hr.news
275

Franjo: Crkva se mora "promijeniti"

Ivan XXIII. (+1963.) imao je "vrlo jasnu percepciju" da se Crkva mora "promijeniti", Franjo je izjavio za Telam.com.ar (17. listopada). Nema naznaka da je Ivan XXIII. dao takvu izjavu ("promjenu"). …More
Ivan XXIII. (+1963.) imao je "vrlo jasnu percepciju" da se Crkva mora "promijeniti", Franjo je izjavio za Telam.com.ar (17. listopada).
Nema naznaka da je Ivan XXIII. dao takvu izjavu ("promjenu"). Franjo vjeruje u "teološki napredak moralne teologije i svih crkvenih znanosti, čak i u tumačenju Svetoga pisma" te da su "napredovale prema osjećajima [sic!] Crkve".
Pravi "napredak" zapravo se dogodio u vrijeme Augustina ili Tome Akvinskog - u oštroj suprotnosti s nazadovanjem od Drugog vatikanskog sabora.
Za Franju je "napredak" nužan i da Crkva mora prihvatiti "novotarije". Nažalost, Franjina Crkva nazaduje i prihvaća samo beskorisne hereze.
Spominje načine na koje se Crkva "promijenila" [= propala] od Drugoga vatikanskog sabora do danas, te smatra da se taj proces dekadencije mora nastaviti ("mora se nastaviti mijenjati").
U nedostatku argumenata, Franjo vrijeđa one koji se s njim ne slažu ("korak unatrag", "put zatvoren sam sebi"). Tko Crkvu vraća u kameno doba i zatvara se u svoje tri …More