🔔

💧💧SKLIDÍTE, CO JSTE ZASILI ~ JSTE PŘIPRAVENI?
Angela Lynne, 2.srpna 2022 (přijato 5. května 2022)
REAP WHAT YOU HAVE SOWN ~ ARE YOU READY? - Angela Lynne - 444 Prophecy News
Musím s tebou mluvit o naléhavějších věcech. (Musela jsem se trochu modlit v jazycích a uctívat.)
Dcero, TEĎ SE PŘIPRAVUJÍ ATOMOVKY. Moje poselství nikdy nemá přinést strach, ale CHCI PŘIPRAVIT MÉ LIDI. Ano, ČAS JE MNOHEM POZDNĚJŠÍ, NEŽ SI LIDÉ UVĚDOMUJÍ. Toto je velmi důležitá záležitost, kterou s tebou chci sdílet na tvém kanálu.

VÁLKA.. VÁLKA PŘICHÁZÍ k vašim břehům, nepřítel je již ve vašich branách (pozn.překl.: myšleno USA). Jsou tu už dlouho a Moji lidé to vědí. Pokud nebudou připraveni s jídlem, vodou a mít základní zásoby, budou v této době trpět. Oni i jejich rodiny. Ano, mohu a budu v této době násobit, ale jen velmi málo lidí má takovou víru, aby Mi to dovolili.

Mnozí budou ve strachu a panice. Toto není Moje vůle. VELKÉ KATASTROFY, VELKÉ KALAMITY, VELKÝ HLADOMOR VELKÁ VÁLKA... ALE BUDU OCHRAŇOVAT SVÉ VLASTNÍ. Zeptej se Mých lidí toto: Jsi opravdu MŮJ? PŘEBÝVÁŠ VE MĚ?POSLOUCHÁŠ MÉ SLOVO? Polož své lidské tradice. Vrať se do Mých starověkých cest. Hledej Mě a PONOŘ SE DO MÉHO SLOVA. Dovol Mi ZMĚNIT TVOU MYSL. Proč se Mnou kvůli tomu tolik bojuješ?

MOUDROST... Mám pro tebe velkou moudrost. ŽIVÉ VODY, po kterých nebudeš žíznit a CHLÉB Z NEBE. Moje dcera se nyní postí od všeho jídla a pití, a já ji podporuji. Následuj její příklad. Dej Mi 24 hodin. Udělej to prosím během svých 7 dní, kdy MNĚ věnuješ ASPOŇ 30 MINUT KAŽDÝ DEN ve stanovený čas. CHCI PROUDIT VEN A DO TEBE. K PŘETÉKÁNÍ, abych tě mohl PŘIPRAVIT PRO BUDOUCÍ ČASY.

Lidé v Americe budou trpět stejně jako v mnoha jiných zemí. Je to hned za rohem. Mé SLOVO je pravda a BUDE SPLNĚNO. Všichni SKLIDÍ, CO ZASELI. To je prozatím vše. Řekni Mým lidem, AŤ MĚ HLEDAJÍ HNED TEĎ. Už dlouhou dobu VARUJI SKRZE MÉ PROROKY A STRÁŽCE. Více než deset let. Mnoho z nich teď nechávám odpočívat, protože POZVEDÁM DALŠÍ VÁRKU MÝCH PROROKŮ DOBY KONCE. Dbejte na Má SLOVA, VAROVÁNÍ a POKYNY. Toto nejsou Angelina slova, to jsou MÁ SLOVA, slova Velkého JÁ JSEM, který byl a je a přichází.
Vládce vesmíru YAHUSHUA, Ježíš Mesiáš.

Rozsuzuj a sdílej toto slovo. Dej lidem poznání tím, že tak učiníš na konci Mého slova. Děkuji dcero za tvoji službu.
Láska, AbbaZjevení podle Jána
David Michael Emeth
Co Nibiru, už přiletěla? 😉
TerezaK
Top Special Forces Soldier on Nibiru přepsat bez mezery za tv: gloria.tv /post/9zd3ZUGZLaMj6usAqFqQokZCH/replies
2 more comments from TerezaK
TerezaK
Absolutně netuším, jak to myslíte? Vy jste ještě nic neviděl?
Žalm 27 a Žalm 91
David Michael Emeth
Kdo chce kam... 🙂❗
TerezaK
No, já do Nebe, k Pánu Ježíši a k úkolu, ke kterému mě povolá. asi Máte rychlejší jazyk, než rozum, protože pořád jste líný, nastudovat si o co přesně jde. A z odpovědných zdrojů. Ne populárních.
TerezaK
Keď sa Niburu približuje k Zemi, nebezpečné osvetlenie, na ktoré sa nedá pozerať, rozjasní oblohu. Znamenia pripravujú cestu
One more comment from TerezaK
TerezaK
Navíc tato zpráva obsahuje úžasné, nové informace o tom, co musí být „smyslem vize“, ale která není obsažena ve vizi samotné. Poté, co naše Paní dala Lucii svolení sepsat vidění, Lucia říká:
„Cítil jsem, jak je můj duch zaplaven tajemstvím světla, kterým je Bůh, a v Něm jsem viděl a slyšel: hrot kopí jako plamen, který je oddělen, dotýká se osy země a chvěje se: hory, města, města. a vesnice s …More
Navíc tato zpráva obsahuje úžasné, nové informace o tom, co musí být „smyslem vize“, ale která není obsažena ve vizi samotné. Poté, co naše Paní dala Lucii svolení sepsat vidění, Lucia říká:

