Clicks1.3K
CÓRKA MARYI
1

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ DLA MIRJANY – 18 MARCA 2020 R.

Koniec comiesięcznych objawień dla Mirjany Soldo

Dzisiaj, podczas corocznego objawienia 18.03.2020 r. dla Mirjany Soldo Matka Boża powiedziała jej, że nie będzie się już jej więcej objawiać 2-giego dnia miesiąca. To koniec comiesięcznych objawień kiedy to wspólnie z Mijaną modliła się za tych, którzy nie poznali miłości Bożej. Objawienie to miało miejsce w domu widzącej Mirjany Dragicević - Soldo, w gronie najbliższej rodziny, zaczęło się o godz. 13:41 i trwało do 13:47.

"Drogie dzieci! Mój Syn jako Bóg zawsze patrzył ponad czasami. Ja, jako Jego Matka poprzez Niego widzę w czasie. Widzę piękne i bolesne rzeczy. Ale widzę, że jest jeszcze miłość i że trzeba sprawić, by została poznana.

Dzieci moje, nie możecie być szczęśliwi, jeśli wzajemnie się nie miłujecie, jeśli nie macie miłości w każdej sytuacji i w każdej chwili swego życia. I ja jako Matka przychodzę do was przez miłość, by wam pomóc, abyście poznali prawdziwą miłość i byście poznali mego Syna. Dlatego was wzywam, abyście ciągle od nowa coraz bardziej pragnęli miłości, wiary i nadziei. Jedynym źródłem z którego możecie pić jest zaufanie Bogu, memu Synowi.


Dzieci moje w chwilach niepokoju i wyrzeczeń szukajcie tylko oblicza mego Syna. Żyjcie Jego słowami i nie lękajcie się. Módlcie się i kochajcie prawdziwymi uczuciami, dobrymi uczynkami i pomóżcie, aby świat się zmienił i moje serce zwyciężyło.

[Tak] jak mój Syn mówię wam, abyście się wzajemnie miłowali, bo bez miłości nie ma zbawienia. Dziękuję wam dzieci moje".


* * *


za: www.centrummedjugorje.pl
www.centrummedjugorje.pl/…/koniec-comiesie…

________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących nie będzie już dłużej otrzymywać orędzi

_________________________________________________________