szuirad1
349

Św. Marceli I, papież 16 stycznia.

Po straceniu papieża św. Marcelina I (poprzednika Marcelego) w 304 roku nastąpił wakans na Stolicy Apostolskiej z powodu trwających wciąż ciężkich prześladowań wszczętych przez Dioklecjana. Formalnie nikt nie sprawował najwyższej władzy w Kościele, praktycznie jednak ktoś musiał wziąć ciężar rządów na swoje barki. Uczynił to syn obywatela rzymskiego Benedykta, prezbiter Marceli.

O życiu jego nie wiadomo wiele, właściwie znane jest kilka zasług, jakie położył dla Kościoła i przybliżone okoliczności śmierci. Po złagodzeniu prześladowań za panowania Maksencjusza, Marceli zasiadł na tronie Piotrowym w roku 308. Zreorganizował coraz rozleglejszą diecezję rzymską, dzieląc ją na dwadzieścia pięć parafii zarządzanych przez prezbiterów. Przejawiał troskę o doczesne szczątki zmarłych duchownych i wiernych, polecając poszczególnym zarządcom parafii czuwanie nad wybranymi cmentarzami oraz zakładając nowy cmentarz przy Via Salaria.

Po kilku miesiącach został wygnany przez augusta Maksencjusza. Twierdzi się, że miało to miejsce z powodu zamieszek, jakie wywołali tak zwani lapsi (czyli ci chrześcijanie, którzy zaparli się wiary, a potem pragnęli wrócić na... Św. Marceli I, papież
szuirad1
Św Honorat, biskup 16 stycznia .:ILG:. - Czytelnia: 16 stycznia - Św. Honorat
szuirad1
Św Joanna z Balneo, dziewica 16 stycznia .:ILG:. - Czytelnia: 16 stycznia - Św. Joanna z Balneo
One more comment from szuirad1
szuirad1