„Cítil jsem, jak je můj duch zaplaven tajemstvím světla, kterým je Bůh, a v Něm jsem viděl a slyšel: hrot kopí jako plamen, který je oddělen, dotýká se osy země a chvěje se: hory, města, města. a vesnice s jejich obyvateli jsou pohřbeny. Moře, řeky, mraky překračují své hranice, zaplavují a tahají s sebou ve víru domy a lidi v počtu, který nelze spočítat. Je to očištění světa od hříchu, do kterého je ponořen. Nenávist, ctižádost, vyprovokovat destruktivní válku. Poté, co jsem pocítil, jak se mi rozbušilo srdce, v duchu mi tichý hlas řekl: „Časem jedna víra, jeden křest, jedna církev, svatá, katolická, apoštolská. Ve věčnosti, nebe!' Toto slovo „Nebe“ naplnilo mé srdce mírem a štěstím takovým způsobem, že jsem si, téměř aniž bych si toho byl vědom, dlouho opakoval:

(Tech.překlad z angličtiny, přelož do správného rodu.)

Astonishing New Revelations from Sister Lucia of Fatima
David Michael Emeth
Já bych řekl, že do roku asi 3440, kdy má Nibiru přiletět, je ještě času dost. 😉❗
Nibiru - kdy přiletí?
TerezaK
Můžete říkat, co chcete, ale současní vědci říkají něco jiného, i historické prameny: 3600 je oběžná dráha, a někdo říká 3608, přesně, takže to je od potopy Noeho teď někdy přesně od roku 2021+asi těch 8 let, cca. Ale ona se nekříží s námi přímo, ona nás míjí Ale její účinky na nás mají a budou mít vliv a trosky - asteroidy v jejím ocasu. Můžete to vidět, již nyní, na obloze. Jak působí. (Ono je …More
Můžete říkat, co chcete, ale současní vědci říkají něco jiného, i historické prameny: 3600 je oběžná dráha, a někdo říká 3608, přesně, takže to je od potopy Noeho teď někdy přesně od roku 2021+asi těch 8 let, cca. Ale ona se nekříží s námi přímo, ona nás míjí Ale její účinky na nás mají a budou mít vliv a trosky - asteroidy v jejím ocasu. Můžete to vidět, již nyní, na obloze. Jak působí. (Ono je to velké "jak kráva", asi naši předkové by se divili, že jsme úplně blbí, že nic nereagujeme, na to, že slunce je asi 5krát větší, bílé a ne žluté, jasnější, svítí úplně někde jinde, vychází na několikrát, s obrovskou září, apod. tisíce "drobností", keré jsou tak velké, že si je asi nikdo nevšímá.
One more comment from TerezaK
TerezaK
MĚLO BY SE UČIT VE ŠKOLE
MĚLO BY SE UČIT VE ŠKOLE
Již v 50. letech 20. století hovořil Carlos Muñoz Ferrada o Nibiru na základě svých výpočtů a astronomických pozorování... Označoval Nibiru za kometu-planetu...
Planeta, protože se jedná o velké nebeské těleso, jehož průměr je přibližně čtyřnásobkem průměru Země....
A kometou, protože se pohybuje po podobné dráze jako kometa a prochází mezi …More
MĚLO BY SE UČIT VE ŠKOLE

