Clicks18
Ign Koh

AZ OLTÁRISZENTSÉG MÁRTÍRJAI VIII. - SZENT HERMENEGILD

A Római Birodalom bukása után a betörő népek új országokat alakítottak. A nyugati gótok Hispániában (a mai Spanyolország területén) alapították meg saját birodalmukat. A kereszténységgel korábban megismerkedő nép azonban az ariánus eretnekség befolyása alá került, amely a Fiút nem tartotta egylényegű az Atyával, Krisztust pedig egyszerű teremtménnyé degradálta.
Több mint egy évszázaddal később Leovigild ariánus király a frankokkal való jó viszony érekében feleségül kérte fia, Hermenegild számára Ingundis királylányt, aki katolikus volt, de férje mindig megvédte rosszakaróival szemben. A király ezért jobbnak látta eltávolíttatni fiát az udvarból, s helytartóvá nevezte ki. Majd 580-ban felesége és Szent Leander püspök hatására katolikus lett.
Leovigild, tartva az ország kettészakadásától, követelte Hermenegildtől, hogy térjen vissza az ariánus egyházba. Ezt visszautasítva nyílt harc tört ki közöttük. Hermenegildet azonban elárulták és börtönbe vetették. A hosszú, kínkeserves fogság után, mialatt nem jutott az Eucharisztiához, az apja egy ariánus püspököt küldött hozzá, hogy megáldoztassa. Azonban az erős kísértés ellenére visszautasította, mivel tudat, hogy az eretnek főpap által felkínált áldozatban nem a valódi Krisztus van. A feldühödött apa ezért 585. április 13-án, nagyszombaton lefejeztette.