojou obetou na kríži. Toto je Boh, ktorého toľkí potratári nenávidia. ... Tí, čo veria v Kristovo meno, nepotrebujú obetovať svoje deti. Kristus sa sám ponúkol ako najvyššia obeta.“
obyčajná veriaca žena and one more user like this.
obyčajná veriaca žena likes this.
ľubica likes this.