ľubica

Ľudia, ktorí užívajú vakcínu MRNA, majú teraz zmenenú DNA, ktorá je patentovateľná - Králičia Nora

od autora: · 25. júla 2021 Najvyšší súd Spojených štátov stanovil precedens v prípade ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET AL. v. MYRIAD …