Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks1.3K
Varovanie
1

Přijímání na ruku v prvotní Církvi.

(Výňatek)
Napomenutí z onoho světa
Bonaventura Bayer.
Tato kniha obsahuje výpovědi démonů, kteří museli vypovídat na příkaz Boží.
8. prosince 1975 dostalo 5 exorcistů povolení na velký exorcismus. Potom následoval menší exorcismus v kruhu 3 kněží. Náš exorcismus byl vykonán 23. dubna 1977 za přítomnosti preláta Jiřího Siegmunda z Fuldy. Další následovaly 10., 11. a 18. července 1977 za přítomnosti a pod vedením P. Arnolda Renze, SDS a dalších kněží, i vydavatele této knihy.


Exorcista: Ve jménu Ježíše! Jak je to s přijímáním na ruku v prvotní Církvi?
Belzebub: Když Kristus rozlomil chléb, viděli jsme sami, že ho apoštolům na ruku nekladl... Nechceme mluvit, nechceme mluvit!
Exorcista: Ve jménu Nejsvětější Matky Boží...! Belzebub: To my neradi říkáme, to neradi říkáme! Exorcista: Ve jménu Nejsvětější Panny... mluv!
Belzebub: Při poslední večeři kladl Kristus apoštolům chléb přímo do úst se slovy: "Toto je moje Tělo". O Krvi nemusíme vůbec mluvit, protože se pila z poháru a ruka se Jí nedotkla. Apoštolové, kteří se zúčastnili poslední večeře, nikdy nepodávali jinak. Když se později podávalo na ruku, vždy to bylo bez Kristova souhlasu. Podával do úst a také Matka Boží nikdy jinak nepřijímala. Vždy klečela v hlubokém sklonu... ach, my to nechceme říkat! Když ONA přijímala, vždy jsme zuřili! Ona prožívala svaté přijímání mysticky, plně prožívala, co se tehdy při poslední večeři dělo. ONA vždy všechno viděla. Byla předurčená, aby vedla Církev. Stejné určení měli sice i apoštolové, ale ONA jim byla ve značné míře nápomocná. Už jednou jsme to museli říci. ONA celé noci proklečela s apoštoly na kolenou, aby Církev Kristova byla řádně vedena. Apoštolové přítomní při poslední večeři nikdy nedovolovali podávat na ruku, ale do úst. Že se to později změnilo, to není jejich vina... Ani Ježíš, ani Matka Boží nenesou na tom vinu. TI NAHOŘE to nezavedli, neboť to bylo proti jejich představám.
Exorcista: Kdo si přál přijímat na ruku? Belzebub: Na to se nemusíš ptát. Exorcista: Ve jménu Boha Otce...!
Belzebub: To, jsme dali dohromady my... a zmotali! Věděli jsme, že když u prvních křesťanů zavedeme přijímání na ruku, bude se jednou moci říkat, že v prvotní Církvi to bylo také tak. Právě poslední koncil a moderní lidé mohli poukázat na to, že přijímání na ruku bylo u prvních křesťanů obvyklé a že na něm tedy není nic zvláštního. To bylo v prvních časech křesťanství, zanedlouho po Kristově smrti. Tehdy to nebyl hřích, protože lidé nevěděli, že si to Bůh nepřeje. My však jsme už tehdy na všechno mysleli a věděli, jaký to bude mít dopad. Osvícené duše a nejlepší Církevní učitelé vždy věděli, že přijímání do úst je lepší a mnohem uctivější, protože se přijímá TĚLO TOHO NAHOŘE. Je hrozné, když Ho lidé berou do zašpiněných pracek, do rukou s dlouhými nehty nebo rozedranou kůží,... my ani nemůžeme naráz všechny ty ohavnosti vyjmenovat. Jsou lidé, kteří si vůbec ráno neumývají ruce, ani když někde byli... já o tom nechci mluvit, to je hrozné zneuctění. Ale je mnoho lidí, kteří v Boha moc nevěří a kteří ve sv. Eucharistii vidí jen symbol, jako protestanti. Koncil zpočátku takový nebyl, ale později došel k závěru, že je třeba vyjít vstříc protestantům a jiným náboženstvím. Myslel si, že je to solidární a dobré, že je to projev lásky k bližnímu a zároveň že se dosáhne i toho, o co usilují svobodní zednáři: vyjít všem vstříc. Tím se stalo, že byly ztraceny velké milosti.
Varovanie