MĚLO BY SE UČIT VE ŠKOLE

Již v 50. letech 20. století hovořil Carlos Muñoz Ferrada o Nibiru na základě svých výpočtů a astronomických pozorování... Označoval Nibiru za kometu-planetu...
Planeta, protože se jedná o velké nebeské těleso, jehož průměr je přibližně čtyřnásobkem průměru Země....
A kometou, protože se pohybuje po podobné dráze jako kometa a prochází mezi ostatními planetami sluneční soustavy... A protože má ohon podobný ohonu komety...
Jen její ohon je obrovský, táhne se mnoho milionů kilometrů... A podobně jako chvost komety je i tento chvost rozfoukáván slunečním větrem... Takže ohon směřuje k Zemi, zatímco Nibiru se blíží...
Jestliže účinky přibližování Nibiru jsou transcendentní, pro Zemi jsou důležité i účinky jeho ohonu...
Ocas je tvořen družinou různě velkých měsíců, které putují vesmírem a dovádějí kolem Nibiru, protože ve vesmíru neexistuje tření... Je také tvořen velkým množstvím asteroidů, kamenů a úlomků. kamenů, které svou gravitační a magnetickou silou nasbíraly při své dlouhé dráze vesmírem a průletu pásem asteroidů...
A nakonec je ohon tvořen nejmenšími a nejlehčími složkami: oblázky, pískovcem a červeným práškem oxidu železitého... A zmrzlými uhlovodíky...
Větší tělesa se tedy pohybují v blízkosti Nibiru, vedoucího tělesa, zatímco lehčí prvky, které se nacházejí na konci ohonu, jsou odnášeny slunečním větrem...
Protože Nibiru má silné magnetické pole a protože se v ohonu nachází velké množství těles obsahujících železo a oxid železitý, má ohon také značný elektromagnetický náboj... To znamená, že působí jako magnetické rameno Nibiru, V dálce ...
Vzhledem k tomu, že chvost se táhne mnoho milionů kilometrů směrem ven, unášen slunečním větrem, je přirozené, že jedním z prvních příznaků přiblížení Nibiru k Zemi bude příchod chvostu do sousedství atmosféry ... Takže Nibiru občas olízne nebo obtočí svůj ocas kolem zemské atmosféry, což vyvolá různé efekty...
Jedním z těchto efektů je z našeho pohledu to, že někdy můžete vidět Slunce obklopené podivným halo, a to i při modré a jasné obloze...
Zdá se, že sluneční světlo do jisté míry změnilo barvu, což je detail, kterého si citliví lidé rychle všimnou... A sluneční úpal je také rychlejší a intenzivnější...
Občas je možné spatřit svítící mraky... Jsou to efekty světla, které osvětluje mastné prvky, jež se dostaly do atmosféry... Produkt zmrzlých uhlovodíků obsažených v chvostu...

Mimochodem, pád meteoritů na Zemi se dramaticky zvyšuje... Chvost Nibiru je plný kamenů a balvanů, všech velikostí...

Občas lze pozorovat načervenalé západy slunce, vymykající se běžným zvyklostem, způsobené hrou slunečního světla a lomem světla v důsledku působení zemské gravitace a jeho odrazů skrze chvost Nibiru, zamořený jemným červeným práškem oxidu železa...

A někdy lze pozorovat usazeniny červeného nebo hnědého prášku na některých rovných plochách, a dokonce i déšť nebo sníh načervenalý tímto práškem...

Chvost má však také elektromagnetický náboj, díky němuž působí jako prodloužená magnetická ruka Nibiru...

A náhle se skalnaté vrstvy Země vystavené tlaku nebo tahu, s vrstvami slaných vod uvnitř, stávají vodiči elektřiny...

Pak se občas při přiblížení k těmto vodivým prvkům ocas "zazemní": vyvolá lokalizovaný a náhodný efekt elektromagnetického impulsu.

Elektromagnetický impulz vyvolává poruchy elektrických a elektronických zařízení v okolí... Nevysvětlitelné výpadky v elektrických sítích... Dočasné nebo fatální poruchy elektronických systémů, domácích i průmyslových... Poruchy navigačních systémů, řídicích systémů a avioniky letadel... Poruchy, přerušení a přerušování v rozhlase a televizi a v komunikačních systémech... A další a další.

Zdá se mi, že jsme svědky mnoha těchto jevů již delší dobu...

To by se nemohlo dít, kdyby se Nibiru nacházela za Sluncem (jak se zdá, že tvrdí NASA), protože v takovém případě by sluneční vítr odfoukával chvost opačným směrem, a ne k Zemi...

Tyto jevy jsou indikačním signálem, který potvrzuje, že se Nibiru nachází někde mezi Zemí a Sluncem...
Později, v určitém okamžiku, spadne hojný červený prach, který zbarví povrchové vody a dodá jim hořkou příchuť... Stejně jako se to stalo v Egyptě v době Ramsese II... (v době Mojžíšově, pozn. překl.)

Účinky Nibiruova ocasu lze nalézt ve všech tradicích, mýtech a legendách původních národů...
Lze je vysledovat v Bibli (Exodus), ve Višudhi Magga (Tibet), ve spisech Ávily a Moliny (Aztékové), v Kolbrinu a mnoha dalších...

Musíte být pozorní, protože na billboardu je ohňostroj...⏳🚨

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)

Zdroj: THE BINARY IS HEADING TOWARDS TO EARTH | Facebook

facebook.com/photo?fbid=1211612759628530&set=pcb.12116129596285
David Michael Emeth
Kdyby bylo tak velké těleso mezi Zemí a Sluncem, tak by ho viděli i amatérští astronomové, natož profíci! Mysli taky trošku. 🙂
TerezaK
A PODLE ČEHO JSTE PŘIŠEL NA TO, ŽE JEJ NEVIDÍ?
David Michael Emeth
Kde jsou potom fotografie? Proč nejsou ve všech novinách? 😉
TerezaK
V novinách asi těžko. Četl jste např. poslední číslo Katolických Novin? Myslíte, že je v nich aspoň stopa pravdy?
David Michael Emeth
Katolické noviny nečtu. 😇
TerezaK
To je dobře, to je děs a hrůza. Všechno, co je hlavní proud, tak se tam pravdu nedozvíme.
TerezaK
Člověk musí hledat, když něco potřebuje najít pravdivého. S modlitbou.
TerezaK
Prosím, komentáře k tématu nebo hodnotné příspěvky, děkuji.